LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - TỪ 27/12/2021 ĐẾN 02/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - TỪ 27/12/2021 ĐẾN 02/01/2021

Thứ ba, 08/02/2022 10:00:05 SA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 - TỪ 27/12/2021 ĐẾN 02/01/2021

CB,GV,NV,HS thực hiện nghiêm chỉnh Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ

Ngày

GH

 trực

Nội dung công việc

GH trực

Nội dung công việc

HAI

27/12

Cô Thúy

- Tiết 1; Chào cờ; sinh hoạt lớp; Triển khai cuộc thi làm video clip: Sách- người bạn đồng hành; Phổ biến Lịch kiểm tra học kỳ 1 (từ 02/01 đến hết 12/01/2022).

- Các lớp 12 chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Cô Thúy

- Tiết 5; Chào cờ; sinh hoạt lớp; Triển khai cuộc thi làm video clip: Sách- người bạn đồng hành; Phổ biến Lịch kiểm tra học kỳ 1 (từ 02/01 đến hết 12/01/2022).

BA

28/12

Thầy Dần

 

Thầy Dần

 

29/12

Cô Thúy

 

Cô Thúy

- Trường đăng ký Danh hiệu Thư viện 2021-2022; Nộp Biên bản tự kiểm tra về Sở GDĐT (29/12). Phụ trách: Cô Giang Thị Thúy.

NĂM

30/12

Thầy Dần

 

Thầy Dần

- 16h15: Các tổ họp (trực tuyến) ĐGXL cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 11/2021.

SÁU

31/12

Cô Thúy

- 09h30-10h55: Họp (Cán bộ chủ chốt ĐGXL cán bộ, giáo viên, nhân viên; Xét nâng lương và Phụ cấp thâm niên nhà giáo; Lập bảng lương tháng. Địa điểm: Họp trực tiếp tại Phòng HĐSP.

Cô Thúy

- Hạn cuối Trường nộp BC tự đánh giá xếp loại Đơn vị học tập ngành GD Hà Nội (theo KH số 1761/KH-SGDĐT ngày 21/5/2021) về Sở GDĐT.

- Hạn cuối CB, GV nộp Bài thu hoạch chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên.

- Kiểm tra quỹ tiền mặt. Thành phần: Hiệu trưởng, Trưởng ban TTrND, Kế toán, Thủ quỹ.

BẢY

01/01

Thầy Dần

- Nghỉ Tết dương lịch.

- 10h00: Hạn cuối Đ/C Phùng Xuân Dần gửi Hiệu trưởng Bản tổng hợp đề xuất lịch công tác tuần tới của các Phó hiệu trưởng.

Thầy Dần

- Nghỉ Tết dương lịch.

- 22h00: Hạn cuối GVCN nhập điểm danh học sinh vào Sổ điểm điện tử.

CN

02/01

 

Chú ý: Từ ngày 03.01/2022 đến hết ngày 12/01/2022: Giáo viên chủ động tổ chức cho học sinh Kiểm tra học kỳ 1.

 

 

Ghi chú: - Thầy Hiệu trưởng nghỉ 02 buổi/tuần; cô Giang Thị Thúy nghỉ thứ Bảy hằng tuần; thầy Phùng Xuân Dần nghỉ thứ Ba hằng tuần.

- Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

 

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ GIỜ RA VÀO LỚP

(Áp dụng từ ngày 06/12/2021)

Buổi Sáng

Tiết

Bắt đầu/Kết thúc

Học Trực tiếp

Học Trực tuyến

Tiết 1

Bắt đầu học tiết 1

07h20

07h25

Kết thúc tiết 1

08h05

08h05

Tiết 2

Bắt đầu học tiết 2

08h15

08h20

Kết thúc tiết 2

09h00

09h00

Tiết 3

Bắt đầu học tiết 3

09h10

09h15

Kết thúc tiết 3

09h55

09h55

Tiết 4

Bắt đầu học tiết 4

10h05

10h10

Kết thúc tiết 4

10h50

10h50

Tiết 5

Bắt đầu học tiết 5

11h00

11h05

Kết thúc tiết 5

11h45

11h45

Buổi Chiều

Tiết

Bắt đầu/Kết thúc

Học Trực tuyến

Tiết 1

Bắt đầu học tiết 1

13h30

Kết thúc tiết 1

14h10

Tiết 2

Bắt đầu học tiết 2

14h25

Kết thúc tiết 2

15h05

Tiết 3

Bắt đầu học tiết 3

15h20

Kết thúc tiết 3

16h00

Tiết 4

Bắt đầu học tiết 4

16h15

Kết thúc tiết 4

16h55

Tiết 5

Bắt đầu học tiết 5

17h10

Kết thúc tiết 5

17h50

Lưu ý:

-          Học sinh học trực tiếp có mặt tại trường lúc 07h10;

-          Mỗi tiết học trực tiếp có thời lượng 45 phút; Mỗi tiết học trực tuyến có thời lượng 40 phút;

-          Giờ vào lớp học trực tuyến muộn hơn so với giờ vào lớp trực tiếp 05 phút và kết thúc cùng thời điểm.

Hà Nôi, ngày 05 tháng 12 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Văn Phú

 


go top