Kế hoạch tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2021)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2021)

Thứ hai, 21/06/2021 3:20:41 SA

HUYỆN ĐOÀN THANH TRÌ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Số: 03 /KH-ĐTN

 

                                                  

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm

 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

-----------------

 

Căn cứ Kế hoạch số 112-KH/ĐTN của BCH Đoàn Huyện Thanh Trì về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021);

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Đoàn của Đoàn Trường THPT Đông Mỹ,

BCH Đoàn Trường THPT Đông Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên trong trường nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khằng định niềm tự hào, niềm tin sắt son của tuổi trẻ Trường THPT Đông Mỹ đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và rèn luyện trong nhà trường; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên trong nhà trường tăng cường gắn kết với nhau hơn.

3. Các hoạt động được tổ chức cần đảm bảo sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; có tác dụng giáo dục sâu sắc; thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong trường tham gia và đảm bảo an toàn theo các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong hoàn cảnh hiện nay.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội giảng Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Đối tượng tham gia: Các thầy cô giáo trong Chi đoàn cán bộ, giáo viên (gồm các thầy, cô giáo trong và ngoài biên chế, dưới 30 tuổi).

- Chủ đề Hội giảng: “Sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học”.

- Hình thức tổ chức Hội giảng:

+ Đối với mỗi môn học, ít nhất 01 giáo viên trong Chi đoàn cán bộ, giáo viên tham gia Hội giảng.

+ Số tiết dạy: Mỗi giáo viên tham gia Hội giảng dạy 01 tiết theo thời khóa biểu và theo Kế hoạch giảng dạy.

+ Cán bộ, giáo viên dự giờ:

·                    Là đại diện Ban Giám hiệu, Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn, đại diện BCH Đoàn Trường và giáo viên không có giờ dạy.

·                    Cán bộ, giáo viên dự giờ cần ghi Phiếu dự giờ theo mẫu đính kèm (nhận tại Văn phòng) và đánh giá, xếp loại.

- Thời gian Hội giảng: Từ 08/03/2021 đến 24/03/2021 (trừ các ngày kiểm tra giữa học kỳ).

- Hỗ trợ kinh phí và khen thưởng:

+ Hỗ trợ kinh phí: Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

+ Khen thưởng: Thưởng giáo viên có giờ dạy đạt loại Giỏi: 500.000 đồng/ người.

- Tổ chức thực hiện:

+ Đoàn TN phối hợp với Tổ chuyên môn; Tổng hợp Danh sách giáo viên đăng ký tham gia Hội giảng trước ngày 05/03/2021.

+ Đoàn TN phối hợp với Nhân viên thiết bị: Chuẩn bị phòng học, thiết bị dạy học để dạy thao giảng.

+ Cán bộ, giáo viên: Nhận Phiếu dự giờ tại Văn phòng Đoàn TN; Tham gia dự giờ của GV cùng Tổ chuyên môn (nếu không trùng giờ), đánh giá, xếp loại giờ dạy.

+ Để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên dự giờ, đề nghị giáo viên thao giảng báo cáo thầy Phùng Xuân Dần để có phương án đổi phòng học và thông báo cho học sinh và các giáo viên dự trước 17h00 ngày 05/03/2021.

2. Tổ chức Lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

(Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

- Đối tượng tham gia:

+ Những thanh niên ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu và vươn lên trong học tập, rèn luyện được chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm tín nhiệm và giới thiệu. Lưu ý những thanh niên được giới thiệm tham gia lớp cảm tình đoàn không vi phạm những lỗi nghiêm trọng trong nội quy nhà trường như vi phạm An toàn giao thông, gây gổ, đánh nhau,...

+ Khối 12: Giới thiệu các thanh niên ưu tú để kết nạp vào Đoàn, BCH Đoàn trường tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu rèn luyện để lên danh sách cụ thể mở lớp cảm tình đoàn.

+ Khối 10, 11: Giới thiệu tối đa 30% thanh niên ưu tú, lập danh sách cụ thể gửi lên BCH Đoàn trường.

- Nội dung, hình thức tổ chức:

* Lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”:

+ Các chi đoàn họp xét giới thiệu thanh niên ưu tú tham gia lớp cảm tình đoàn trước ngày 06/03/2021. Bí thư các chi đoàn gửi danh sách có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, mức hạnh kiểm của học kì I và xin chữ ký của GVCN lớp, nộp về Văn phòng Đoàn trường trước 17h00 ngày 06/03/2021.

+ Lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”:

·                    Thời gian: Tiết 4, 5 chiều thứ 5 ngày 11/03/2021.

·                    Địa điểm: Hội trường Chu Văn An.

·                    Báo cáo viên: Cán bộ Huyện đoàn Thanh Trì.

·                    Nội dung: Tìm hiểu về lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên.

·                    Hình thức: Thanh niên học sinh tham gia lớp học phải mặc đồng phục của trường, có đầy đủ vở bút để ghi chép, hoàn thành bài thu hoạch sau khi tham gia lớp học.

* Kết nạp đoàn viên mới:

+ Đối tượng kết nạp: Thanh niên ưu tú có kết quả học tập và rèn luyện tốt, đã học lớp cảm tình đoàn và bài thu hoạch đủ điều kiện, được BCH Đoàn trường theo dõi rèn luyện sau một tuần và ra nghị quyết kết nạp.

+ GVCN và Bí thư chi đoàn của lớp chịu trách nhiệm tổ chức Lễ kếp nạp đoàn viên mới theo hướng dẫn của BCH Đoàn trường. (Sau khi có nghị quyết kết nạp, BCH Đoàn trường sẽ gửi kèm hướng dẫn kết nạp đoàn viên mới tới địa chỉ gmail của các GVCN).

+ Thời gian tổ chức kết nạp đoàn viên mới: Tiết sinh hoạt lớp ngày 18, 19/03/2021.

3. Tổ chức Hội trại và Hội chợ quê truyền thống chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

a. Tổ chức Hội trại

- Đối tượng tham gia: 12 chi đoàn khối 11.

- Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian: Cả ngày thứ 6 (26/03/2021);

+ Địa điểm: Khu vực sân bóng.

- Nội dung: Mỗi chi đoàn là 01 Tiểu trại đảm bảo các quy định cụ thể trong Phụ lục 01 đính kèm.

- Tiêu chí và thang điểm chấm trại: Theo dõi tại Phụ lục 02 đính kèm.

- Cơ cấu giải thưởng:

Căn cứ kết quả chấm trại của Ban Giám khảo, trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba. Mức thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; Đề nghị Ban đại diện CMHS Trường có thêm phần thưởng cho tập thể đạt giải.

- Kinh phí dựng trại: Kinh phí dựng trại do CMHS lớp hỗ trợ (GVCN chủ động trao đổi với Ban đại diện CMHS lớp).

b. Tổ chức Hội chợ quê truyền thống:

- Đối tượng tham gia: 15 chi đoàn khối 12.

- Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian:

·                    Từ 9h30 - 11h00 sáng thứ 6 (26/03/2021): Dựng gian hàng, không giao lưu buôn bán giữa các gian hàng;

·                    Từ 14h00 chiều thứ 6 (26/03/2021): Giao lưu giữa các gian hàng.

+ Địa điểm: Khu vực sân trước (phía trước nhà B).

- Nội dung: Xem tại Phụ lục 03 đính kèm.

* Lưu ý: Nhà trường dựng sẵn khung gian hàng, diện tích 03x03m, có mái che và vải bạt ngăn giữa các gian hàng. Mỗi chi đoàn chuẩn bị trang trí gian hàng theo tiêu chí tại Phụ lục 03.

- Tiêu chí và thang điểm chấm gian hàng chợ quê truyền thống: Xem tại Phụ lục 04 đính kèm.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ Cơ cấu: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba.

+ Mức thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; Đề nghị Ban đại diện CMHS Trường có thêm phần thưởng cho tập thể đạt giải.

- Kinh phí: Kinh phí chuẩn bị gian hàng do CMHS lớp hỗ trợ (GVCN chủ động trao đổi với Ban đại diện CMHS lớp).

* Phân công nhiệm vụ trong Hội trại và Hội chợ quê truyền thống: Xem tại Phụ lục 05 đính kèm.

4. Tổ chức “Liên hoan Dân vũ - Vũ điệu xanh”

- Đối tượng:

+ 09 chi đoàn khối 10;

+ Khuyến khích các chi đoàn khối 11, 12 và chi đoàn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia.

- Thể lệ Cuộc thi:

+ Hình thức tham gia:

·                    Mỗi chi đoàn khối 10 là một đội thi. Số lượng một đội thi từ 20 thành viên trở lên.

·                     Mỗi đội tham gia tham gia biểu diễn 01 bài Dân vũ trên nền nhạc tự chọn, thể hiện được chủ đề của Cuộc thi - “Vũ điệu xanh” (Điệu nhảy của tuổi trẻ, sức sống và niềm tin). Gửi nhạc về địa chỉ mail: doantncsthptdongmy@gmail.com trước 17h00 ngày 17/03/2021.

+ Thời gian biểu diễn không quá 7 phút/ tiết mục.

+ Tiêu chí chấm: Chất lượng các tiết mục dự thi được đánh giá qua mức độ kết hợp giữa kỹ thuật, tính sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và động tác, quy mô dàn dựng, đội hình, trang phục và hiệu ứng sân khấu.

+ Lưu ý: Các tiết mục dự thi không sử dụng các vật liệu gây cháy, nổ và các vật liệu dễ gây thương tích khác. Tất cả trang phục, dụng cụ sử dụng trong tiết mục đều phải được sự cho phép của Ban Tổ chức trước khi dự thi. Nếu vi phạm, tiết mục sẽ bị loại khỏi Cuộc thi.

- Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba.

+ Mức thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

- Kinh phí: Kinh phí chuẩn bị tiết mục dự thi do CMHS lớp hỗ trợ (GVCN chủ động trao đổi với Ban đại diện CMHS lớp); Đề nghị Ban đại diện CMHS Trường có thêm phần thưởng cho tập thể đạt giải.

- Thời gian, địa điểm:

+ Thời gian: Chiều thứ 6 ngày 26/03/2021 trong Chương trình Hội trại kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Địa điểm: Sân trường phía trước nhà A.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn TN

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết;

-  Phân công nhiệm vụ BCH Đoàn Trường;

- Giải đáp thắc mắc của các chi đoàn trong quá trình thực hiện; đôn đốc các chi đoàn thực hiện kế hoạch đúng tiến độ;

- Kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu kịp thời các vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện.

2. Bí thư các chi đoàn

- Xin ý kiến GVCN tất cả các hoạt động;

- Triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ tới các đoàn viên trong chi đoàn;

- Kịp thời báo cáo BCH Đoàn trường các vấn đề xảy ra trong quá trình thực hiện.

Trên đây là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/2021). Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đợt hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, BCH Đoàn Trường THPT Đông Mỹ kính đề nghị các bộ phận có liên quan tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch./.

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

* Nơi nhận:

- Chi bộ (để b/c);

- Hiệu trưởng;

- Các Phó Hiệu trưởng;

- BCH Đoàn trường;

- GVCN các lớp;

- Lưu: VT.

T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Trần Linh Phụng

BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Văn Phú

 


 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI GIẢNG

CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/03/2021)

TT

Họ và tên GV

Môn

Tên bài dạy

Lớp dạy

Thứ/ngày dạy

Buổi – Tiết dạy

GV ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2020

TỔ TRƯỞNG

 

 

Đinh Lý Trần


 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

DANH SÁCH THANH NIÊN ƯU TÚ THAM GIA

LỚP ĐOÀN VIÊN “90 NĂM ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH”

Chi đoàn .............

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Mức hạnh kiểm học kỳ I năm học 2020 - 2021

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày    tháng      năm 2021

Bí thư chi đoàn

GVCN lớp

 

 

 

 

Phụ lục 01

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ HỘI TRẠI

CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(Đính kèm Kế hoạch số: 03/KH-ĐTN ngày 24/02/2021)

Mỗi chi đoàn khối 11 là một Tiểu trại, dựng trại đảm bảo các yêu cầu cụ thể sau:

1. Quy định về trại chính:

a. Quy định chung:

- Chủ đề trại: “Khát vọng tuổi trẻ”.

- Diện tích phần đất dựng trại là 5x6m; diện tích lều trại là 4x5m;

- Kích thước lều trại:

+ Chiều rộng của trại: 2m; chiều dài trại: 3m;

+ Chiều cao đỉnh trại: 2,5m.

- Các lớp dựng lều trại chữ A 6 cọc.

- Trang trí bên trong trại, tối thiểu cần có:

+  Bàn thờ Bác được đặt một cách trang trọng ở mặt trại đối diện với cổng trại, gồm ảnh Bác, cờ Tổ quốc, lọ hoa.

+ Bên trong trại có góc học tập thể hiện được Lịch sử 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

b. Hướng dẫn chuẩn bị và cách dựng trại chữ A:

- Chuẩn bị các vật dụng dùng để dựng trại:

+ Tấm trại: 01 tấm trại chữ A kích thước 4mx5m. Khi thuê trại chữ A cần lưu ý: Tấm trại phải có khoen tròn ở 4 góc và 2 khoen tròn giữa 2 bên mép trại.

+ Dây: Sử dụng dây thừng hoặc dây dù tròn: 02 sợi dây thừng/ dây dù tròn dài 10-12m; 06 sợi dây ngắn hơn dài khoảng 1,5-2m.

+ Cọc: 06 cọc có đường kính tối thiểu 25cm;

+ Gậy: 2 gậy cao bằng nhau, kích thước khoảng 2,5-3m. Tốt nhất là sử dụng gậy tre, nứa, có đóng đinh ở đầu gậy (nhằm để cột nút thuyền chài vào phần đinh của gậy sau khi móc khoen vào đinh).

+ Tấm trải nền và tấm che hậu (treo ảnh Bác, cờ Tổ quốc).

+ 01 cây búa.

- Những nút dây thường dùng trong dựng trại:

 

 

 

 

+ Nút thuyền chài: Dùng để cột vào đầu gậy chính của trại:

+ Nút thòng lọng: Dùng để móc và siết lại ở các khoen tại các góc trại:

+ Nút thợ dệt: Trong dựng trại, công dụng của nút thợ dệt giống nút thòng lọng:

+ Nút chạy: Dùng để buộc dây trại và căng trại, ứng dụng nhiều tại các cọc góc trại:

+ Nút bồ câu (thòng lọng ngược): Công dụng như nút chạy nhưng sử dụng thường tại các dây gậy chính hoặc phần dây căng còn dư nhiều.

- Cách bước dựng trại:

+ Bước 1: Trải tấm trại ra theo hướng đã định.

+ Bước 2: Tiến hành đo cọc và đóng các cọc vào vị trí quy định theo công thức của hình vẽ sau:

* Riêng ở hai gậy chính thì ta đặt gậy vào vị trí dựng gậy và đóng cọc ở phía cuối gậy.

* Đóng cọc chuẩn xác nên có một chân chống vào cọc, cọc nghiêng 45 độ, một tay giữ cọc và một tay đóng cọc từng nhát một thật chuẩn.

+ Bước 3: Khi đóng các cọc đồng thời để tăng tốc độ, ta thực hiện cho dây vào các cọc bằng các nút tăng trại và cho cột dây vào các khoen lều bằng nút thòng lọng hoặc thợ dệt.

* Riêng cọc ở 2 gậy nên cột bằng nút bồ câu, đầu gậy cột nút thuyền chài để cố định giữa đinh đóng ở đầu gậy và khoen trại.

+ Bước 4: Dựng 02 gậy chính lên.

+ Bước 5: Căng các dây lại cho thật chuẩn xác theo hình vẽ.

2. Quy định về cổng trại:

+ Vị trí: Cách trại chính 2 m.

+ Kích thước: Cao 2,5 m trở lên; Rộng từ 3-6m.

+ Mỗi Tiểu trại thiết kế, xây dựng mô hình cổng trại đẹp, có ý nghĩa, thể hiện được “Khát vọng tuổi trẻ” gắn với dấu mốc 90 năm trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Tên của trại phải phủ hợp với chủ đề Hội trại “Khát vọng tuổi trẻ”, có tên chi đoàn và có hình vẽ mô phỏng huy hiệu hoặc cờ đoàn. Tên của trại do lớp tự chọn và đăng ký về Đoàn trường theo thời gian quy định của BTC: trước 17h00 ngày 20/03/2021.

+ Khuyến khích cổng trại được trang trí bằng các vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

3. Thuyết trình trại: Mỗi lớp chọn cử 01 học sinh thuyết trình về ý tưởng trại của chi đoàn mình trong khoảng thời gian 3 phút.

4. Sơ đồ vị trí cắm trại

SÂN BÓNG

11A1

11A2

11A3

11C1

11D1

11D2

11D8

11D7

11D6

11D5

11D4

11D3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trên đây là Quy định và hướng dẫn dựng trại trong Hội trại chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 02

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

TIÊU CHÍ VÀ THAM ĐIỂM CHẤM TRẠI

(Đính kèm Kế hoạch số: 03/KH-ĐTN ngày 24/02/2021)

TT

Tiêu chí

Yêu cầu cụ thể

Thang điểm

 

 

1

 

KĨ THUẬT DỰNG TRẠI (10 điểm)

Dựng đúng trại chữ A, đảm bảo chắc chắn, gọn gang, sạch sẽ;

4 điểm

Mái trại căng, không bị trùng xuống;

3 điểm

Vị trí của các cọc phải ngay hàng, thẳng lối, không bị lệch.

3 điểm

 

 

 

 

2

 

 

 

 

CỔNG TRẠI (10 điểm)

Kết cấu bảng trại (bảng ghi tên trại) cân đối với tổng thể chung của cổng;

2 điểm

Có huy hiệu/ cờ đoàn, tên chi đoàn, tên trại trên bảng trại;

3 điểm

Đảm bảo tính thẩm mỹ, có ý tưởng sáng tạo thể hiện được chủ để “Khát vọng tuổi trẻ”;

3 điểm

Có hàng rào bao quanh khu vực trại đảm bảo tính thẩm mỹ, sáng tạo.

2 điểm

 

 

33

 

THUYẾT TRÌNH TRẠI (10 điểm)

Đảm bảo thời gian cho phép (tối đa 3 phút);

3 điểm

Thể hiện được ý tưởng của trại;

4 điểm

Phong cách thuyết trình tự tin, thoát ly văn bản, có sáng tạo.

4 điểm

 

 

4

 

TRANG TRÍ BÊN TRONG TRẠI

(10 điểm)

Có bàn, cờ Tổ quốc, ảnh Bác được đặt trang trọng;

5 điểm

Góc học tập được trang trí thể hiện được lịch sử 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

3 điểm

Vật liệu trang trí đơn giản.

2 điểm

 

5

 

VỆ SINH

(10 điểm)

Khu vực trại phải thu dọn sạch, không vứt rác bừa bãi;

5 điểm

Sau khi hạ trại, khu vực đã dựng trại phải đảm bảo sạch sẽ.

5 điểm

TỔNG ĐIỂM

50 điểm

Phụ lục 03

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ GIAN HÀNG CHỢ QUÊ TRUYỀN THỐNG

(Đính kèm Kế hoạch số: 03/KH-ĐTN ngày 24/02/2021)

Mỗi chi đoàn lớp 12 phụ trách một gian hàng chợ quê truyền thống đảm bảo các yêu cầu cụ thể sau:

1. Mỗi chi đoàn nhận 01 gian hàng diện tích 3x3m theo sơ đồ vị trí được phân công (đã dựng sẵn khung, có mái che, vải bạt quây ngăn cách giữa các gian hàng). Trong khu vực đó, mỗi chi đoàn tự chuẩn bị bàn ghế, khăn trải bàn, có đồ vật trang trí cần thiết để bày bán các mặt hàng. Mỗi chi đoàn tự thiết kế bảng biển ghi tên chi đoàn và tên gian hàng, khuyến khích dựng cổng của gian hàng.

2. Mỗi chi đoàn chuẩn bị một gian hàng chợ quê truyền thống: ẩm thực, đồ chơi dân gian, các sản phẩm handmade (tự làm), trao đổi đồ cũ (sách, quần áo, đồ dùng,…) Gian hàng chợ quê không giới hạn số lượng mặt hàng và khuyến khích bày bán các mặt hàng truyền thống của Hà Nội.

3. Tuyệt đối không sử dụng các loại bếp để nấu, nướng trong trường. Mọi sản phẩm đều được chuẩn bị trước và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn vệ sinh chung.

4. Các chi đoàn đăng ký sản phẩm bày bán với Đoàn trường theo thời gian quy định của BTC: trước 17h00 ngày 20/03/2021.

5. Mỗi chi đoàn cử 01 học sinh thuyết trình về ý tưởng của gian hàng chi đoàn mình trong thời gian không quá 03 phút.  

Nhà B

6. Sơ đồ vị trí các gian hàng

Nhà A

12A1

12A2

12A3

12A4

12C1

12D1

12D2

12D7

12D3

12D4

12D5

12D6

12D7

12D8

12D9

12D10

11D4

11D6

Bồn cây ban

11A3

11C1

11D1

11D2

11D5

11D7

11D3

Bồn cây ban

12D8

12D9

12D10

11A1

11A2

12D6

Khu vực CTTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trên đây là những quy định chung về gian hàng chợ quê truyền thống trong Chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh./.

Phụ lục 04

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

TIÊU CHÍ VÀ THAM ĐIỂM CHẤM

GIAN HÀNG CHỢ QUÊ TRUYỀN THỐNG

(Đính kèm Kế hoạch số: 03/KH-ĐTN ngày 24/02/2021)

TT

Tiêu chí

Thang điểm

1

Các mặt hàng đa dạng, mang tính truyền thống, có sự sáng tạo trong việc lựa chọn các mặt hàng;

10 điểm

2

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh chung của hội trại;

10 điểm

3

Trang trí gian hàng (có bảng biển ghi tên chi đoàn và tên gian hàng); Bày bán đảm bảo tính thẩm mỹ;

10 điểm

4

Có niêm yết giá rõ ràng trên từng mặt hàng;

05 điểm

5

Có hình thức bán hàng sáng tạo.

05 điểm

6

Thuyết trình gian hàng: Đảm bảo thời gian cho phép (tối đa 3 phút); Thể hiện được ý tưởng của gian hàng; Phong cách thuyết trình tự tin, thoát ly văn bản, có sáng tạo.

10 điểm

Tổng điểm

50 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Một số mốc thời gian cần lưu ý trong

Kế hoạch chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thời gian

Nội dung công việc

Ghi chú

05/03/2021

Tổng hợp danh sách đăng ký Hội giảng Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phạm Thị Hậu – UV BCH Đoàn trường nhận

06/03/2021

Nộp danh sách thanh niên ưu tú tham gia Lớp đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” .

Cô Dương Thị Thúy Hằng – UV BCH Đoàn trường nhận tại Văn phòng Đoàn

Tiết 4,5 chiều 11/03/2021

Lớp cảm tình đoàn “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” .

Hội trường Chu Văn An

17h00 ngày 17/03/2021

Các lớp khối 10, 11 gửi nhạc của tiết mục dự thi Liên hoan dân vũ về Đoàn trường.

Địa chỉ gmail: doantncsthptdongmy@gmail.com

17h00 ngày 20/03/2021

Gửi tên trại, các mặt hàng trong Gian hàng chợ quê truyền thống.

Văn phòng Đoàn

25/03/2021

Các lớp 11 nhận khu vực trại của lớp mình và bắt đầu thiết kế cổng trại.

Sân trường

26/03/2021

9h30 - 11h00: Hoàn thành khu vực trại và gian hàng của lớp mình;

Từ 14h00: Khai mạc Chương trình Hội trại;

Từ 15h00: Liên hoan Dân vũ; Giao lưu các gian hàng; Chấm trại và tổ chức kéo co;

17h00: Trao thưởng các nội dung: Hội giảng, Hội trại, Dân vũ, Kéo co.

BTC

 go top