Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Thứ bảy, 22/10/2016 9:57:07 CH


CƠ CẤU TỔ CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

------- 


I. CHI ỦY VÀ BAN GIÁM HIỆU

                 1. Thầy Hoàng Văn Phú - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

           

2. Cô Giang Thị Thúy - Phó hiệu trưởng

             

      3. Thầy Phùng Xuân Dần - Phó hiệu trưởng

      

4. Cô Trần Thị Minh Hiếu - Chi ủy viên

      

II. CÔNG ĐOÀN

                        Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024

TT

Họ và tên

Chức vụ, vị trí

1

Thầy Phùng Xuân Dần

Chủ tịch Công đoàn

2

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch Công đoàn

3

Cô Vũ Thị Minh Nguyệt

Ủy viên

4

Cô Lương Thị Toàn

Ủy viên

5

Cô Bùi Quỳnh Trang

Ủy viên


IV. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                 Ban chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2020 - 2021