Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ NHIỆM KỲ 2017 – 2018

21/01/2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018 của Trường THPT Đông Mỹ, với mục tiêu kiện toàn tổ chức Đoàn, đồng thời bầu ra được BCH mới có đủ năng lực, phẩm chất lãnh đạo công tác Đoàn...

HỌC SINH TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ THAM QUAN BẢO TÀNG ĐẶC CÔNG

21/01/2018

BCH Đoàn trường THPT Đông Mỹ tổ chức chương trình tham quan Bảo tàng Đặc công tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

go top