CÁC TIẾT MỤC LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT “DONGMY’S GOT TALENT”

CÁC TIẾT MỤC LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT “DONGMY’S GOT TALENT”

Thứ năm, 22/03/2018 7:47:44 CH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../ TB-THPTĐM

---o0o---THÔNG BÁO

CÁC TIẾT MỤC LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT

“DONGMY’S GOT TALENT”

 

STT

TIẾT MỤC

LỚP

1

Hát + đệm đàn guitar

10A2

2

Hát + múa "Bèo dạt mây trôi"

10A3

3

Múa "Cô gái mở đường"

10C1

4

Hát "Mẹ yêu"

10C1

5

Hát "Tự nguyện"

10D1

6

Nhảy hiện đại

10D1

7

Hát "Mẹ hãy tin con"

10D2

8

Nhảy hiện đại

10D3

9

Múa "Tự nguyện"

10D3

* LƯU Ý:

- Vòng chung kết diễn ra vào lúc 14h00 ngày thứ 7 (24/03/2018) tại hội trường Chu Văn An 

(trường THPT Đông Mỹ).

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh để chuẩn bị tiết mục.

- Các em học sinh trình diễn chung kết chuẩn bị trang phục phù hợp với tiết mục biểu diễn.

BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Hoàng Văn Phú


go top