DANH SÁCH CHIA PHÒNG THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2018-2019

DANH SÁCH CHIA PHÒNG THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10 NĂM HỌC 2018-2019

Thứ hai, 22/04/2019 4:22:50 CH

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ          
DANH SÁCH CHIA PHÒNG THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
                   



STT SBD Họ Đệm Tên Ngày sinh Lớp Phòng thi môn Toán-Văn-Anh Phòng thi môn Lý -Hóa Buổi thi môn Toán- Văn- Anh
1 0029 Phạm Lan Anh 03/09/2003 10A1 15a 1 Chiều
2 0095 Nguyễn Xuân Công 14/04/2003 10A1 15a 1 Chiều
3 0110 Phạm Tấn Dũng 05/08/2003 10A1 16a 2 Chiều
4 0121 Thùy Dương 31/08/2003 10A1 16a 2 Chiều
5 0144 Đỗ Tiến Đạt 07/07/2003 10A1 16a 2 Chiều
6 0147 Nguyễn Tiến Đạt 17/10/2003 10A1 16a 2 Chiều
7 0148 Phạm Tiến Đạt 27/12/2003 10A1 16a 2 Chiều
8 0168 Trương Minh Đức 12/10/2003 10A1 16a 2 Chiều
9 0205 Thu Hằng 01/08/2003 10A1 17a 3 Chiều
10 0248   Hoàng 18/08/2003 10A1 17a 3 Chiều
11 0286 Hoàng   Huy 10/01/2003 10A1 18a 4 Chiều
12 0276 Hoàng Quang Huy 14/12/2003 10A1 17a 3 Chiều
13 0273 Trương Đức Huy 02/11/2003 10A1 17a 3 Chiều
14 0311 Hoàng Trung Kiên 11/04/2003 10A1 18a 4 Chiều
15 0360 Hoàng Thùy Linh 03/02/2003 10A1 18a 4 Chiều
16 0338 Nguyễn Khánh Linh 20/08/2003 10A1 18a 4 Chiều
17 0369 Trần Đức Long 16/08/2003 10A1 18a 4 Chiều
18 0396 Phạm Thị Hồng Mai 25/03/2003 10A1 19a 5 Chiều
19 0405 Phạm Hoàng Minh 28/05/2003 10A1 19a 5 Chiều
20 0423 Trần Hoàng Nam 06/01/2003 10A1 19a 5 Chiều
22 0448 Hoàng Thảo Ngọc 12/10/2003 10A1 19a 5 Chiều
23 0449 Phạm Thị Bích Ngọc 10/04/2003 10A1 19a 5 Chiều
24 0447 Trần Như Ngọc 20/03/2003 10A1 19a 5 Chiều
25 0479 Thanh Phương 05/11/2003 10A1 19a 5 Chiều
26 0486 Nguyễn Thu Phương 20/04/2003 10A1 19a 5 Chiều
27 0497 Phùng Đình Quang 16/09/2003 10A1 20a 6 Chiều
28 0505 Nguyễn Thị Tú Quyên 29/11/2003 10A1 20a 6 Chiều
29 0512 Nguyễn Thị Kim Quỳnh 11/03/2003 10A1 20a 6 Chiều
30 0516 Trần Thị Ánh Sao 06/03/2003 10A1 20a 6 Chiều
31 0518 Nguyễn Đại Sơn 22/02/2003 10A1 20a 6 Chiều
32 0544 Hoàng Tiến Thành 16/05/2003 10A1 20a 6 Chiều
33 0548 Nguyễn Phương Thảo 16/06/2003 10A1 21a 7 Chiều
34 0538 Phạm Quang Thắng 25/04/2003 10A1 20a 6 Chiều
35 0564 Nguyễn Thế Thiên 03/11/2003 10A1 21a 7 Chiều
36 0597 Đinh Thị Kiều Trang 16/01/2003 10A1 21a 7 Chiều
37 0606 Trần Thu Trang 25/06/2003 10A1 21a 7 Chiều
38 0610 Nguyễn Đức Trí 29/03/2003 10A1 21a 7 Chiều
39 0616 Nguyễn Đức Trung 07/04/2003 10A1 21a 7 Chiều
40 0621 Nguyễn Tiến Trung 07/10/2003 10A1 21a 7 Chiều
41 0614 Trần Bảo Trung 21/11/2003 10A1 21a 7 Chiều
42 0628 Nguyễn Xuân 13/01/2003 10A1 21a 7 Chiều
43 0631 Lưu Hoài Tuấn 08/11/2003 10A1 22a 8 Chiều
44 0629 Nguyễn Anh Tuấn 25/09/2003 10A1 21a 7 Chiều
45 0634 Phạm Quốc Tuấn 12/12/2003 10A1 22a 8 Chiều
46 0635 Trần Quốc Tuấn 04/11/2003 10A1 22a 8 Chiều
47 0644 Nguyễn Thị Thu Uyên 03/01/2003 10A1 22a 8 Chiều
48 0653 Hồng Việt 17/11/2003 10A1 22a 8 Chiều
49 0667 Đinh Kiệt Vỹ 18/09/2003 10A1 22a 8 Chiều
1 0020 Đào Huệ Anh 30/09/2003 10A2 15a 1 Chiều
2 0036 Đặng Quốc Hoàng Anh 28/08/2003 10A2 15a 1 Chiều
3 0052 Nguyễn Tuấn Anh 12/06/2003 10A2 15a 1 Chiều
4 0017 Phạm Anh 03/12/2003 10A2 15a 1 Chiều
5 0021 Trần Hùng Anh 14/07/2003 10A2 15a 1 Chiều
7 0098 Trần Mạnh Cường 27/11/2003 10A2 15a 1 Chiều
8 0105 Đặng Anh Dũng 28/11/2003 10A2 16a 2 Chiều
9 0118 Phạm Thị Thùy Dương 30/08/2003 10A2 16a 2 Chiều
10 0152 Phạm Tuấn Đạt 17/12/2003 10A2 16a 2 Chiều
11 0163 Nguyễn Minh Đức 07/10/2003 10A2 16a 2 Chiều
12 0164 Nguyễn Minh Đức 07/12/2003 10A2 16a 2 Chiều
13 0165 Nguyễn Minh Đức 23/12/2003 10A2 16a 2 Chiều
14 0186 Nguyệt 21/09/2003 10A2 17a 3 Chiều
15 0187 Nguyễn Thị 19/07/2003 10A2 17a 3 Chiều
16 0188 Thị 25/08/2003 10A2 17a 3 Chiều
17 0232 Trần Trung Công Hiếu 31/01/2003 10A2 17a 3 Chiều
18 0238 Nguyễn Huy Hoàng 23/02/2003 10A2 17a 3 Chiều
19 0277 Nguyễn Quang Huy 09/10/2003 10A2 17a 3 Chiều
20 0282 Nguyễn Quốc Huy 16/12/2003 10A2 18a 4 Chiều
21 0288 Nguyễn Khánh Huyền 26/01/2003 10A2 18a 4 Chiều
22 0290 Nguyễn Ngọc Huyền 12/04/2003 10A2 18a 4 Chiều
23 0339 Nguyễn Khánh Linh 08/04/2003 10A2 18a 4 Chiều
24 0356 Nguyễn Thị Thùy Linh 23/10/2003 10A2 18a 4 Chiều
25 0371 Chu Hải Long 28/10/2003 10A2 18a 4 Chiều
26 0372 Nguyễn Hải Long 18/03/2003 10A2 18a 4 Chiều
27 0400 Đặng Đức Mạnh 30/11/2003 10A2 19a 5 Chiều
28 0412 Phan Tuấn Minh 31/08/2003 10A2 19a 5 Chiều
29 0436 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 01/04/2003 10A2 19a 5 Chiều
30 0442 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa 07/11/2003 10A2 19a 5 Chiều
31 0496 Nguyễn Đặng Đức Quang 11/10/2003 10A2 20a 6 Chiều
32 0501 Minh Quý 31/10/2003 10A2 20a 6 Chiều
33 0522 Nguyễn Hữu Sơn 29/08/2003 10A2 20a 6 Chiều
34 0530 Đặng Trọng Tấn 27/09/2003 10A2 20a 6 Chiều
35 0540 Phạm Ngọc Thanh 30/09/2003 10A2 20a 6 Chiều
36 0543 Nguyễn Sinh Thành 29/10/2003 10A2 20a 6 Chiều
37 0545 Nguyễn Trường Thành 26/10/2003 10A2 20a 6 Chiều
38 0569 Tạ Minh Thu 10/09/2003 10A2 21a 7 Chiều
39 0575 Phạm Văn Thước 18/08/2003 10A2 21a 7 Chiều
40 0584 Phạm Minh Tiến 04/05/2003 10A2 21a 7 Chiều
41 0620 Kim Thành Trung 09/02/2003 10A2 21a 7 Chiều
42 0630 Phạm Anh Tuấn 20/12/2003 10A2 21a 7 Chiều
44 0637 Lâm Hoàng Tùng 15/07/2003 10A2 22a 8 Chiều
45 0640 Ngọc Tùng 25/03/2003 10A2 22a 8 Chiều
46 0658 Đặng Quang Vinh 29/11/2003 10A2 22a 8 Chiều
47 0666 Đỗ Thị Thảo Vy 19/02/2003 10A2 22a 8 Chiều
1 0009 Đoàn Đức Anh 12/05/2003 10A3 15a 1 Chiều
2 0024 Nguyễn Huy Tuấn Anh 11/05/2003 10A3 15a 1 Chiều
3 0058 Trần Vân Anh 08/10/2003 10A3 15a 1 Chiều
4 0066 Trần Huy Bách 22/03/2003 10A3 15a 1 Chiều
5 0067 Ngô Gia Bảo 19/07/2003 10A3 15a 1 Chiều
6 0073 Phạm Văn Bình 15/08/2003 10A3 15a 1 Chiều
7 0075 Phạm Minh Châu 12/05/2003 10A3 15a 1 Chiều
8 0145 Đỗ Tiến Đạt 20/07/2003 10A3 16a 2 Chiều
9 0136 Hoàng Đình Đạt 10/06/2003 10A3 16a 2 Chiều
10 0149 Trần Tiến Đạt 05/05/2003 10A3 16a 2 Chiều
11 0131 Quang Đắc 03/11/2003 10A3 16a 2 Chiều
12 0133 Trần Minh Đăng 07/02/2003 10A3 16a 2 Chiều
13 0134 Trần Quý Đăng 14/11/2003 10A3 16a 2 Chiều
14 0185 Trần Minh 06/04/2003 10A3 16a 2 Chiều
15 0198 Nguyễn Đức Hải 26/11/2003 10A3 17a 3 Chiều
16 0225 Nguyễn Minh Hiếu 12/08/2003 10A3 17a 3 Chiều
18 0297 Nguyễn Huy Tiến Khang 24/11/2003 10A3 18a 4 Chiều
19 0298 Trần Khanh 17/10/2003 10A3 18a 4 Chiều
20 0302 Hoàng Minh Khánh 30/08/2003 10A3 18a 4 Chiều
21 0322 Nguyễn Tuấn Lâm 15/08/2003 10A3 18a 4 Chiều
22 0344 Nguyễn Ngọc Linh 09/08/2003 10A3 18a 4 Chiều
23 0350 Nguyễn Thị Diệu Linh 03/10/2003 10A3 18a 4 Chiều
24 0349 Phương Linh 13/12/2003 10A3 18a 4 Chiều
25 0377 Đặng Hoàng Long 02/04/2003 10A3 18a 4 Chiều
26 0409 Đàm Quang Minh 17/02/2003 10A3 19a 5 Chiều
27 0408 Trần Nhật Minh 24/09/2003 10A3 19a 5 Chiều
28 0439 Nguyễn Hiếu Nghĩa 01/12/2003 10A3 19a 5 Chiều
30 0452 Nguyễn Trọng Nhân 01/07/2003 10A3 19a 5 Chiều
31 0455 Phạm Việt Nhật 11/11/2003 10A3 19a 5 Chiều
32 0491 Đậu Anh Quân 09/04/2003 10A3 20a 6 Chiều
33 0511 Thị Diễm Quỳnh 21/06/2003 10A3 20a 6 Chiều
34 0520 Nguyễn Hải Sơn 20/08/2003 10A3 20a 6 Chiều
35 0532 Nguyễn Hoàng Thái 24/09/2003 10A3 20a 6 Chiều
36 0533 Phạm Minh Thái 29/04/2003 10A3 20a 6 Chiều
37 0541 Nguyễn Đức Thành 17/12/2003 10A3 20a 6 Chiều
38 0566 Dương Đức Thịnh 25/06/2003 10A3 21a 7 Chiều
39 0583 Dương Đức Tiến 22/09/2003 10A3 21a 7 Chiều
40 0589 Phạm Quốc Toản 10/11/2003 10A3 21a 7 Chiều
41 0594 Phạm Quỳnh Trang 26/02/2003 10A3 21a 7 Chiều
42 0623 Nguyễn Thế Truyền 26/07/2002 10A3 21a 7 Chiều
43 0626 Nguyên 18/10/2003 10A3 21a 7 Chiều
44 0624 Nguyễn Anh 30/10/2003 10A3 21a 7 Chiều
45 0636 Dương Bảo Sơn Tùng 16/08/2003 10A3 22a 8 Chiều
46 0641 Nguyễn Quang Tùng 19/09/2003 10A3 22a 8 Chiều
47 0652 Phạm Bùi Quốc Việt 18/01/2003 10A3 22a 8 Chiều
48 0672 Nguyễn Khải Yến 14/10/2003 10A3 22a 8 Chiều
1 0054 Đặng Vân Anh 15/09/2003 10A4 15a 1 Chiều
2 0014 Nguyễn Duy Anh 12/11/2003 10A4 15a 1 Chiều
3 0026 Nguyễn Lan Anh 18/04/2003 10A4 15a 1 Chiều
4 0008 Phạm Diệu Anh 13/05/2003 10A4 15a 1 Chiều
5 0068 Thân Công Báu 14/01/2003 10A4 15a 1 Chiều
6 0078 Ngô Linh Chi 22/09/2003 10A4 15a 1 Chiều
7 0092 Nguyễn Việt Chung 07/11/2003 10A4 15a 1 Chiều
8 0093 Chu Nguyên Chương 29/10/2003 10A4 15a 1 Chiều
9 0097 Đoàn Mạnh Cường 12/12/2003 10A4 15a 1 Chiều
10 0099 Nguyễn Văn Cường 11/01/2003 10A4 16a 2 Chiều
11 0108 Nguyễn Đắc Anh Dũng 14/06/2003 10A4 16a 2 Chiều
12 0137 Lương Quang Đạt 04/05/2003 10A4 16a 2 Chiều
13 0153 Trương Hoàng Điệp 12/12/2003 10A4 16a 2 Chiều
14 0183 Nguyễn Trường Giang 02/11/2003 10A4 16a 2 Chiều
15 0223 Đặng Minh Hiếu 12/02/2003 10A4 17a 3 Chiều
16 0227 Trần Quang Hiếu 01/12/2003 10A4 17a 3 Chiều
17 0244 Chử Việt Hoàng 06/12/2003 10A4 17a 3 Chiều
18 0239 Nguyễn Huy Hoàng 14/05/2003 10A4 17a 3 Chiều
19 0240 Nguyễn Huy Hoàng 01/10/2003 10A4 17a 3 Chiều
20 0250 Nguyễn Công Huân 11/02/2003 10A4 17a 3 Chiều
21 0251 Hoàng Đức Hùng 17/11/2003 10A4 17a 3 Chiều
22 0275 Chu Quang Huy 14/10/2003 10A4 17a 3 Chiều
23 0272 Nguyễn Đức Huy 05/11/2003 10A4 17a 3 Chiều
24 0278 Nguyễn Quang Huy 15/09/2003 10A4 17a 3 Chiều
25 0280 Phạm Quang Huy 08/04/2003 10A4 17a 3 Chiều
26 0260 Lâm Thành Hưng 13/02/2003 10A4 17a 3 Chiều
27 0299 Nguyễn Bảo Khánh 06/10/2003 10A4 18a 4 Chiều
28 0309 Chí Kiên 22/01/2003 10A4 18a 4 Chiều
29 0334 Gia Linh 18/12/2003 10A4 18a 4 Chiều
30 0373 Nguyễn Hải Long 09/08/2003 10A4 18a 4 Chiều
31 0394 Nguyễn Thị Cẩm Ly 19/09/2003 10A4 19a 5 Chiều
32 0406 Cao Nhật Minh 23/10/2003 10A4 19a 5 Chiều
33 0410 Vương Quang Minh 27/11/2003 10A4 19a 5 Chiều
34 0420 Hoàng Hải Nam 21/07/2003 10A4 19a 5 Chiều
36 0425 Trần Quang Nam 03/05/2003 10A4 19a 5 Chiều
37 0467 Nguyễn Kim Oanh 09/02/2003 10A4 19a 5 Chiều
38 0468 Phạm Hải Phong 02/01/2003 10A4 19a 5 Chiều
40 0487 Phạm Thu Phương 20/07/2003 10A4 20a 6 Chiều
41 0489 Trần Thu Phương 24/10/2003 10A4 20a 6 Chiều
42 0494 Nguyễn Minh Quân 19/10/2003 10A4 20a 6 Chiều
43 0517 Nguyễn Anh Sơn 04/07/2003 10A4 20a 6 Chiều
44 0574 Phạm Minh Thuận 29/04/2003 10A4 21a 7 Chiều
45 0579 Lương Nguyễn Thu Thủy 19/10/2003 10A4 21a 7 Chiều
47 0642 Nguyễn Tiến Tùng 11/11/2003 10A4 22a 8 Chiều
48 0648 Trần Thị Hồng Vân 28/10/2003 10A4 22a 8 Chiều
49 0656 Nguyễn Đức Vinh 09/12/2003 10A4 22a 8 Chiều
1 0045 Bùi Thị Hồng Anh 27/02/2003 10C1 2   Sáng
2 0013 Đỗ Duy Anh 06/10/2003 10C1 1   Sáng
3 0055 Nguyễn Vân Anh 06/06/2003 10C1 2   Sáng
4 0081 Hoàng Quỳnh Chi 13/01/2003 10C1 3   Sáng
5 0101 Nguyễn Việt Cường 24/12/2003 10C1 4   Sáng
6 0128 Nguyễn Hữu Duy 17/03/2003 10C1 5   Sáng
7 0132 Nguyễn Hải Đăng 11/07/2003 10C1 5   Sáng
8 0159 Nguyễn Huy Đức 19/07/2003 10C1 5   Sáng
9 0189 Đỗ Thị Minh 06/01/2003 10C1 6   Sáng
10 0209 Nguyễn Thuý Hạnh 21/04/2003 10C1 7   Sáng
11 0222 Đỗ Lưu Minh Hiếu 13/10/2003 10C1 8   Sáng
12 0241 Nguyễn Văn Hoàng 17/12/2003 10C1 8   Sáng
13 0296 Trần Thu Huyền 02/05/2003 10C1 10   Sáng
14 0261 Tiến Hưng 31/05/2003 10C1 9   Sáng
15 0266 Nguyễn Thị Hương 07/11/2003 10C1 9   Sáng
16 0301 Đặng Minh Khánh 14/12/2003 10C1 10   Sáng
17 0313 Nguyễn Trung Kiên 04/09/2003 10C1 10   Sáng
18 0324 Phạm Hương Lan 11/08/2003 10C1 11   Sáng
19 0355 Ngô Thị Thùy Linh 03/07/2003 10C1 12   Sáng
20 0352 Trần Thị Diệu Linh 03/02/2003 10C1 11   Sáng
21 0379 Phạm Ngọc Long 21/09/2003 10C1 12   Sáng
23 0414 Trần Huyền My 01/07/2003 10C1 13   Sáng
24 0432 Nguyễn Ngọc Ngàn 30/11/2003 10C1 14   Sáng
25 0438 Nghiêm Thuỳ Ngân 04/07/2003 10C1 14   Sáng
26 0437 Nguyễn Thu Ngân 15/06/2003 10C1 14   Sáng
27 0459 Nguyễn Quỳnh Nhi 28/05/2003 10C1 15   Sáng
28 0462 Nguyễn Hồng Nhung 11/02/2003 10C1 15   Sáng
29 0470 Nguyễn Thanh Phong 27/09/2003 10C1 15   Sáng
30 0476 Nguyễn Ngọc Phương 16/09/2003 10C1 15   Sáng
31 0504 Khổng Lệ Quyên 29/07/2003 10C1 16   Sáng
32 0506 Bùi Diễm Quỳnh 09/01/2003 10C1 16   Sáng
33 0508 Đặng Như Quỳnh 10/12/2003 10C1 16   Sáng
34 0521 Nguyễn Hoài Sơn 27/06/2003 10C1 17   Sáng
35 0547 Đinh Phương Thảo 13/02/2003 10C1 17   Sáng
36 0546 Hoàng Diệu Thảo 28/08/2003 10C1 17   Sáng
37 0555 Mao Thị Bích Thảo 10/12/2003 10C1 18   Sáng
38 0536 Cao Duy Thắng 15/09/2003 10C1 17   Sáng
39 0602 Dương Thu Trang 06/06/2003 10C1 19   Sáng
40 0599 Nguyễn Thị Thu Trang 09/09/2003 10C1 19   Sáng
41 0617 Nguyễn Duy Trung 20/01/2003 10C1 20   Sáng
42 0622 Phạm Văn Trung 29/10/2003 10C1 20   Sáng
43 0650 Tường Vi 28/09/2003 10C1 20   Sáng
44 0354 Trần Thị Thuỳ Linh 18/04/2003 10C1 12   Sáng
45 0049 Nguyễn Trung Anh 05/07/2003 10C1 2   Sáng
46 0404 Phùng Hiểu Minh 28/11/2003 10C1 13   Sáng
47 0482 Đinh Thị Lan Phương 23/12/2003 10C1 16   Sáng
1 0050 Đặng Anh 28/12/2003 10D1 2   Sáng
2 0007 Nguyễn Châm Anh 13/08/2003 10D1 1   Sáng
3 0010 Nguyễn Đức Anh 16/12/2003 10D1 1   Sáng
4 0022 Nguyễn Huy Anh 26/11/2003 10D1 1   Sáng
5 0042 Thái Anh 16/07/2003 10D1 2   Sáng
6 0076 Trần Chi 29/11/2003 10D1 3   Sáng
7 0085 Phạm Chinh 10/10/2003 10D1 3   Sáng
8 0088 Trần Thanh Chúc 01/09/2003 10D1 3   Sáng
9 0096 Phùng Anh Cương 21/05/2003 10D1 4   Sáng
10 0130 Nguyễn Tạ Kỳ Duyên 07/11/2003 10D1 5   Sáng
11 0122 Nguyễn Thùy Dương 22/08/2003 10D1 4   Sáng
12 0150 Chử Tuấn Đạt 16/09/2003 10D1 5   Sáng
13 0141 Phạm Thành Đạt 27/03/2003 10D1 5   Sáng
14 0138 Phan Quốc Đạt 05/11/2003 10D1 5   Sáng
15 0192 Nguyễn Thị Thu 21/11/2003 10D1 6   Sáng
16 0202 Hoàng Ngọc Hằng 04/05/2003 10D1 7   Sáng
17 0279 Nguyễn Quang Huy 22/06/2003 10D1 9   Sáng
18 0284 Nguyễn Văn Huy 17/08/2003 10D1 9   Sáng
19 0291 Nguyễn Ngọc Huyền 11/08/2003 10D1 9   Sáng
20 0292 Phạm Ngọc Huyền 17/03/2003 10D1 9   Sáng
21 0265 Quỳnh Hương 04/01/2003 10D1 9   Sáng
22 0325 Nguyễn Ngọc Lan 05/09/2003 10D1 11   Sáng
23 0320 Bùi Duy Tùng Lâm 10/06/2003 10D1 10   Sáng
24 0321 Nguyễn Mai Lâm 16/09/2003 10D1 10   Sáng
25 0318 Phùng Bảo Lâm 21/08/2003 10D1 10   Sáng
26 0336 Khúc Linh 28/12/2003 10D1 11   Sáng
27 0347 Nguyễn Phương Linh 12/09/2003 10D1 11   Sáng
28 0353 Nguyễn Thị Nguyệt Linh 10/07/2003 10D1 11   Sáng
29 0365 Nguyễn Tuyết Linh 01/07/2003 10D1 12   Sáng
30 0358 Phạm Thuỳ Linh 08/12/2003 10D1 12   Sáng
31 0390 Phạm Khánh Ly 20/06/2003 10D1 13   Sáng
32 0391 Trần Khánh Ly 21/04/2003 10D1 13   Sáng
33 0397 Nguyễn Thị Phương Mai 30/09/2003 10D1 13   Sáng
34 0421 Trần Hải Nam 24/10/2003 10D1 14   Sáng
35 0443 Trọng Nghĩa 06/09/2003 10D1 14   Sáng
36 0463 Tạ Hồng Nhung 14/08/2003 10D1 15   Sáng
37 0464 Trịnh Trang Nhung 25/10/2003 10D1 15   Sáng
38 0485 Đào Thu Phương 17/08/2003 10D1 16   Sáng
39 0484 Trương Thị Thu Phương 01/04/2003 10D1 16   Sáng
40 0581 Hoàng Thu Thủy 19/10/2003 10D1 18   Sáng
41 0595 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/06/2003 10D1 19   Sáng
42 0604 Nguyễn Thu Trang 02/10/2003 10D1 19   Sáng
43 0598 Trịnh Thị Thanh Trang 09/12/2003 10D1 19   Sáng
44 0669 Nguyễn Thị Xuân 10/02/2003 10D1 21   Sáng
1 0001 Chử Hải An 27/05/2003 10D2 1   Sáng
2 0043 Nguyễn Thế Anh 10/09/2003 10D2 2   Sáng
3 0056 Nguyễn Vân Anh 26/10/2003 10D2 2   Sáng
4 0063 Trương Thị Ngọc Ánh 31/03/2003 10D2 3   Sáng
5 0069 Ngọc Bích 14/08/2003 10D2 3   Sáng
6 0074 Trương Văn Bình 29/05/2003 10D2 3   Sáng
7 0080 An Quỳnh Chi 23/08/2003 10D2 3   Sáng
8 0100 Phạm Văn Cường 14/03/2003 10D2 4   Sáng
9 0103 Trần Ngọc Dung 02/10/2003 10D2 4   Sáng
10 0111 Nguyễn Văn Dũng 01/04/2003 10D2 4   Sáng
11 0129 Tiến Duy 20/07/2003 10D2 5   Sáng
12 0117 Nguyễn Thái Dương 05/10/2003 10D2 4   Sáng
13 0155 Nguyễn Phương Đông 19/04/2003 10D2 5   Sáng
14 0169 Nguyễn Trung Đức 24/09/2003 10D2 6   Sáng
15 0176 Chế Hoàng Giang 26/10/2003 10D2 6   Sáng
16 0178 Đỗ Minh Giang 31/07/2003 10D2 6   Sáng
17 0194 Nguyễn Thu 22/10/2003 10D2 6   Sáng
18 0210 Nguyễn Mạnh Hảo 04/07/2003 10D2 7   Sáng
19 0201 Nguyễn Minh Hằng 23/12/2003 10D2 7   Sáng
20 0233 Trần   Hiếu 18/03/2003 10D2 8   Sáng
21 0243 Trần Văn Hoàng 25/12/2003 10D2 8   Sáng
22 0253 Trần Nhật Hùng 11/09/2003 10D2 8   Sáng
23 0257 Quang Hưng 11/12/2003 10D2 9   Sáng
24 0270 Hoàng Trịnh Quỳnh Hương 25/02/2003 10D2 9   Sáng
25 0271 Trần Thị Hường 27/03/2003 10D2 9   Sáng
26 0306 Hoàng Quốc Khánh 01/09/2003 10D2 10   Sáng
27 0304 Nguyễn Phan Khánh 31/08/2003 10D2 10   Sáng
29 0359 Bùi Thùy Linh 04/07/2003 10D2 12   Sáng
30 0363 Trang Thuỳ Linh 26/12/2003 10D2 12   Sáng
31 0348 Nguyễn Phương Linh 05/07/2003 10D2 11   Sáng
32 0362 Trần Thủy Linh 24/11/2003 10D2 12   Sáng
33 0382 Nguyễn Thành Long 19/12/2003 10D2 12   Sáng
34 0380 Phạm Ngọc Long 29/10/2003 10D2 12   Sáng
36 0402 Trương Đức Minh 16/01/2003 10D2 13   Sáng
37 0415 Nguyễn T Trà My 27/07/2003 10D2 13   Sáng
38 0456 Lâm Dung Nhi 27/10/2003 10D2 15   Sáng
39 0488 Tạ Thu Phương 30/11/2003 10D2 16   Sáng
41 0495 Nguyễn Minh Quân 01/12/2003 10D2 16   Sáng
42 0525 Nguyễn Minh Tâm 21/09/2003 10D2 17   Sáng
43 0615 Chử Đức Trung 29/06/2003 10D2 19   Sáng
44 0633 Quang Tuấn 03/09/2003 10D2 20   Sáng
45 0655 Phạm Quốc Việt 02/06/2003 10D2 20   Sáng
46 0664 Nguyễn Khánh Vy 24/11/2003 10D2 21   Sáng
1 0004 Bùi Trường An 27/03/2003 10D3 1   Sáng
2 0005 Đinh Văn An 01/09/2003 10D3 1   Sáng
3 0060 Lục Việt Anh 25/06/2003 10D3 2   Sáng
4 0057 Nguyễn Vân Anh 04/11/2003 10D3 2   Sáng
5 0059 Nguyễn Viêt Anh 27/09/2003 10D3 2   Sáng
6 0015 Phùng Duy Anh 12/09/2003 10D3 1   Sáng
8 0104 Hoàng Thị Thảo Dung 11/01/2003 10D3 4   Sáng
9 0113 Nguyễn Hoàng Dương 04/11/2003 10D3 4   Sáng
10 0123 Nguyễn Thùy Dương 13/01/2003 10D3 4   Sáng
11 0162 Lương Minh Đức 04/08/2003 10D3 5   Sáng
12 0167 Phạm Minh Đức 22/09/2003 10D3 6   Sáng
13 0172 Phạm Trung Đức 27/04/2003 10D3 6   Sáng
14 0179 Nguyễn Minh Giang 03/12/2003 10D3 6   Sáng
15 0203 Tạ Thu Hằng 29/03/2003 10D3 7   Sáng
16 0217 Nguyễn Thu Hiền 26/08/2003 10D3 7   Sáng
17 0234 Nguyễn Quốc Hiểu 17/07/2003 10D3 8   Sáng
18 0229 Nguyễn Quý Hiếu 26/05/2003 10D3 8   Sáng
19 0247 Nguyễn Hoàng 18/01/2003 10D3 8   Sáng
20 0281 Hoàng Quốc Huy 22/06/2003 10D3 9   Sáng
21 0274 Nguyễn Gia Huy 12/03/2003 10D3 9   Sáng
22 0300 Kim Khánh 04/10/2003 10D3 10   Sáng
23 0308 Nguyễn Đăng Khôi 03/01/2003 10D3 10   Sáng
24 0312 Trung Kiên 28/08/2003 10D3 10   Sáng
25 0341 Nguyễn Mai Linh 08/12/2003 10D3 11   Sáng
26 0384 Hoàng Tuấn Long 23/07/2003 10D3 12   Sáng
28 0383 Nguyễn Thành Long 27/11/2003 10D3 12   Sáng
29 0366 Trịnh Tấn Lộc 03/04/2003 10D3 12   Sáng
30 0386 Nguyễn Diệu Ly 24/05/2003 10D3 13   Sáng
31 0411 Trần Tiến Minh 05/05/2003 10D3 13   Sáng
32 0474 Nguyễn Linh Phương 26/01/2003 10D3 15   Sáng
33 0502 Phạm Minh Quý 06/05/2003 10D3 16   Sáng
34 0561 Trần Thu Thảo 29/01/2003 10D3 18   Sáng
35 0534 Đức Thắng 20/01/2003 10D3 17   Sáng
36 0537 Nguyễn Minh Thắng 09/08/2003 10D3 17   Sáng
37 0563 Đặng Quang Thế 09/08/2003 10D3 18   Sáng
38 0565 Phan Xuân Thiết 17/10/2003 10D3 18   Sáng
39 0619 Bùi Thành Trung 23/12/2003 10D3 20   Sáng
40 0625 Phạm Anh 11/06/2003 10D3 20   Sáng
41 0643 Nguyễn Mạnh Tưởng 09/07/2003 10D3 20   Sáng
42 0647 Trần Thanh Vân 28/10/2003 10D3 20   Sáng
43 0651 Trần Bảo Việt 11/10/2003 10D3 20   Sáng
44 0660 Nguyễn Thế Vinh 30/11/2003 10D3 20   Sáng
45 0663 Trần Nguyễn Kỳ 29/12/2003 10D3 21   Sáng
1 0011 Nguyễn Đức Anh 24/08/2003 10D4 1   Sáng
2 0027 Nguyễn Lan Anh 07/12/2003 10D4 1   Sáng
4 0038 Phạm Quỳnh Anh 02/12/2003 10D4 2   Sáng
5 0070 Trần Ngọc Bích 02/02/2003 10D4 3   Sáng
7 0079 Dương Phương Chi 01/10/2003 10D4 3   Sáng
8 0082 Nguyễn Quỳnh Chi 03/11/2003 10D4 3   Sáng
9 0086 Nguyễn Đức Chính 19/05/2003 10D4 3   Sáng
10 0102 Đỗ Xuân Diệp 16/02/2003 10D4 4   Sáng
11 0106 Phạm Anh Dũng 24/06/2003 10D4 4   Sáng
12 0120 Nguyễn Thuỳ Dương 09/09/2003 10D4 4   Sáng
13 0125 Nguyễn Trương Quý Dương 01/10/2003 10D4 4   Sáng
14 0115 Phan Quý Dương 30/04/2003 10D4 4   Sáng
15 0161 Bùi Minh Đức 10/10/2003 10D4 5   Sáng
16 0166 Nguyễn Minh Đức 04/07/2003 10D4 6   Sáng
17 0181 Phùng Thị Thu Giang 15/12/2003 10D4 6   Sáng
18 0199 Thanh Hải 05/10/2003 10D4 7   Sáng
19 0206 Giang Thúy Hằng 16/07/2003 10D4 7   Sáng
20 0204 Trần Thu Hằng 28/04/2003 10D4 7   Sáng
21 0214 Nguyễn Thị Thục Hiền 16/10/2003 10D4 7   Sáng
22 0224 Minh Hiếu 11/11/2003 10D4 8   Sáng
23 0231 Nguyễn Trung Hiếu 07/08/2003 10D4 8   Sáng
24 0226 Phạm Minh Hiếu 29/09/2003 10D4 8   Sáng
25 0237 Phùng Thu Hoa 28/09/2003 10D4 8   Sáng
26 0245 Nguyễn Việt Hoàng 19/10/2003 10D4 8   Sáng
27 0252 Nguyễn Mạnh Hùng 28/09/2003 10D4 8   Sáng
29 0327 Nguyễn Thị Lan 07/08/2003 10D4 11   Sáng
30 0332 Nguyễn Diệu Linh 07/07/2003 10D4 11   Sáng
32 0329 Trần Diệp Linh 26/01/2003 10D4 11   Sáng
33 0381 Hoàng Phi Long 15/02/2003 10D4 12   Sáng
35 0422 Trần Hải Nam 21/08/2003 10D4 14   Sáng
36 0458 Phạm Linh Nhi 09/04/2003 10D4 15   Sáng
37 0473 Dương Phương 27/04/2003 10D4 15   Sáng
38 0510 Thị Quỳnh 18/11/2003 10D4 16   Sáng
39 0515 Tiến Sang 12/09/2003 10D4 17   Sáng
40 0528 Nguyễn Thanh Tâm 22/12/2003 10D4 17   Sáng
41 0549 Nguyễn Phương Thảo 31/01/2003 10D4 17   Sáng
42 0588 Kiều Văn Toàn 21/10/2003 10D4 19   Sáng
43 0592 Nguyễn Kiều Trang 24/08/2003 10D4 19   Sáng
44 0613 Nguyễn Anh Trung 14/11/2003 10D4 19   Sáng
45 0639 Nguyễn Lâm Tùng 01/11/2003 10D4 20   Sáng
1 0002 Nguyễn Thế An 18/11/2003 10D5 1   Sáng
2 0025 Đỗ Lan Anh 02/06/2003 10D5 1   Sáng
3 0018 Hải Anh 24/09/2003 10D5 1   Sáng
4 0035 Nguyễn Quang Anh 03/11/2003 10D5 2   Sáng
5 0072 Thanh Bình 30/08/2003 10D5 3   Sáng
6 0087 Phạm Thanh Chúc 24/02/2003 10D5 3   Sáng
7 0107 Ngô Chí Dũng 11/09/2003 10D5 4   Sáng
8 0127 Hàn Hải Duy 06/11/2003 10D5 5   Sáng
9 0114 Phí Hồng Dương 11/07/2003 10D5 4   Sáng
10 0124 Thùy Dương 30/05/2003 10D5 4   Sáng
11 0142 Bùi Tiến Đạt 17/12/2003 10D5 5   Sáng
12 0139 Hoàng Thành Đạt 22/09/2003 10D5 5   Sáng
13 0173 Phạm Văn Đức 01/12/2003 10D5 6   Sáng
14 0175 Đắc Giang 24/01/2003 10D5 6   Sáng
15 0195 Nguyễn Thu 17/10/2003 10D5 6   Sáng
16 0215 Nguyễn Thị Thúy Hiền 03/01/2003 10D5 7   Sáng
17 0285 Đỗ Huy 16/10/2003 10D5 9   Sáng
18 0303 Dương Nam Khánh 23/12/2003 10D5 10   Sáng
19 0315 Đỗ Anh Kiệt 02/12/2003 10D5 10   Sáng
20 0340 Hoàng Lê Thuỳ Linh 14/01/2003 10D5 11   Sáng
21 0335 Nguyễn Gia Linh 06/07/2003 10D5 11   Sáng
23 0387 Hương Ly 20/06/2003 10D5 13   Sáng
24 0392 Trần Ngọc Ly 06/07/2003 10D5 13   Sáng
25 0388 Hương Ly 03/03/2003 10D5 13   Sáng
26 0426 Phùng Tùng Nam 28/07/2003 10D5 14   Sáng
27 0429 Nguyễn Thị Phương Nga 20/02/2003 10D5 14   Sáng
28 0431 Quán Thanh Ngà 13/10/2003 10D5 14   Sáng
29 0434 Hoàng Kim Ngân 23/09/2003 10D5 14   Sáng
30 0433 Ngân 27/11/2003 10D5 14   Sáng
31 0461 Ngô Hồng Nhung 13/11/2003 10D5 15   Sáng
32 0466 Hoàng Quốc Oai 22/03/2003 10D5 15   Sáng
33 0471 Phùng Tuấn Phong 05/10/2003 10D5 15   Sáng
34 0483 Nguyễn Thị Thu Phương 02/04/2003 10D5 16   Sáng
35 0519 Cao Đình Thanh Sơn 04/02/2003 10D5 17   Sáng
36 0526 Minh Tâm 17/03/2003 10D5 17   Sáng
37 0531 Trọng Tấn 04/02/2003 10D5 17   Sáng
38 0542 Nguyễn Đức Thành 09/06/2003 10D5 17   Sáng
39 0550 Nguyễn Phương Thảo 26/03/2003 10D5 17   Sáng
40 0559 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/07/2003 10D5 18   Sáng
42 0605 Nguyễn Thu Trang 17/12/2003 10D5 19   Sáng
43 0607 Nguyễn Thùy Trang 28/01/2003 10D5 19   Sáng
44 0618 Khúc Quang Trung 26/12/2003 10D5 20   Sáng
45 0649 Nhân Thị Khánh Vân 21/02/2003 10D5 20   Sáng
46 0665 Nguyễn Nhật Vy 14/12/2003 10D5 21   Sáng
1 0037 Lục Quỳnh Anh 28/09/2003 10D6 2   Sáng
2 0051 Lưu Tuấn Anh 25/11/2003 10D6 2   Sáng
3 0033 Nguyễn Phương Anh 17/02/2003 10D6 1   Sáng
4 0012 Trần Đức Anh 27/08/2003 10D6 1   Sáng
5 0064 Nguyễn Gia Ân 13/11/2003 10D6 3   Sáng
6 0089 Bùi Chí Chung 26/10/2003 10D6 3   Sáng
7 0094 Ngọc Chuyền 15/07/2003 10D6 4   Sáng
9 0119 Thuỳ Dương 26/05/2003 10D6 4   Sáng
11 0135 Bùi Đạt 06/08/2003 10D6 5   Sáng
12 0146 Hoàng Tiến Đạt 25/12/2003 10D6 5   Sáng
13 0157 Đỗ Duy Đức 06/05/2003 10D6 5   Sáng
14 0190 Ngô Thị Ngọc 10/10/2003 10D6 6   Sáng
15 0197 Nguyễn Văn 01/09/2003 10D6 7   Sáng
16 0207 Bùi Hồng Hạnh 18/03/2003 10D6 7   Sáng
17 0218 Phạm Đình Hiển 29/09/2003 10D6 7   Sáng
18 0228 Trần Quang Hiếu 17/12/2003 10D6 8   Sáng
19 0242 Nguyễn Văn Hoàng 23/01/2003 10D6 8   Sáng
22 0259 Quốc Hưng 25/08/2003 10D6 9   Sáng
23 0269 Thị Thu Hương 17/12/2003 10D6 9   Sáng
24 0305 Đỗ Quốc Khánh 09/07/2003 10D6 10   Sáng
25 0326 Trịnh Phương Lan 18/05/2003 10D6 11   Sáng
26 0317 Bảo Lâm 17/01/2003 10D6 10   Sáng
27 0331 Cồ Diệu Linh 08/06/2003 10D6 11   Sáng
28 0333 Trần Diệu Linh 25/09/2003 10D6 11   Sáng
29 0389 Lương Khánh Ly 03/11/2003 10D6 13   Sáng
30 0401 Nguyễn Đức Minh 28/11/2003 10D6 13   Sáng
31 0427 Trương Thanh Nga 27/06/2003 10D6 14   Sáng
32 0450 Đặng Bình Nguyên 29/12/2003 10D6 14   Sáng
33 0469 Phạm Quốc Phong 17/08/2003 10D6 15   Sáng
34 0472 Mai Trọng Phúc 08/04/2003 10D6 15   Sáng
35 0478 Ngô Thái Phương 30/07/2003 10D6 15   Sáng
36 0492 Đặng Hồng Quân 24/04/2003 10D6 16   Sáng
37 0493 Nguyễn Hồng Quân 18/09/2003 10D6 16   Sáng
38 0553 Nguyễn Thị Thảo 06/12/2003 10D6 17   Sáng
39 0551 Trần Phương Thảo 11/12/2003 10D6 17   Sáng
40 0535 Phan Đức Thắng 16/09/2003 10D6 17   Sáng
41 0587 Trần Quang Toàn 11/07/2003 10D6 19   Sáng
42 0601 Đàm Thu Trang 27/10/2003 10D6 19   Sáng
43 0608 Nguyễn Thùy Trang 04/09/2003 10D6 19   Sáng
44 0627 Nguyễn Thanh 16/06/2003 10D6 20   Sáng
45 0662 Trần Huy 30/06/2003 10D6 20   Sáng
46 0670 Đào Hải Yến 29/08/2003 10D6 21   Sáng
1 0003 Thúy An 14/08/2003 10D7 1   Sáng
2 0016 Bùi Anh 03/11/2003 10D7 1   Sáng
3 0028 Nguyễn Lan Anh 16/12/2003 10D7 1   Sáng
4 0030 Nguyễn Mai Anh 17/02/2003 10D7 1   Sáng
5 0031 Phạm Minh Quang Anh 15/01/2003 10D7 1   Sáng
6 0039 Phạm Quỳnh Anh 15/09/2003 10D7 2   Sáng
7 0041 Trương Quỳnh Anh 07/08/2003 10D7 2   Sáng
8 0091 Nguyễn Thanh Chung 29/11/2003 10D7 3   Sáng
9 0126 Nguyễn Công Duy 07/10/2003 10D7 4   Sáng
10 0143 Đinh Tiến Đạt 13/03/2003 10D7 5   Sáng
11 0156 Anh Đức 17/09/2003 10D7 5   Sáng
12 0170 Nguyễn Trung Đức 03/01/2003 10D7 6   Sáng
13 0191 Thị Phương 14/04/2003 10D7 6   Sáng
14 0184 Hồng 29/07/2003 10D7 6   Sáng
15 0196 Thu 03/01/2003 10D7 7   Sáng
16 0213 Đỗ Thị Thu Hiền 02/07/2003 10D7 7   Sáng
17 0246 Quán Việt Hoàng 12/04/2003 10D7 8   Sáng
18 0283 Phạm Quốc Huy 07/11/2003 10D7 9   Sáng
19 0289 Trần Minh Huyền 19/10/2003 10D7 9   Sáng
20 0267 Thị Mai Hương 19/02/2003 10D7 9   Sáng
21 0316 Hoàng Tuấn Kiệt 13/08/2003 10D7 10   Sáng
22 0319 Đắc Tùng Lâm 14/07/2003 10D7 10   Sáng
23 0330 Bùi Diệu Linh 29/10/2003 10D7 11   Sáng
24 0337 Đỗ Khánh Linh 21/07/2003 10D7 11   Sáng
25 0357 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/05/2003 10D7 12   Sáng
26 0361 Nguyễn Thùy Linh 22/10/2003 10D7 12   Sáng
27 0370 Đặng Duy Long 01/06/2003 10D7 12   Sáng
28 0374 Nguyễn Hải Long 23/07/2003 10D7 12   Sáng
29 0376 Phạm Hải Long 19/07/2003 10D7 12   Sáng
30 0403 Nguyễn Duy Minh 27/12/2003 10D7 13   Sáng
32 0416 Nguyễn Thu Trà My 19/06/2003 10D7 13   Sáng
33 0417 Nguyễn Trà My 22/11/2003 10D7 13   Sáng
35 0444 Trần Bảo Ngọc 01/11/2003 10D7 14   Sáng
36 0446 Trần Minh Ngọc 08/11/2003 10D7 14   Sáng
37 0453 Hoàng Tiến Nhất 29/11/2003 10D7 15   Sáng
38 0465 Xuân Ninh 22/09/2003 10D7 15   Sáng
39 0500 Nguyễn Vinh Quang 14/11/2003 10D7 16   Sáng
41 0507 Chử Diễm Quỳnh 01/08/2003 10D7 16   Sáng
42 0513 Nguyễn Thu Quỳnh 14/01/2003 10D7 16   Sáng
43 0523 Thanh Sơn 10/12/2003 10D7 17   Sáng
44 0527 Nguyễn Phương Tâm 23/04/2003 10D7 17   Sáng
45 0539 Thái Quang Thắng 02/05/2003 10D7 17   Sáng
46 0570 Thị Thu 31/03/2003 10D7 18   Sáng
47 0580 Nguyễn Thị Thu Thủy 30/11/2003 10D7 18   Sáng
48 0582 Đặng Thủy Tiên 08/09/2003 10D7 18   Sáng
49 0632 Minh Tuấn 11/10/2003 10D7 20   Sáng
50 0638 Trịnh Hữu Sơn Tùng 29/12/2003 10D7 20   Sáng
51 0645 Trịnh Thu Uyên 09/09/2003 10D7 20   Sáng
1 0047 Phạm Trọng Khôi Anh 12/11/2003 10D8 2   Sáng
2 0023 Trần Huy Anh 23/09/2003 10D8 1   Sáng
3 0040 Trần Quỳnh Anh 23/09/2003 10D8 2   Sáng
4 0032 Nam Anh 06/11/2003 10D8 1   Sáng
5 0083 Trần Thanh Chinh 29/07/2003 10D8 3   Sáng
6 0109 Đào Quang Dũng 26/10/2003 10D8 4   Sáng
7 0140 Nguyễn Thành Đạt 19/09/2003 10D8 5   Sáng
8 0154 Trịnh Ngọc Điệp 17/09/2003 10D8 5   Sáng
9 0160 Đỗ Mạnh Đức 17/01/2003 10D8 5   Sáng
10 0174 Trần Việt Đức 16/09/2003 10D8 6   Sáng
11 0182 Lâm Trường Giang 22/11/2003 10D8 6   Sáng
12 0180 Nguyễn Thị Hương Giang 13/09/2003 10D8 6   Sáng
13 0193 Nguyễn Thị Thu 15/12/2003 10D8 6   Sáng
14 0293 Đặng Thanh Huyền 10/06/2003 10D8 10   Sáng
15 0258 Nguyễn Quang Hưng 12/07/2003 10D8 9   Sáng
16 0262 Nguyễn Tuấn Hưng 22/08/2003 10D8 9   Sáng
18 0343 Lại Ngọc Linh 21/08/2003 10D8 11   Sáng
19 0345 Nguyễn Ngọc Linh 04/10/2003 10D8 11   Sáng
20 0346 Nguyễn Ngọc Linh 15/10/2003 10D8 11   Sáng
21 0375 Nguyễn Hải Long 25/02/2003 10D8 12   Sáng
22 0378 Nguyễn Hoàng Long 24/07/2003 10D8 12   Sáng
23 0385 Tuấn Long 14/04/2003 10D8 13   Sáng
24 0395 Lê Quỳnh Mai 26/11/2003 10D8 13   Sáng
25 0407 Lương Nhật Minh 13/01/2003 10D8 13   Sáng
26 0413 Đinh Hải My 05/04/2003 10D8 13   Sáng
27 0418 Phạm Trà My 09/10/2003 10D8 14   Sáng
28 0424 Trần Nhật Nam 10/09/2003 10D8 14   Sáng
29 0441 Nguyễn Hữu Nghĩa 27/10/2003 10D8 14   Sáng
30 0440 Trương Hoàng Nghĩa 03/01/2003 10D8 14   Sáng
32 0451 Nguyễn Minh Nguyệt 04/08/2003 10D8 15   Sáng
33 0454 Đoàn Đức Vương Nhật 06/11/2003 10D8 15   Sáng
34 0457 Trần Hoàng Phương Nhi 29/04/2003 10D8 15   Sáng
35 0480 Nguyễn Thị Phương 09/09/2003 10D8 16   Sáng
36 0477 Trần Quỳnh Phương 24/06/2003 10D8 15   Sáng
37 0503 Hoàng Ngọc Quý 17/10/2003 10D8 16   Sáng
38 0514 Nguyễn Thu Quỳnh 22/11/2003 10D8 16   Sáng
39 0562 Trần Thu Thảo 18/06/2003 10D8 18   Sáng
40 0567 Trần Đức Thịnh 04/01/2003 10D8 18   Sáng
41 0573 Ngô Thanh Thư 16/09/2003 10D8 18   Sáng
42 0585 Đinh Quang Tiến 22/08/2003 10D8 18   Sáng
43 0586 Anh Toàn 29/11/2003 10D8 19   Sáng
44 0590 Nguyễn Phương Trà 27/07/2003 10D8 19   Sáng
45 0591 Nguyễn Thu Trà 06/04/2003 10D8 19   Sáng
46 0609 Nguyễn Thùy Trang 13/12/2003 10D8 19   Sáng
47 0659 Trần Quang Vinh 18/04/2003 10D8 20   Sáng
48 0661 Hoàng Anh 08/08/2003 10D8 20   Sáng
49 0674 Như Ý 03/11/2003 10D8 21   Sáng
1 0046 Thị Phương Anh 09/01/2003 10D9 2   Sáng
2 0044 Thị Hải Anh 12/11/2003 10D9 2   Sáng
3 0019 Nguyễn Hải Anh 22/09/2003 10D9 1   Sáng
4 0034 Nguyễn Phương Anh 12/03/2003 10D9 2   Sáng
5 0053 Nguyễn Tuấn Anh 14/12/2003 10D9 2   Sáng
6 0061 Việt Anh 13/07/2003 10D9 2   Sáng
7 0062 Đỗ Ngọc Ánh 27/10/2003 10D9 3   Sáng
8 0084 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 19/11/2003 10D9 3   Sáng
9 0116 Đặng Thái Dương 03/12/2003 10D9 4   Sáng
10 0151 Nguyễn Tuấn Đạt 06/01/2003 10D9 5   Sáng
11 0158 Trương Hồng Đức 05/11/2003 10D9 5   Sáng
12 0177 Hương Giang 21/06/2003 10D9 6   Sáng
13 0208 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 25/10/2003 10D9 7   Sáng
14 0211 Nguyễn Huy Hậu 12/11/2003 10D9 7   Sáng
15 0212 Nguyễn Thanh Hiền 31/07/2003 10D9 7   Sáng
16 0219 Hoàng Gia Hiển 16/02/2003 10D9 7   Sáng
17 0220 Phạm Văn Hiệp 27/01/2003 10D9 7   Sáng
18 0230 Đỗ Trung Hiếu 21/01/2003 10D9 8   Sáng
19 0221 Nguyễn Đức Hiếu 27/07/2003 10D9 7   Sáng
20 0254 Đỗ Quốc Hùng 25/04/2003 10D9 8   Sáng
21 0295 Đặng Thu Huyền 17/09/2003 10D9 10   Sáng
22 0294 Trương Thị Thanh Huyền 09/12/2003 10D9 10   Sáng
23 0263 Kim Văn Hưng 09/11/2003 10D9 9   Sáng
24 0268 Đỗ Thị Thu Hương 08/06/2003 10D9 9   Sáng
25 0307 Ngô Quốc Khánh 02/08/2003 10D9 10   Sáng
26 0310 Đặng Hoàng Kiên 08/04/2003 10D9 10   Sáng
27 0328 Nguyễn Thị Bảo Liên 28/06/2003 10D9 11   Sáng
28 0342 Đặng Ngọc Linh 29/01/2003 10D9 11   Sáng
29 0367 Đặng Thành Lộc 07/08/2003 10D9 12   Sáng
30 0399 Nguyễn Thu Mai 08/09/2003 10D9 13   Sáng
31 0419 Quách Trà My 21/09/2003 10D9 14   Sáng
32 0435 Kim Thị Thúy Ngân 18/05/2003 10D9 14   Sáng
33 0481 Nguyễn Thị Phương 01/08/2003 10D9 16   Sáng
34 0490 Nguyễn Tuấn Phương 14/11/2002 10D9 16   Sáng
35 0499 Minh Quang 23/08/2003 10D9 16   Sáng
36 0509 Như Quỳnh 07/12/2003 10D9 16   Sáng
37 0552 Đinh Thanh Thảo 26/09/2003 10D9 17   Sáng
38 0556 Thị Bích Thảo 06/11/2003 10D9 18   Sáng
39 0568 Ngô Thanh Thơ 12/12/2003 10D9 18   Sáng
40 0571 Đỗ Thị Hoài Thu 18/11/2003 10D9 18   Sáng
41 0593 Nguyễn Kiều Trang 17/08/2003 10D9 19   Sáng
42 0596 Trần Thị Huyền Trang 08/07/2003 10D9 19   Sáng
43 0611 Bùi Phú Trọng 03/04/2003 10D9 19   Sáng
44 0646 Nguyễn Hồng Vân 07/12/2003 10D9 20   Sáng
45 0654 Nguyễn Quốc Việt 03/08/2003 10D9 20   Sáng
46 0657 Đặng Ngọc Vinh 29/12/2003 10D9 20   Sáng
1 0006 Nguyễn Xuân An 14/03/2003 10D10 1   Sáng
2 0048 Trúc Anh 27/11/2003 10D10 2   Sáng
3 0065 Khúc Việt Bắc 05/08/2003 10D10 3   Sáng
4 0071 Đinh Phước Bình 11/04/2003 10D10 3   Sáng
5 0077 Nguyễn Kim Chi 28/04/2003 10D10 3   Sáng
6 0090 Nguyễn Đức Chung 31/08/2003 10D10 3   Sáng
7 0112 Việt Dũng 07/06/2003 10D10 4   Sáng
8 0171 Nguyễn Trung Đức 31/08/2003 10D10 6   Sáng
9 0200 Nguyễn Việt Hải 15/06/2003 10D10 7   Sáng
10 0216 Đoàn Thu Hiền 25/12/2003 10D10 7   Sáng
11 0236 Trần Thị Ngọc Hoa 28/07/2003 10D10 8   Sáng
12 0235 Trương Mỹ Hoa 02/09/2003 10D10 8   Sáng
13 0249 Nguyễn Bích Hồng 11/04/2003 10D10 8   Sáng
14 0255 Phạm Việt Hùng 29/08/2003 10D10 8   Sáng
15 0287 Ngọc Huyên 26/03/2003 10D10 9   Sáng
16 0256 Duy Hưng 24/10/2003 10D10 8   Sáng
17 0264 Nguyễn Mai Hương 15/03/2003 10D10 9   Sáng
18 0314 Xuân Kiên 26/11/2003 10D10 10   Sáng
19 0323 Đỗ Việt Lâm 27/10/2003 10D10 10   Sáng
20 0364 Bạch Trúc Linh 25/01/2003 10D10 12   Sáng
21 0351 Nguyễn Thị Diệu Linh 19/07/2003 10D10 11   Sáng
23 0368 Chử Đức Long 14/12/2003 10D10 12   Sáng
24 0393 Thảo Ly 20/08/2003 10D10 13   Sáng
25 0398 Đỗ Thị Xuân Mai 13/12/2003 10D10 13   Sáng
26 0428 Thị Hằng Nga 27/12/2003 10D10 14   Sáng
27 0430 Phùng Thị Thanh Nga 05/03/2003 10D10 14   Sáng
28 0445 Hồng Ngọc 03/06/2003 10D10 14   Sáng
29 0460 Phùng Yến Nhi 07/06/2003 10D10 15   Sáng
30 0475 Nguyễn Nam Phương 24/06/2003 10D10 15   Sáng
31 0498 Nguyễn Đức Quang 22/10/2003 10D10 16   Sáng
32 0524 Dương Minh Tâm 16/12/2003 10D10 17   Sáng
33 0529 Nguyễn Minh Tân 26/11/2003 10D10 17   Sáng
35 0558 Đào Thị Thu Thảo 01/09/2003 10D10 18   Sáng
36 0560 Hoàng Thu Thảo 02/07/2003 10D10 18   Sáng
37 0557 Thị Phương Thảo 03/01/2003 10D10 18   Sáng
38 0554 Nguyễn Thị Thảo 05/02/2003 10D10 18   Sáng
39 0572 Nguyễn Thị Minh Thu 10/11/2003 10D10 18   Sáng
40 0578 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 01/01/2003 10D10 18   Sáng
41 0576 Nguyễn Thị Thương 29/05/2003 10D10 18   Sáng
42 0577 Nguyễn Thị Thanh Thương 05/08/2003 10D10 18   Sáng
43 0603 Thu Trang 28/10/2003 10D10 19   Sáng
44 0600 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/07/2003 10D10 19   Sáng
45 0612 Nguyễn Thanh Trúc 20/10/2003 10D10 19   Sáng
47 0668 Hoàng Minh Xuân 01/03/2003 10D10 21   Sáng
48 0671 Phạm Hải Yến 04/06/2003 10D10 21   Sáng
49 0673 Thị Hải Yến 07/11/2003 10D10 21   Sáng
                   
          Hà Nội, ngày  18  tháng  4  năm 2019
          HIỆU TRƯỞNG
                   
              (Đã ký)    
                   
          Hoàng Văn Phú
                   


go top