LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - TỪ 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - TỪ 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

Thứ ba, 08/02/2022 9:48:47 SA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 - TỪ 08/11/2021 ĐẾN 14/11/2021

CB,GV,NV,HS thực hiện nghiêm chỉnh Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ

Ngày

GH

 trực

Nội dung công việc

GH trực

Nội dung công việc

HAI

08/11

Cô Thúy

- Học sinh vẫn học trực tuyến theo thời khóa biểu.

- GV bắt đầu sử dụng Microsoft Teams kết hợp cùng các phần mềm khác trong dạy học trực tuyến

Cô Thúy

- Học sinh vẫn học trực tuyến theo thời khóa biểu.

- GV bắt đầu sử dụng Microsoft Teams kết hợp cùng các phần mềm khác trong dạy học trực tuyến

BA

09/11

Thầy Dần

- CB,GV,NV và học sinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam (09/11)

Thầy Dần

- CB,GV,NV và học sinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam (09/11)

10/11

Cô Thúy

- 08h00: Đ/C Hiệu trưởng dự Kỷ niệm Ngày NGVN do Sở GDĐT tổ chức (trực tuyến).

Cô Thúy

 

NĂM

11/11

Thầy Dần

 

Thầy Dần

- 16h10-17h50: Họp các tổ, nhóm chuyên môn (họp trực tiếp) trao đổi, thảo luận về chuyên môn, nghiệp vụ; Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên môn Cụm; Rút kinh nghiệm các giờ dạy (nếu có).

SÁU

12/11

Cô Thúy

- 08h20-09h20: Họp giao ban Giám hiệu. Địa điểm: Phòng Giám hiệu trực

- 09h20-10h50: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 11/2021. Địa điểm: Phòng HĐSP (họp trực tiếp)

Cô Thúy

 

BẢY

13/11

Thầy Dần

- 10h00: Hạn cuối Đ/C Phùng Xuân Dần gửi Hiệu trưởng Bản tổng hợp đề xuất lịch công tác tuần tới của các Phó hiệu trưởng.

Thầy Dần

- 17h30: Hạn cuối các thành viên Tổ kiểm tra nội bộ nộp Biên bản kiểm tra (Nộp trực tiếp - Đ/C Phùng Xuân Dần nhận).

- 17h50: Hạn cuối Trường nộp Báo cáo kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính năm 2021 về Sở GDĐT.

- 22h00: Hạn cuối GVCN nhập điểm danh học sinh vào Sổ điểm điện tử.

CN

14/11

 

 

 

 

Ghi chú:

- Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

 

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ GIỜ RA VÀO LỚP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng từ ngày 30/8/2021)

Tiết

Bắt đầu/Kết thúc

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Tiết 1

Bắt đầu học tiết 1

07h30

13h30

Kết thúc tiết 1

08h10

14h10

Tiết 2

Bắt đầu học tiết 2

08h25

14h25

Kết thúc tiết 2

09h05

15h05

Tiết 3

Bắt đầu học tiết 3

09h20

15h20

Kết thúc tiết 3

10h00

16h00

Tiết 4

Bắt đầu học tiết 4

10h15

16h15

Kết thúc tiết 4

10h55

16h55

Tiết 5

Bắt đầu học tiết 5

11h10

17h10

Kết thúc tiết 5

11h50

17h50

 

Hà Nôi, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Văn Phúgo top