LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 - TỪ 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 - TỪ 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Thứ ba, 08/02/2022 9:49:46 SA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 - TỪ 15/11/2021 ĐẾN 21/11/2021

Nhiệt liệt Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ

Ngày

GH

 trực

Nội dung công việc

GH trực

Nội dung công việc

HAI

15/11

Cô Thúy

- Từ 15/11 đến 08h00 ngày 19/11/2021: Các Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn thực hiện đánh giá Bài giảng điện tử. Chủ trì: Thầy Hiệu trưởng.

Cô Thúy

- Trường BC định kỳ về Tuyên truyền pháp luật phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 về Sở GDĐT

BA

16/11

Thầy Dần

- 08h20: Họp Ban Giám hiệu. Địa điểm: Phòng Giám hiệu trực.

Thầy Dần

 

17/11

Cô Thúy

 

Cô Thúy

- Từ 14h00 chiều 17/11 đến 11h30 sáng 18/11: Các tập thể lớp nộp Báo tường Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (theo khung giờ). Phụ trách: Cô Trần Linh Phụng.

NĂM

18/11

Thầy Dần

 

Thầy Dần

- 13h30: Chấm Báo tường. Phụ trách: cô Giang Thị Thúy, Trần Linh Phụng.

- 16h00: Các tổ, nhóm chuyên môn họp (trực tuyến) sinh hoạt chuyên môn và Triển khai xây dựng Đề cương ôn tập HK1.

SÁU

19/11

Cô Thúy

- 08h00: Hạn cuối các Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn nộp Kết quả đánh giá Bài giảng điện tử.

- 08h00-15h00: BCH Đoàn trường tổng kết nội dung Thi đua Hoa điểm tốt.

Cô Thúy

- 14h00: Hiệu trưởng duyệt kết quả Thi đua Hoa điểm tốt, Báo tường, Bài giảng điện tử, Clip Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

- 17h00: Hoàn thành công tác chuẩn bị Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

BẢY

20/11

Thầy Dần

- Tiết 1: Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (Trực tuyến). Thành phần: Toàn thể CB,GV,NV và học sinh các khối lớp.

- Tiết 2,3,4,5: Học sinh học bình thường theo TKB.

- 10h00: Hạn cuối Đ/C Phùng Xuân Dần gửi Hiệu trưởng Bản tổng hợp đề xuất lịch công tác tuần tới của các Phó hiệu trưởng.

Thầy Dần

- Học sinh học bình thường theo TKB.

- 22h00: Hạn cuối GVCN nhập điểm danh học sinh vào Sổ điểm điện tử.

CN

21/11

 

 

 

 

Ghi chú:

- Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

 

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ GIỜ RA VÀO LỚP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng từ ngày 30/8/2021)

Tiết

Bắt đầu/Kết thúc

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Tiết 1

Bắt đầu học tiết 1

07h30

13h30

Kết thúc tiết 1

08h10

14h10

Tiết 2

Bắt đầu học tiết 2

08h25

14h25

Kết thúc tiết 2

09h05

15h05

Tiết 3

Bắt đầu học tiết 3

09h20

15h20

Kết thúc tiết 3

10h00

16h00

Tiết 4

Bắt đầu học tiết 4

10h15

16h15

Kết thúc tiết 4

10h55

16h55

Tiết 5

Bắt đầu học tiết 5

11h10

17h10

Kết thúc tiết 5

11h50

17h50

 

Hà Nôi, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Văn Phúgo top