KẾ HOẠCH CUỘC THI

KẾ HOẠCH CUỘC THI "GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG" NĂM HỌC 2018 - 2019

Thứ tư, 19/09/2018 4:15:46 CH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT  ĐÔNG MỸ

 


Số:       /KH-ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng

cấp trường năm học 2018-2019

 


            Căn cứ Thông tư số 26 /2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

          Căn cứ KH số 3694/KH-SGDĐT ngày 05/09/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội về việc tổ chức hội thi Giai điệu tuổi hồng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 – 2019;

          Góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước trong năm học 2018-2019,

          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Đông Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp Trường năm học 2018-2019 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          - Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhà trường, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

          - Nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hóa - nghệ thuật cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

2. Yêu cầu

Trong buổi diễn ra Hội thi cấp Trường (sáng thứ 5 ngày 27/09/2018), yêu cầu:

- 100% học sinh các lớp có thời khóa biểu buổi sáng có mặt; khuyến khích học sinh các lớp không có giờ buổi sáng (11A1; 11A2; 11D5) có mặt.

          - Các cá nhân, nhóm, tập thể tham gia Hội thi phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội quy của Ban Tổ chức đề ra.

II. Đối tượng tham gia Hội thi

          - Là học sinh hiện đang học tập tại trường THPT Đông Mỹ.

          III. Nội dung và thể loại

1.     Nội dung:

Ca ngợi tình yêu của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước, mái trường, thầy cô và bạn bè; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của học sinh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, với công cuộc đổi mới của ngành Giáo dục và đất nước.

2.     Thể loại:

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp trường bao gồm 2 thể loại dự thi:

a.     Phần ca:

Bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca, hợp xướng. Các bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Khuyến khích sử dụng các tác phẩm thuộc thể loại nhạc mang âm hưởng dân gian.

b.     Phần múa:

Bao gồm múa đơn, múa đôi, múa tập thể. Phần múa minh họa cho các tiết mục hát không tính là tiết mục múa dự thi. Khuyến khích các tiết mục mang âm hưởng dân gian phù hợp với lứa tuổi học sinh phổ thông.

          IV. Quy định của Hội thi

          1. Nhạc đệm và trang trí sân khấu của Hội thi

          a) Phần nhạc đệm

          - Thí sinh tự chuẩn bị phần nhạc đệm cho tiết mục dự thi của mình và gửi về địa chỉ: doantncsthptdongmy@gmail.com  trước 19h00 ngày 21/9/2018

- Các tiết mục có ban nhạc riêng, trình diễn đạo cụ (hoặc hình thức khác) cần bố trí thời gian ra vào sân khấu khi biểu diễn không quá 2 phút để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

          b) Trang trí sân khấu

          - Trang trí sân khấu chính và banner do nhà trường chuẩn bị.

- Thí sinh có thể trang trí thêm cho phù hợp với phần biểu diễn của mình.

- Các thí sinh chủ động chuẩn bị trang phục cho phù hợp với tiết mục dự thi.

          - Không sử dụng các loại pháo, các vật liệu gây cháy, nổ trong chương trình.

          2. Thời gian và thứ tự biểu diễn

          -  Thời gian biểu diễn: Mỗi tiết mục tham dự không quá 05 phút. Thời gian mỗi tiết mục được tính từ lúc MC giới thiệu tiết mục tham dự của thí sinh.

          - Thứ tự biểu diễn: Được xác định bằng rút thăm. Trường hợp các tiết mục đã rút thăm có nguyện vọng đổi thứ tự biểu diễn cho nhau cần báo cáo Ban Tổ chức ngay sau khi bốc thăm để thông báo công khai trong Hội thi.

          - Mỗi thí sinh tham gia dự thi không quá 3 tiết mục.

          3. Đánh giá điểm tiết mục.

           Điểm tiết mục được đánh giá căn cứ vào:

          - Nội dung các tiết mục biểu diễn tham gia Hội thi.

          - Nghệ thuật biểu diễn:

          * Thanh nhạc: Giọng đẹp, có tố chất, âm sắc và câu chữ rõ ràng. Kỹ năng thanh nhạc tốt, bè phối rõ. Kỹ năng thể hiện, xử lý câu nhạc tốt, đúng nhịp phách, không chênh phô, đúng chính tả.

          * Múa: Kỹ thuật múa tốt, biểu cảm, dàn dựng công phu, phù hợp với nhạc.

          * Nhạc đệm: Chất lượng âm thanh tốt, hòa âm, phối khí hay.

          * Diễn xuất: Khả năng thể hiện hình thái đi lại, sắp xếp đội hình. Kỹ năng biểu cảm, biểu diễn hình thể tốt.

          * Phụ họa: Đẹp, công phu, phù hợp với tiết mục.

          - Trang phục, đạo cụ:

          * Trang phục: Đẹp, nghiêm túc, phù hợp nội dung tiết mục, có định hướng kịch bản. Không sử dụng trang phục gây phản cảm cho người xem.

          * Đạo cụ: Phù hợp với tiết mục, sử dụng có hiệu quả.

          - Tác phong sân khấu: Kỹ năng ra, vào, chính xác, tự tin và ứng biến trên sân khấu, nghiêm túc, chuyên nghiệp.

          - Ấn tượng để lại cho người xem về mặt nghệ thuật, nội dung, hình thức biểu diễn.

          Chú ý:  Nếu chương trình của đơn vị nào vượt quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm theo nguyên tắc cứ quá 1 phút trừ 1 điểm vào điểm chương trình.

          4. Khen thưởng và kỷ luật

          a) Khen thưởng

          + Giải thưởng

* Ca:

1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba

* Múa:

1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 2 giải Ba

+ Mức khen thưởng: căn cứ  theo Quy chế chi tiêu nội bộ của trường THPT Đông Mỹ

Kết quả tham gia Hội thi là một trong những căn cứ để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Đông Mỹ lựa chọn đội hình tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp Cụm và đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm học của chi đoàn.

          b) Kỷ luật

- Những vi phạm nội quy, quy chế Hội thi của cá nhân và tập thể đoàn, Ban Tổ chức xem xét mức độ vi phạm, báo cáo nhà trường và có những hình thức kỷ luật theo đúng quy định.  

          - Giáo viên chủ nhiệm các đơn vị chịu trách nhiệm trước nhà trường về các vi phạm của đơn vị mình.

          5. Khiếu nại

           Mọi khiếu nại phải bằng văn bản có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm và gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức trong thời gian Hội thi đang diễn ra.

          6. Ban Giám khảo

          Các thành viên Ban Giám khảo là giáo viên của trường THPT Đông Mỹ, gần gũi và am hiểu phong trào văn nghệ học đường, chấm thi đảm bảo công bằng, chính xác và khách quan. Danh sách Ban Giám khảo được công bố trong ngày khai mạc.

          V. Thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức Hội thi cấp trường

1.     Thời gian, địa điểm

- Vòng sơ khảo: Từ 13h15 Chủ nhật  ngày 23/9/2018 tại hội trường Chu Văn An, trường THPT Đông Mỹ

- Vòng Chung khảo: Từ 8h20 thứ 5 ngày 27/9/2018 tại sân khấu nhà A, trường THPT Đông Mỹ (sau khi học sinh đã học xong tiết 1)

          2. Kinh phí

          - Kinh phí trang trí sân khấu, thuê âm thanh, loa đài do nhà trường chịu trách nhiệm.

- Kinh phí tập luyện, trang phục biểu diễn do các cá nhân, tập thể hoặc chi đoàn chịu trách nhiệm.

VI. Đăng ký tham gia Hội thi cấp trường

          Các thí sinh và tập thể gửi bản đăng ký các tiết mục dự thi (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Đoàn Thanh niên nhà trường ngay sau tiết sinh hoạt ngày 14/09/2018.

          Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi các thí sinh liên hệ với đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang - ĐT: 0912.760.669./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                         

- Đ/c Hiệu trưởng;                                                           

- Đ/c Phó Hiệu trưởng;                                                                           

- GVCN các lớp;

- Các chi đoàn;;

- Lưu: VT.  

 

BGH DUYỆT

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHƯƠNG TRÌNH

Tham dự Hội thi Giai điệu tuổi hồng

Trường THPT Đông Mỹ năm học 2018-2019

 


            Chi đoàn : ...................................................................................................................................

 

 

TT

Tên tiết mục dự thi

Thể loại

(Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa ...)

 

Biểu diễn

(Ghi rõ số lượng biểu diễn và tên trưởng nhóm, nếu múa đơn hoặc hát đơn ca ghi rõ tên học sinh, lớp)

 

Điểm

Tổng điểm

(20đ)

Nội dung, chủ đề (2đ)

Nghệ thuật

(12 đ)

Trang phục, đạo cụ

(4 đ)

Tác phong sân khấu

(2đ)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GVCN XÁC NHẬN

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2018 

 

BÍ THƯ/ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ĐOÀN

 

 

 

 


 go top