DANH SÁCH TỔNG HỢP BÀI DỰ THI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

DANH SÁCH TỔNG HỢP BÀI DỰ THI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thứ ba, 12/07/2022 9:03:03 SA

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ
DANH SÁCH TỔNG HỢP BÀI DỰ THI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
TT Họ và tên người dự thi Đơn vị công tác Số điện thoại
1 Lương Thị Toàn Văn-Sử-Địa-GDCD  
2 Nguyễn Thị Hồng Lý Toán-Lý-KTCN  
3 Phạm Văn Tùng Toán-Lý-KTCN  
4 Trần Thị Minh Hiếu Toán-Lý-KTCN  
5 Nguyễn Thu Hằng NN-TD-GDQP  
6 Lê Thị Hòa NN-TD-GDQP  
7 Trịnh Thị Trang NN-TD-GDQP  
8 Bùi Xuân Thịnh NN-TD-GDQP  
9 Hoàng Thị Lựu NN-TD-GDQP  
10 Phạm Thị Hậu Hóa-Sinh-Tin-KTNN  
11 Cấn Thị Thu Thủy Hóa-Sinh-Tin-KTNN  
12 Nguyễn Việt Hưng Hóa-Sinh-Tin-KTNN  
13 Nguyễn Như Long Hóa-Sinh-Tin-KTNN  
14  Lê Thị Minh Văn-Sử-Địa-GDCD  
15 Vũ Thị Minh Nguyệt Văn-Sử-Địa-GDCD  
16 Trần Linh Phụng Văn-Sử-Địa-GDCD  
17 Hà Thị Huyền Văn-Sử-Địa-GDCD  
18 Nguyễn Thị Hằng Văn-Sử-Địa-GDCD  
19 Vũ Thị Yến Hoa Văn-Sử-Địa-GDCD  
20 Lê Thị Mỹ Hạnh Văn-Sử-Địa-GDCD  
21 Nhân Thị Thu Hải Văn-Sử-Địa-GDCD  
22 Phan Thái Bảo 10A1 - THPT Đông Mỹ 0393281206
23 Nguyễn Tường Minh 10A1 - THPT Đông Mỹ 0976144468
24 Nguyễn Minh Thanh 10A1 - THPT Đông Mỹ 0973872780
25 Trần Đức Thành 10A2 - THPT Đông Mỹ 0396086125
26 Đỗ Đức An 10A2 - THPT Đông Mỹ 0349641425
27 Hoàng Hướng 10A2 - THPT Đông Mỹ 0339519987
28 Trần Công Nghĩa 10A2 - THPT Đông Mỹ 0984312676
29 Nguyễn Thiên Thanh 10A2 - THPT Đông Mỹ 0868535034
30 Trần Xuân Tùng 10A2 - THPT Đông Mỹ 0564870873
31 Nguyễn Thị Hồng Ánh 10A2 - THPT Đông Mỹ 0396352807
32 Nguyễn Việt Hoàng 10A2 - THPT Đông Mỹ 0359175886
33 Trần Kiều Oanh 10A3-THPT Đông Mỹ  
34 Nguyễn Mai Khanh 10A3-THPT Đông Mỹ  
35 Phùng Thanh Huyền 10A3-THPT Đông Mỹ  
36 Quách Thu Phương 10A3-THPT Đông Mỹ  
37 Hoàng Ngọc Khánh Linh 10A4-THPT Đông Mỹ 0928082529
38 Khúc Tùng Dương 10A4-THPT Đông Mỹ 0877872670
39 Nguyễn Thị Xuân Diệu 10A4-THPT Đông Mỹ 0399044295
40 Phạm Thị Bảo Trân 10C-THPT Đông Mỹ 0902431606
41 Nguyễn Quỳnh Anh 10C-THPT Đông Mỹ 0915871155
42 Nguyễn Hồng Anh 10C-THPT Đông Mỹ 0961317471
43 Hoàng Tú Anh 10C-THPT Đông Mỹ 0975521252
44 Bùi Thị Vân Anh 10C-THPT Đông Mỹ 0394825206
45 Phạm Đức Anh 10C-THPT Đông Mỹ 0983765723
46 Đỗ Khánh My 10D1-THPT Đông Mỹ 0965685760
47 Hoàng Thu Hiền 10D1-THPT Đông Mỹ 0859677987
48 Phạm Phương Anh 10D1-THPT Đông Mỹ 0981186563
49 Khúc Minh Hà 10D1-THPT Đông Mỹ 0976170388
50 Vũ Thị Thảo Nguyên 10D2-THPT Đông Mỹ 0966287809
51 Nguyễn Thùy Linh 10D2-THPT Đông Mỹ 0349888571
52 Trần Nguyễn Phương Hà 10D2-THPT Đông Mỹ 0962545606
53 Đỗ Quang Dũng 10D3-THPT Đông Mỹ  
54 Lê Sỹ Phát 10D3-THPT Đông Mỹ 0913256821
55 Phạm Đức Tiến 10D3-THPT Đông Mỹ 0364097416
56 Đinh Quang Trường 10D3-THPT Đông Mỹ 0961052085
57 Nguyễn Khánh Linh 10D3-THPT Đông Mỹ 0367180506
58 Nguyễn Khánh Ngọc 10D4-THPT Đông Mỹ 0367203287
59 Phạm Khánh Linh 10D4-THPT Đông Mỹ 0878529428
60 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 10D4-THPT Đông Mỹ 0366113830
61 Nguyễn Thành Long 10D5-THPT Đông Mỹ 0357072006
62 Phạm Ngọc Linh 10D5-THPT Đông Mỹ 0977924316
63 Đặng Ngọc Anh 10D5-THPT Đông Mỹ 0338184763
64 Dương Thúy Quỳnh 10D6-THPT Đông Mỹ  
65 Mai Thanh Thư 10D6-THPT Đông Mỹ  
66 Vũ Thị Hà Giang 10D6-THPT Đông Mỹ  
67 Đồng Quốc Đạt 10D7-THPT Đông Mỹ 0395807006
68 Nguyễn Duy Khánh 10D7-THPT Đông Mỹ 0979501006
69 Trần Thị Thùy Linh 10D7-THPT Đông Mỹ 0357017016
70 Nguyễn Giang Anh 10D8-THPT Đông Mỹ  
71 Hoàng Diệu Hằng 10D8-THPT Đông Mỹ  
72 Nguyễn Quỳnh Hương 10D8-THPT Đông Mỹ  
73 Hoàng Thu Trang 10D9-THPT Đông Mỹ 0978408979
74 Nguyễn Hồng Chiến 10D9-THPT Đông Mỹ   
75 Nguyễn Xuân Trường Huy 10D9-THPT Đông Mỹ  
76 Nguyễn Quỳnh Mai 10D9-THPT Đông Mỹ   
77 Nguyễn Ngọc Trinh 10D9-THPT Đông Mỹ  
78 Đỗ Quỳnh Anh 10D10-THPT Đông Mỹ   
79 Nguyễn Thị Thùy Dương 10D10-THPT Đông Mỹ   
80 Nguyễn Thành Long 10D10-THPT Đông Mỹ   
81 Lê Hoàng Hà Vy 10D10-THPT Đông Mỹ   
82 Nguyễn Minh Hiếu 10D10-THPT Đông Mỹ   
83 Hoàng Linh Chi 10D10-THPT Đông Mỹ   
84 Trần Hoàng Huế 10D10-THPT Đông Mỹ   
85 Trần Thanh Ngọc 10D10-THPT Đông Mỹ   
86 Chu Xuân Nhi 10D10-THPT Đông Mỹ   
87 Vũ Thùy Trang 10D10-THPT Đông Mỹ   
88 Nguyễn Vân Anh 11A1-THPT Đông Mỹ 0919390185
89 Trần Văn Đạt 11A1-THPT Đông Mỹ 0972958525
90 Trần Hải Đăng 11A1-THPT Đông Mỹ 0393473197
91 Lê Thanh Hà 11A1-THPT Đông Mỹ 0867485605
92 Nguyễn Minh Hải 11A1-THPT Đông Mỹ 0374197677
93 Nguyễn Trung Kiên 11A1-THPT Đông Mỹ 0326379997
94 Đỗ Nhật Minh 11A1-THPT Đông Mỹ 0359509414
95 Trần Quang Vinh 11A1-THPT Đông Mỹ 0374981372
96 Bùi Việt Anh 11A2-THPT Đông Mỹ 0378715568
97 Nguyễn Bảo An 11A2-THPT Đông Mỹ 0964298677
98 Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh 11A2-THPT Đông Mỹ 0986849163
99 Trần Thế Anh 11A2-THPT Đông Mỹ 0326948473
100 Lưu Nguyễn Hoài Anh 11A2-THPT Đông Mỹ 0378484208
101 Nguyễn Lâm Bách 11A2-THPT Đông Mỹ 0971270773
102 Nguyễn Lan Anh 11A2-THPT Đông Mỹ 0865360305
103 Nguyễn Thị Vân Anh 11A2-THPT Đông Mỹ 0976914051
104 Phạm Thùy Trang 11D1-THPT Đông Mỹ 0977416428
105 Phạm Hà My 11D1-THPT Đông Mỹ  
106 Phạm Phương Mai 11D1-THPT Đông Mỹ 0862958144
107 Nguyễn Hải Phong 11D2-THPT Đông Mỹ 0932829860
108 Trần Hoài Trang 11D2-THPT Đông Mỹ 0853674985
109 Nguyễn Tuấn Anh 11D2-THPT Đông Mỹ 039899703
110 Nguyễn Mạnh Huy 11D2-THPT Đông Mỹ 0799158383
111 Lê Minh Đức 11D2-THPT Đông Mỹ 0988673583
112 Trần Mạnh Thắng 11D2-THPT Đông Mỹ 0962769815
113 Trần An Thu Trang 11D2-THPT Đông Mỹ 0398687495
114 Nguyễn Tùng Dương 11D2-THPT Đông Mỹ 0327804735
115 Nguyễn Thu Hoài 11D2-THPT Đông Mỹ 0969553580
116 Nguyễn Mạnh Đức 11D2-THPT Đông Mỹ 0528441438
117 Nguyễn Phương Anh 11D2-THPT Đông Mỹ 0988699619
118 Phạm Thị Minh Trang 11D2-THPT Đông Mỹ 0395285798
119 Trần Nguyễn Mỹ Hà 11D2-THPT Đông Mỹ 0981840691
120 Đặng Thanh Hà 11D2-THPT Đông Mỹ 0369413736
121 Dương Thảo Phương 11D2-THPT Đông Mỹ 0963050534
122 Đặng Trung Hiếu 11D2-THPT Đông Mỹ 0966266529
123 Phạm Huyền Trang 11D2-THPT Đông Mỹ 0387159779
124 Phạm Khánh Linh 11D2-THPT Đông Mỹ 0974400060
125 Phan Thị Mai 11D3-THPT Đông Mỹ  
126 Đặng Thùy Linh 11D3-THPT Đông Mỹ 0867930284
127 Hoàng Huyền Diệu 11D3-THPT Đông Mỹ 0356253495
128 Phạm Thu Thảo 11D4-THPT Đông Mỹ 0396348126
129 Nguyễn Văn Hưng 11D4-THPT Đông Mỹ 0983473205
130 Nguyễn Hải Anh 11D4-THPT Đông Mỹ 0862060805
131 Nguyễn Thành Luân 11D5-THPT Đông Mỹ 0969336695
132 Đặng Thảo Linh 11D5-THPT Đông Mỹ 0869994256
133 Nguyễn Hương Ly 11D5-THPT Đông Mỹ 0868357905
134 Trần Phương Thảo 11D6-THPT Đông Mỹ  
135 Phạm Trịnh Diệu Linh 11D6-THPT Đông Mỹ  
136 Mai Nguyệt Anh 11D6-THPT Đông Mỹ  
137 Đặng Xuân Hoàng 11D6-THPT Đông Mỹ  
138 Phạm Khánh Linh 11D7-THPT Đông Mỹ 0967479021
139 Hoàng Vũ Trung Anh 11D7-THPT Đông Mỹ 0356504718
140 Nhân Thị Thu Hà 11D7-THPT Đông Mỹ 0326548127
141 Nguyễn Văn Quân 12A2-THPT Đông Mỹ 0387066821
142 Đặng Dương Công Đồng 12A2-THPT Đông Mỹ  
143 Đặng Duy Quyền 12A2-THPT Đông Mỹ  
144 Nguyễn Hải Phong 12A2-THPT Đông Mỹ  
145 Đặng Thị Tuyết Nhung 12A3-THPT Đông Mỹ  
146 Nguyễn Vũ Đức Mạnh 12A3-THPT Đông Mỹ  
147 Cao Thị Ngọc Huyền 12A3-THPT Đông Mỹ  
148 Nguyễn Phương Nam 12A3-THPT Đông Mỹ  
149 Lê Hải Yến Ngọc 12C1-THPT Đông Mỹ  
150 Trình Hương Ly 12C1-THPT Đông Mỹ  
151 Dương Trường Thành 12C1-THPT Đông Mỹ  
152 Phạm Minh Thu 12D1-THPT Đông Mỹ  
153 Khúc Thu Trà 12D1-THPT Đông Mỹ  
154 Nguyễn Ngọc Ánh 12D1-THPT Đông Mỹ  
155 Đặng Hoàng Hiệp 12D2-THPT Đông Mỹ  
156 Hoàng Ngọc Anh 12D2-THPT Đông Mỹ  
157 Trần Thị Minh Khuê 12D2-THPT Đông Mỹ  
158 Đàm Thu An 12D3-THPT Đông Mỹ  
159 Đặng Rơ Châm An 12D3-THPT Đông Mỹ  
160 Nguyễn Thế An 12D3-THPT Đông Mỹ  
161 Vũ Thị Chúc An 12D3-THPT Đông Mỹ  
162 Đồng Việt Anh 12D3-THPT Đông Mỹ  
163 Hoàng Phương Anh 12D3-THPT Đông Mỹ  
164 Nguyễn Hoài Anh 12D3-THPT Đông Mỹ  
165 Triệu Quỳnh Anh 12D3-THPT Đông Mỹ  
166 Trương Ngọc Anh 12D3-THPT Đông Mỹ  
167 Trần Việt Bách 12D3-THPT Đông Mỹ  
168 Lăng Kiều Chinh 12D3-THPT Đông Mỹ  
169 Nguyễn Hoàng Dũng 12D3-THPT Đông Mỹ  
170 Phạm Tiến Đạt 12D3-THPT Đông Mỹ  
171 Phạm Tiến Đoàn 12D3-THPT Đông Mỹ  
172 Phan Thị Hương Giang 12D3-THPT Đông Mỹ  
173 Hồ Viết Hà 12D3-THPT Đông Mỹ  
174 Trịnh Thị Thu Hằng 12D3-THPT Đông Mỹ  
175 Phạm Quốc Hiếu 12D3-THPT Đông Mỹ  
176 Phạm Thanh Hoa 12D3-THPT Đông Mỹ  
177 Cao Gia Huy 12D3-THPT Đông Mỹ  
178 Nguyễn Trường Phúc Huy 12D3-THPT Đông Mỹ  
179 Trần Công Huy 12D3-THPT Đông Mỹ  
180 Trương Đức Huy 12D3-THPT Đông Mỹ  
181 Đặng Ngọc Khánh Huyền 12D3-THPT Đông Mỹ  
182 Nguyễn Khánh Huyền 12D3-THPT Đông Mỹ  
183 Nguyễn Ngọc Huyền 12D3-THPT Đông Mỹ  
184 Nguyễn Duy Hưng 12D3-THPT Đông Mỹ  
185 Phạm Trí Kiệt 12D3-THPT Đông Mỹ  
186 Nguyễn Thuỳ Linh 12D3-THPT Đông Mỹ  
187 Phạm Khánh Ly 12D3-THPT Đông Mỹ  
188 Phạm Ngọc Minh 12D3-THPT Đông Mỹ  
189 Trần Trà My 12D3-THPT Đông Mỹ  
190 Lê Hoàng Ngân 12D3-THPT Đông Mỹ  
191 Phạm Hồng Ngọc 12D3-THPT Đông Mỹ  
192 Nguyễn Thị Yến Nhi 12D3-THPT Đông Mỹ  
193 Đặng Phạm Kiều Oanh 12D3-THPT Đông Mỹ  
194 Hoàng Hải Quân 12D3-THPT Đông Mỹ  
195 Nguyễn Hồng Sơn 12D3-THPT Đông Mỹ  
196 Nguyễn Thị Phương Thảo 12D3-THPT Đông Mỹ  
197 Nguyễn Thu Trang 12D3-THPT Đông Mỹ  
198 Phan Huyền Trân 12D3-THPT Đông Mỹ  
199 Nguyễn Khánh Vân 12D3-THPT Đông Mỹ  
200 Phạm Thu Vân 12D3-THPT Đông Mỹ  
201 Nguyễn Quang Vinh 12D3-THPT Đông Mỹ  
202 Hoàng Long Vũ 12D3-THPT Đông Mỹ  
203 Nguyễn Thanh Xuân 12D3-THPT Đông Mỹ  
204 Hoàng Thảo My 12D4-THPT Đông Mỹ  
205 Lã Thị Diệu Anh 12D4-THPT Đông Mỹ  
206 Hoàng Hải Yến 12D4-THPT Đông Mỹ  
207 Phạm Anh Hào 12D5-THPT Đông Mỹ  
208 Phạm Thùy Dương 12D5-THPT Đông Mỹ  
209 Vũ Gia Huy 12D5-THPT Đông Mỹ  
210 Trần Thu Phương 12D6-THPT Đông Mỹ  
211 Lục Thanh Thảo 12D6-THPT Đông Mỹ  
212 Nguyễn Thúy Huyền 12D6-THPT Đông Mỹ  
213 Nguyễn Phương Thùy 12D7-THPT Đông Mỹ  
214 Phạm Ngọc Khánh 12D7-THPT Đông Mỹ  
215 Hoàng Ngọc Anh 12D7-THPT Đông Mỹ  
216 Phạm Hương Trà 12D8-THPT Đông Mỹ  
217 Phạm Thùy Linh 12D8-THPT Đông Mỹ  
218 Nguyễn Thu Thảo 12D8-THPT Đông Mỹ  
219 Nguyễn Thị Hà Phương 12D8-THPT Đông Mỹ  
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phùng Xuân Dần

go top