Kế hoạch triển khai Cuộc thi Tài năng Anh ngữ

Kế hoạch triển khai Cuộc thi Tài năng Anh ngữ

Thứ bảy, 19/06/2021 3:16:14 CH

HUYỆN ĐOÀN THANH TRÌ
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Số: 04-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

KẾ HOẠCH

Tham gia Cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô

lần thứ V, năm 2021 – “Your Action – Our World”

Thực hiện Công văn Số:3303CV/TĐTN-TNTH ngày 13/01/2021 về việc triển khai cuộc thi Tài năng Anh ngữ lần thứ V, năm 2021 của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội; Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Trường THPT Đông Mỹ năm học 2020 – 2021; Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2021), BCH Đoàn Trường THPT Đông Mỹ triển khai Kế hoạch tham gia Cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ V, năm 2021 – “Your Action – Our World” với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học sinh các lớp đang học tập tại trường THPT Đông Mỹ. Trong đó, mỗi lớp có tối thiểu 10 học sinh tham gia Cuộc thi.

- 100% đội tuyển tham gia bồi dưỡng học sinh Giỏi môn Tiếng Anh tham gia Cuộc thi.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1.     Thời gian tham dự: Từ 02/03 – 20/03/2021.

2.     Cách thức tham dự thi

- Bước 1: Truy cập vào trang web Cuộc thi tại địa chỉ http: http://www.englishtalentcontest.vn/

- Bước 2: Trên giao diện chính của trang chủ, chọn “Đăng ký” để đăng ký tài khoản tham gia dự thi. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký và sử dụng một tài khoản duy nhất. Tài khoản hợp lệ là tài khoản đăng ký chính xác, cụ thể các thông tin cá nhân gắn với thí sinh. Mỗi tài khoản được dự thi 01 lần.

* Lưu ý: Khi đăng ký tài khoản dự thi, tại ô “Khối thi”, thí sinh chọn “Trung học phổ thông”. Tại ô “Trường”, thí sinh gõ tìm kiếm và chọn “THPT Đông Mỹ”.

- Bước 3: Thí sinh sẽ làm 01 bài thi trực tuyến trong vòng 60 phút với tổng số điểm là 100, chia làm 02 phần: Phần trắc nghiệm với 70 câu hỏi tương đương với 70 điểm và Phần đọc hiểu với 6 câu hỏi tương đương với 30 điểm.

Căn cứ để xếp hạng và trao giải dựa vào điểm số và thời gian thực hiện bài thi.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi trao, gồm:

- Tất cả các thí sinh tham gia dự thi được nhận một phiếu kiểm tra đầu vào miễn phí từ Trung tâm Anh ngữ ACET.

- 02 thí sinh xuất sắc nhất mỗi tuần sẽ được bằng khen của Thành đoàn Hà Nội và nhận học bổng khóa học tại ACET trị giá 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, thí sinh được nhận bằng khen của Thành đoàn Hà Nội sẽ được nhận giấy khen và phần thưởng của Trường THPT Đông Mỹ (mức thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Đoàn Thanh niên

-         Triển khai Kế hoạch tới 100% học sinh;

-         Theo dõi, đôn đốc học sinh các lớp tham gia Cuộc thi;

2.     Các chi đoàn

-         Tham gia cuộc thi theo yêu cầu nêu trên;

-         Bí thư chi đoàn gửi ảnh chụp kết quả thi của đoàn viên chi đoàn mình vào mail doantncsthptdongmy@gmail.com trước 17h00 ngày 20/03/2021.

Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi Tài năng Anh ngữ trong học sinh, sinh viên Thủ đô lần thứ V, năm 2021 – “Your Action – Our World” của Đoàn trường THPT Đông Mỹ. Kính đề nghị các chi đoàn nghiêm túc triển khai và thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng./.

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

Nơi nhận:

- Chi bộ; BGH;

- BCH Đoàn trường;

- Các chi đoàn;

- GVCN các lớp.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Trần Linh Phụng

TM. BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Giang Thị Thúy

 

 

 

 


go top