Kế Hoạch tổ chức tết Trung Thu

Kế Hoạch tổ chức tết Trung Thu

Thứ bảy, 04/11/2017 10:45:19 SA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO HỌC SINH

NĂM HỌC 2017 - 2018

***


Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường THPT Đông Mỹ xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho học sinh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tổ chức tết Trung thu an toàn, lành mạnh, ý nghĩa.
- Tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các thành viên trong lớp;
- Tạo điều kiện để học sinh được thể hiện mình; Giúp các thầy cô phát hiện những học sinh có năng khiếu âm nhạc, kỹ năng tổ chức, ….

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Tiết 5 thứ Tư ngày 04/10/2017 (Rằm tháng 8).
- Địa điểm: Phòng học các lớp.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Tổ chức theo đơn vị lớp;
- GVCN chủ trì;
- Học sinh chủ động chuẩn bị, xây dựng nội dung;
- CMHS lớp hỗ trợ, phối hợp.
IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
5.1. Trưng bày mâm cỗ
Mỗi lớp tham gia bày 1 mâm cỗ trung thu mang ý nghĩa và biểu tượng về Tết Trung thu (gồm bánh trung thu, trái cây, hoa, …). Mâm cỗ sẽ được đặt trang trọng trên bàn giữa lớp.
5.2. Liên hoan văn nghệ
Mỗi tổ trong lớp trình bày ít nhất 1 tiết mục văn nghệ.
5.3. Trò chơi
Các lớp tự tổ chức trò chơi theo các hình thức khác nhau.
5.4. Liên hoan phá cỗ
GVCN và CMHS chủ động cho học sinh trong lớp liên hoan.

VI. ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG

1. Ban Giám khảo
- Thầy Trần Đức Quyền;
- Cô Lương Thị Toàn;
- Thầy Nguyễn Đình Phú;
- GVCN các lớp.
2. Nội dung
Đánh giá, xếp loại mâm cỗ trung thu của các lớp.

VII. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức do Ban đại diện CMHS các lớp chi từ Quỹ CMHS lớp;
Kinh phí khen thưởng do nhà trường chi từ Quỹ Khen thưởng của nhà trường.
Ghi chú: Các lớp chủ động đề xuất các trò chơi. Nếu lớp cần giúp đỡ tham khảo trò chơi thì liên hệ với thầy Trần Đức Quyền (ĐT: 0952751986).
                                                             

                                                                         Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2017

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                               Hoàng Văn Phú

 

go top