LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - TỪ 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - TỪ 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021

Thứ ba, 08/02/2022 9:58:32 SA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - TỪ 06/12/2021 ĐẾN 12/12/2021

CB,GV,NV,HS thực hiện nghiêm chỉnh Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ

Ngày

GH

 trực

Nội dung công việc

GH trực

Nội dung công việc

HAI

06/12

Cô Thúy

- Tiết 1: Chào cờ. Thư viện phối hợp với GVCN  triển khai giới thiệu cuốn sách "Chị Sáu ở Côn Đảo" của tác giả Lê Quang Vịnh.

- 09h00: Đ/C Phùng Xuân Dần hoàn thiện Kế hoạch phòng, chống Covid-19 và Hướng dẫn xử các trường hợp F0, F1, F2 khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Cô Thúy

- Tiết 5: Chào cờ. Thư viện phối hợp với GVCN  triển khai giới thiệu cuốn sách "Chị Sáu ở Côn Đảo" của tác giả Lê Quang Vịnh.

- 15h00: Chủ tịch UBND huyện duyệt Phương án tổ chức dạy học trực tiếp, Kế hoạch phòng, chống Covid-19 và Hướng dẫn xử các trường hợp F0, F1, F2 khi học sinh trở lại trường.

BA

07/12

Thầy Dần

- 08h00-11h30: Đ/C Hiệu trưởng tham gia Đoàn Khảo sát sơ bộ Trường THPT Vân Tảo.

Thầy Dần

 

08/12

Cô Thúy

- 08h30-11h30: Thầy Hiệu trưởng và các thầy cô Tổ trưởng CM, Tổ phó CM, Nhóm trưởng CM dự Hội nghị triển khai công tác chuyên môn cuối HKI. Địa điểm: Điểm cầu Phòng HĐSP Trường THPT Đông Mỹ.

Cô Thúy

 

NĂM

09/12

Thầy Dần

 

Thầy Dần

- 13h30-18h00: Họp Chi bộ

+ Phần 1: Tổ chức đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo và đảng viên năm 2021.

+ Phần 2: Lễ Kết nạp đảng viên

- Tiết 3: GVCN các lớp 10 phổ biến, quán triệt tới học sinh bản Hướng dẫn về xử trí các trường hợp F0, F1, F2 khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

- GV, NV chưa là đảng viên tự nghiên cứu Hướng dẫn về xử trí các trường hợp F0, F1, F2 khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

SÁU

10/12

Cô Thúy

- 08h30-09h30: Họp Giao ban Giám hiệu. Địa điểm: Phòng HĐSP.

- Tiết 5: GVCN các lớp 11, 12 phổ biến, quán triệt tới học sinh bản Hướng dẫn về xử trí các trường hợp F0, F1, F2 khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Cô Thúy

- 17h00: Hoàn thiện công tác chuẩn bị cho HS trở lại trường học trực tiếp.

BẢY

11/12

Thầy Dần

- 10h00: Hạn cuối Đ/C Phùng Xuân Dần gửi Hiệu trưởng Bản tổng hợp đề xuất lịch công tác tuần tới của các Phó hiệu trưởng.

Thầy Dần

- 22h00: Hạn cuối GVCN nhập điểm danh học sinh vào Sổ điểm điện tử.

CN

12/12

 

 

 

 

Ghi chú:

- Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

 

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ GIỜ RA VÀO LỚP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng từ ngày 30/8/2021)

Tiết

Bắt đầu/Kết thúc

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Tiết 1

Bắt đầu học tiết 1

07h30

13h30

Kết thúc tiết 1

08h10

14h10

Tiết 2

Bắt đầu học tiết 2

08h25

14h25

Kết thúc tiết 2

09h05

15h05

Tiết 3

Bắt đầu học tiết 3

09h20

15h20

Kết thúc tiết 3

10h00

16h00

Tiết 4

Bắt đầu học tiết 4

10h15

16h15

Kết thúc tiết 4

10h55

16h55

Tiết 5

Bắt đầu học tiết 5

11h10

17h10

Kết thúc tiết 5

11h50

17h50

 

Hà Nôi, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Văn Phú


go top