Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Thứ bảy, 22/10/2016 9:57:07 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

------------

 

I. CHI BỘ

1. Bí thư: Hoàng Văn Phú

2. Chi ủy viên: Trần Thị Minh Hiếu

 

 

 II. BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng: Hoàng Văn Phú
  
 

2. Phó Hiệu trưởng: Giang Thị Thúy

 3. Phó Hiệu trưởng: Phùng Xuân Dần

 III. CÔNG ĐOÀN

1. Ban Chấp hành Công đoàn

 1.1. Chủ tịch: Phùng Xuân Dần

1.2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hà

1.3. Ủy viên: Vũ Thị Minh Nguyệt

1.4. Ủy viên: Bùi Quỳnh Trang

1.5. Ủy viên: Lương Thị Toàn

 


 

 

 

2. Ban Thanh tra nhân dân

2.1. Trưởng ban: Vũ Thị Minh Nguyệt