LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 - TỪ 22/11/2021 ĐẾN 28/11/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 - TỪ 22/11/2021 ĐẾN 28/11/2021

Thứ ba, 08/02/2022 9:56:50 SA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 - TỪ 22/11/2021 ĐẾN 28/11/2021

CB,GV,NV,HS thực hiện nghiêm chỉnh Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ

Ngày

GH

 trực

Nội dung công việc

GH trực

Nội dung công việc

HAI

22/11

Cô Thúy

- Triển khai đánh giá CB,GV theo chuẩn (trên phần mềm Temis).

Cô Thúy

 

BA

23/11

Thầy Dần

 

Thầy Dần

 

24/11

Cô Thúy

 

Cô Thúy

 

NĂM

25/11

Thầy Dần

 

Thầy Dần

- 14h00-15h00: Họp (trực tuyến) giao ban công tác đức dục.

- 16h15: Các tổ họp (trực tuyến) ĐGXL cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 11/2021.

SÁU

26/11

Cô Thúy

- 08h30-09h30: Họp Giao ban Giám hiệu. Địa điểm: Phòng HĐSP.

- 09h30-10h55: Họp Cán bộ chủ chốt đánh giá xếp loại CB,GV, NV tháng 11/2021; Xét nâng lương và Phụ cấp thâm niên nhà giáo; Lập bảng lương tháng; Xét nâng lương trước thời hạn năm 2022. Địa điểm: Phòng HĐSP.

Cô Thúy

- 17h30: Hạn cuối Trường gửi Danh sách tổng hợp nâng lương của CBQL trong năm về Phòng TCCB (Hằng năm). Thực hiện: Đ/C Bùi Quỳnh Trang.

BẢY

27/11

Thầy Dần

- 10h00: Hạn cuối Đ/C Phùng Xuân Dần gửi Hiệu trưởng Bản tổng hợp đề xuất lịch công tác tuần tới của các Phó hiệu trưởng.

Thầy Dần

- 22h00: Hạn cuối GVCN nhập điểm danh học sinh vào Sổ điểm điện tử.

CN

28/11

 

 

 

 

Ghi chú:

- Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

 

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

 

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ GIỜ RA VÀO LỚP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng từ ngày 30/8/2021)

Tiết

Bắt đầu/Kết thúc

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Tiết 1

Bắt đầu học tiết 1

07h30

13h30

Kết thúc tiết 1

08h10

14h10

Tiết 2

Bắt đầu học tiết 2

08h25

14h25

Kết thúc tiết 2

09h05

15h05

Tiết 3

Bắt đầu học tiết 3

09h20

15h20

Kết thúc tiết 3

10h00

16h00

Tiết 4

Bắt đầu học tiết 4

10h15

16h15

Kết thúc tiết 4

10h55

16h55

Tiết 5

Bắt đầu học tiết 5

11h10

17h10

Kết thúc tiết 5

11h50

17h50

 

Hà Nôi, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Văn Phú


go top