Ban đại diện CMHS

Ban đại diện CMHS

Thứ hai, 16/10/2017 3:05:47 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

    ------------------------------------

DANH SÁCH

Ban đại diện CMHS trường năm học 2017-2018

-------------------

 

TT

Họ và tên

Là CMHS lớp

Ban đại diện

CMHS trường

Thường trực Ban đại diện CMHS trường

1

Nguyễn Văn Sinh

10A1

X

Trưởng ban

2

Phùng Văn Tấn

10A2

X

Ủy viên

3

Lê Thị Thảo

10A3

X

Phó trưởng ban

4

Nguyễn Thị Trang

10C1

X

 

5

Phạm Thị Minh Nguyệt

10D1

X

 

6

Nguyễn Trọng Thắng

10D2

X

Ủy viên

7

Phạm Thanh Vân

10D3

X

Phó trưởng ban

8

Lê Thị Hương

10D4

X

 

9

Trần Thị Lệ Xuân

10D5

X

 

                                                                                                                                          


go top