KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN MẬU TUẤT 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN MẬU TUẤT 2018

Thứ bảy, 10/02/2018 7:28:01 CH

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-SGDĐT ngày 17/01/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức “Tết trông cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018, Trường THPT Đông Mỹ phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Số 16/QĐ-THPTĐM                                                                                            Hà Nội, ngày 26  tháng 01 năm 2018
KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN MẬU TUẤT 2018

-------------------

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-SGDĐT ngày 17/01/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức “Tết trông cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018, Trường THPT Đông Mỹ phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018.

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích:

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trông cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhận viên, học sinh trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên;

- Góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng trường THPT Đông Mỹ “Xanh, Sạch, Đẹp”.

b) Yêu cầu:

- Tổ chức Tết trông cây trang trọng, thiết thực, hiệu quả; không phô trương, lãng phí, hình thức;

- Cán bộ, giáo viên, nhận viên, học sinh và phụ huynh học sinh tích cực tham gia hưởng ứng;

- Khi tham gia các hoạt động giáo dục, học sinh phải mặc đồng phục theo quy định.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Sáng ngày 05/03/2018 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018).

- Địa điểm: Trường THPT Đông Mỹ.

3. Tổ chức thực hiện

a) Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhận viên và phụ huynh học sinh và các cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường hưởng ứng Tết trông cây bằng việc trồng các loài cây Bưởi, Xoài, Sấu, Phượng … chiều cao cây ≥ 1,6 m (khuyến khích các cá nhân và tổ chức trồng cây to).

b) Các em học sinh hưởng ứng Tết trông cây bằng việc chuẩn bị và trồng các loài hoa phù hợp với cảnh quan sư phạm nhà trường.

c) Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nhà trường hưởng ứng Tết trông cây đăng ký trước với Ban tổ chức về chủng loại cây để Ban tổ chức bố trí vị trí trồng cây cho phù hợp với khuôn viên nhà trường hạn đăng ký trước ngày 02/03/2018.

4. Thành phần Ban tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Thầy Hoàng Văn Phú

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Bác Nguyễn Văn Sinh

Trưởng ban PHHS nhà trường

Phó trưởng ban

3

Thầy Phùng Xuân Dần

Phó Hiệu trưởng

Uỷ viên

4

Cô Nguyễn Thị Cẩm Khuê

Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng Tổ Tự nhiên

Uỷ viên

5

Cô Vũ Thị Minh Nguyệt

Tổ trưởng Tổ Xã hội

Uỷ viên

6

Thầy Nguyễn Đình Phú

Phó bí thư phụ trách Đoàn trường

Uỷ viên

7

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền

Nhân Viên Văn Phòng

Uỷ viên

Thông tin chi tiết xin mời liên hệ:

- Đồng chí Phùng Xuân Dần, Phó hiệu trưởng; ĐT: 0918208926.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Nhân Viên Văn Phòng; ĐT: 0973141356.

6. Kinh phí tổ chức

Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh và các em học sinh tự túc kinh phí hưởng ứng Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;

- Các phó hiệu trưởng;

- Ban Đại diện CMHS;

- GVCN lớp;

- Bảng tin học sinh;

- Bảng tin HĐSP;

- Website trường;

- Lưu: VT.

           

  


                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  ( Đã Ký)

                                                                                                                          Hoàng Văn Phú   


Dowload  kế hoạch tết trồng cây mậu tuất tại đây

 go top