Công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 [260]

Công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 [260]

Thứ hai, 19/12/2022 9:20:15 SA

Công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 [Văn bản 260]


go top