Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Thứ bảy, 22/10/2016 9:57:07 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017-2018

------------


I. CHI BỘ

1. Bí thư: Hoàng Văn Phú
 Bí thư Hoàng Văn Phú
2. Nguyễn Thị Cẩm Khuê
Nguyễn Thị Cẩm Khuê
3. Vũ Thị Minh Nguyệt
Vũ Thị Minh Nguyệt
   4. Lương Thị Toàn
Lương Thị Toàn

II. BAN GIÁM HIỆU

1. Hiệu trưởng: Hoàng Văn Phú

 Hiệu trưởng Hoàng Văn Phú
2. Phó hiệu trưởng

III. CÔNG ĐOÀN

1. Ban Chấp hành Công đoàn

 1.1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Cẩm Khuê
Chủ tịch Nguyễn Thị Cẩm Khuê
 
1.2. Vũ Thị Minh Nguyệt
Vũ Thị Minh Nguyệt
 1.3. Trần Đức Quyền
Trần Đức Quyền

2. Ban Thanh tra nhân dân

2.1. Trưởng ban: Vũ Thị Minh Nguyệt

Vũ Thị Minh Nguyệt


2.2. Trần Đức Quyền
 Trần Đức Quyền

2.3. Trần Anh Minh
Trân Anh Minh

IV. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

4.1. Bí thư: Trần Đức Quyền

Trần Đức Quyền4.2. Phó Bí thư: Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú

     4.3. Phó Bí thư: Trần Mai Hoa


V. TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG

5.1. Tổ Tự nhiên

- Tổ trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Khuê

- Danh sách giáo viên:


TT

Họ và tên

Môn

1

Trần Thị Hồng Nhung

Hóa học

2

Nguyễn Thanh Huyền

Hóa học

3

Nguyễn Thị Nhàn

KTNN

4

Nguyễn Thị Cẩm Khuê

Sinh học

5

Nguyễn Đình Phú

Sinh học

6

Trần Anh Minh

Tin học

7

Phạm Thị Thùy

Tin học

8

Hoàng Văn Phú

Toán

9

Hoàng Hạnh Nguyên

Toán

10

Đặng Thị Mai Anh

Toán

11

Nguyễn Thị Linh Chi

Toán

12

Hoàng Phương Thúy

Toán

13

Nguyễn Thị Thu Thủy

Toán

14

Nguyễn Thị Thu 

Toán

15

Nguyễn Văn Cầu

Vật lý

16

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vật lý

17

Nguyễn Thị Mai Thu

Vật lý

18

Nguyễn Thị Lan Anh

Vật lý

 

5.2. Tổ Xã hội

- Tổ trưởng: Vũ Thị Minh Nguyệt

- Danh sách giáo viên:

 

TT

Họ và tên

Môn

1

Đặng Thị Hải Yến

Địa lý

2

Lộc Thị Mỹ Dung

Địa lý

3

Lương Thị Toàn

GDCD

4

Lê Thị Đông

GDQP

5

Đinh Thị Ánh Tuyết

Lịch sử

6

Vũ Thị Minh Nguyệt

Ngữ văn

7

Đào Thị Ninh

Ngữ văn

8

Nguyễn Thị Hà

Ngữ văn

9

Hoàng Thị Kim Nhẫn

Ngữ văn

10

Trần Thị Phương Thúy

Tiếng Anh

11

Hoàng Thùy Phương

Tiếng Anh

12

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Tiếng Anh

13

Lê Thanh Hoa

Tiếng Anh

14

Trần Đức Quyền

Thể dục

15

Phùng Xuân Dần

Thể dục

 

5.3. Tổ Văn phòng

- Phụ trách tổ: Nguyễn Như Long

- Danh sách nhân viên:

 

TT

Họ và tên

Vị trí

1

Nguyễn Như Long

NV Thiết bị

2

Bùi Quỳnh Trang

NV Kế toán

3

Chử Thị Thúy Hà

NV Phục vụ

4

Phạm Hữu Hưng

NV Bảo vệ

5

Trần Công Tuấn Minh

NV Bảo vệ

6

Nguyễn Thanh Hải

NV Bảo vệ

7

Nguyễn Thanh Sơn

NV Bảo vệ

8

Trần Văn Khuê

NV Bảo vệ

9

Chử Thị Thúy Hà

NV Phục vụSaveSaveSaveSave
go top