Kế hoạch tổ chức 20-10 cho học sinh

Kế hoạch tổ chức 20-10 cho học sinh

Thứ bảy, 04/11/2017 10:53:13 SA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Số         /KH-THPTĐM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM TẠI CÁC LỚP

NĂM HỌC 2017 - 2018

-------------------

1. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam an toàn, lành mạnh, ý nghĩa.
- Tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các thành viên trong lớp;
- Tạo điều kiện để học sinh được thể hiện mình; Giúp các thầy cô phát hiện những học sinh có năng khiếu âm nhạc, kỹ năng tổ chức, ….
- Học sinh thấy được điểm mạnh, điểm yếu của mình.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Tiết 5 thứ Sáu ngày 20/10/2017. Riêng trò chơi “Tôi trong mắt Bạn” có thể được triển khai từ Tiết 1 đến Tiết 4 ngày 20/10/2017.
- Địa điểm: Phòng học các lớp.

3. Hình thức tổ chức

- Tổ chức theo đơn vị lớp;
- GVCN chủ trì;
- Học sinh chủ động chuẩn bị, tham gia xây dựng nội dung.
- CMHS lớp hỗ trợ, phối hợp.

4. Nội dung các hoạt động

4.1. Học sinh nam tặng quà học sinh nữ
Các học sinh nam chuẩn bị quà tặng cho học sinh nữ trong lớp, sao cho mỗi học sinh nữ nhận được đúng 01 quà tặng.
Quà tặng mang ý nghĩa về tình bạn, không nặng về vật chất.
Mỗi quà tặng do một hoặc hai học sinh nam chuẩn bị, đóng gói đẹp, phù hợp và ghi tên học sinh nam là người chuẩn bị quà.
Tổ chức cho học sinh nam bắt thăm tên học sinh nữ, người sẽ được nhận quà của học sinh nam. Nếu số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam thì sẽ có một số học sinh nam chuẩn bị 2 quà tặng. Khi đó mỗi học sinh này bắt 2 thăm.
4.2. Liên hoan văn nghệ
Mỗi tổ trong lớp trình bày ít nhất 1 tiết mục văn nghệ.
4.3. Trò chơi “Tôi trong mắt bạn”
GVCN lớp chuẩn bị các tờ giấy trắng có dòng kẻ, mỗi tờ giấy được ghi tên của 1 học sinh nữ trong lớp. Mỗi tờ giấy này được lần lượt chuyển tới tất cả các học sinh nam trong lớp.
Mỗi học sinh nam cần phát hiện ra những ưu điểm cần phát huy của từng học sinh nữ, chọn mỗi bạn nữ không quá 1 ưu điểm và ghi vào tờ giấy ghi tên học sinh nữ (không ghi lại ý kiến đã được học sinh khác ghi trong tờ giấy).
Sau khi các học sinh nam ghi xong ý kiến của mình, các tờ giấy được chuyển tới GVCN lớp; GVCN lớp chuyển các tờ giấy về đúng học sinh có tên trong tờ giấy để học sinh xem ý kiến của các bạn nam giới về mình. Sau khi học sinh xem xong, GVCN nhận lại toàn bộ các tờ giấy để tham khảo.
Yêu cầu:
- Các nội dung nhận xét của học sinh nhằm động viên và giúp bạn nữ trong lớp phát hiện ưu điểm của mình để phát huy.
- Học sinh thận trọng, tế nhị khi ghi lời nhận xét bạn mình;
- GVCN lớp bảo mật các tờ giấy mà học sinh đã ghi ý kiến nhận xét.
4.4. Liên hoan
GVCN và CMHS chủ động cho học sinh trong lớp liên hoan nhẹ tại lớp.

5. Kinh phí

Kinh phí tổ chức do Ban đại diện CMHS các lớp chi từ Quỹ CMHS lớp;

HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Văn PhúTôi trong mắt bạn !
Tôi là: ……………………………..…………………..………………………….., là một HS nữ của lớp …………..…
Hôm nay là ngày 20/10/2017, Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đề nghị các bạn nam hãy cho tôi biết một ưu điểm của tôi mà tôi cần phát huy !
(Nếu ý kiến của bạn trùng với ý kiến của bạn khác đã được viết ra trong tờ giấy này thì bạn không cần viết nữa và cho thên một nét gạch vào cột “Số ý kiến trùng nhau”)


TT
Ưu điểm
Số ý kiến trùng nhau Tôi trong mắt bạn !

Tôi là: ……………………………..…………………………………………….. , là một HS nam của lớp ………….
Hôm nay là ngày 20/10/2017, Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đề nghị các bạn nữ hãy cho tôi biết một điểm chưa phù hợp mà tôi cần khắc phục !
(Nếu ý kiến của bạn trùng với ý kiến của bạn khác đã được viết ra trong tờ giấy này thì bạn không cần viết nữa và cho thên một nét gạch vào cột “Số ý kiến trùng nhau”)
 

TTĐiểm cần khắc phụcSố ý kiến trùng nhau
go top