Sinh hoạt Chuyên môn

Sinh hoạt Chuyên môn

CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ HỌC TẬP CHO HỌC SINH”

12/10/2023

Thực hiện chương trình GDPT 2018, Trường THPT Đông Mỹ thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh; đổi mới đánh giá giờ dạy học, xây dựng tiêu chí đánh giá dựa trên phụ lục V của Công văn 5512/BGD ĐT- GDTrH ngày 18/12/2020; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường đã có phương hướng, kế hoạch rõ ràng từ đầu năm học để các giáo viên trong nhà trường có sự chủ động khi giảng dạy trên lớp. Tổ Văn – Sử - Địa – GDCD được nhà trường lựa chọn thực hiện chuyên đề số 1 “Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh”. Vào ngày 13/09/2023, trong cuộc họp tổ chuyên môn, tổ nhóm Ngữ văn đã thảo luận, nghiên cứu về cách tổ chức, chuyển giao nhiệm vụ học tập năm học 2023 – 2024. Ngày 11/10/2023, nhóm Ngữ văn đã thực hiện chuyên đề cấp trường: “Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học sinh” với sự góp mặt đông đủ của toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường. Người thực hiện tiết dạy: Cô giáo Trần Linh Phụng – Giáo viên Ngữ văn với bài dạy: Bài 2: Thơ văn Nguyễn Du – Tiết 12: Đọc hiểu văn bản: Nguyễn Du – Cuộc đời và sự nghiệp tại lớp 11A1.

go top