Hà Nội thành lập Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ

Hà Nội thành lập Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ

Chủ nhật, 29/10/2017 11:39:42 SA

Ngày 12/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4558/QĐ-UBND thành lập Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo đó, Thành lập Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Trường THPT Đông Mỹ); Trụ sở của Trường đặt tại: Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội; được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
Trường được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông; Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan của thành phố Hà Nội.
Biên chế công chức, viên chức của Trường  được xác định theo quy định tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trong tổng biên chế viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, được UBND Thành phố phân bổ hàng năm;
Trước mắt, tạm giao 29 biên chế viên chức, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và đào tạo của Trường trong năm học 2017-2018. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
go top