LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - TỪ 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - TỪ 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

Thứ bảy, 12/02/2022 11:23:35 SA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - TỪ 10/01/2022 ĐẾN 16/01/2022

CB,GV,NV,HS thực hiện nghiêm chỉnh Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ

Ngày

GH

 trực

Nội dung công việc

GH trực

Nội dung công việc

HAI

10/01

Thầy Dần

- Tiết 1. Sinh hoạt lớp. GVCN và học sinh chuẩn bị tổ chức cho học sinh tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm học kỳ 1.

Thầy Dần

- Tiết 5. Sinh hoạt lớp. GVCN và học sinh chuẩn bị tổ chức cho học sinh tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm học kỳ 1.

BA

11/01

Cô Thúy

 

Cô Thúy

- 14h00: Thầy Hiệu trưởng và cô Vũ Thị Minh Nguyệt đi công tác theo điều động của Sở GDĐT Hà Nội.

12/01

Cô Thúy

- Hoàn thành công tác kiểm tra học kỳ 1.

- Học sinh dự thi học sinh giỏi Vòng 2 cấp Thành phố (02 học sinh)

- 06h45: Thầy Hiệu trưởng và cô Vũ Thị Minh Nguyệt đi công tác theo điều động của Sở GDĐT Hà Nội.

Cô Thúy

- Hoàn thành công tác kiểm tra học kỳ 1.

NĂM

13/01

Cô Thúy

 

Cô Thúy

- 14h00-15h15: Họp Chi ủy (trực tiếp). Địa điểm: Phòng Hội thảo.

- Tiết 3. Sinh hoạt lớp. GVCN tổ chức cho học sinh tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm học kỳ 1.

 

 

SÁU

14/01

Thầy Dần

KẾT THÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

- 09h30-10h55: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 01/2022 (trực tiếp). Địa điểm: Phòng HĐSP.

- Tiết 5. Sinh hoạt lớp. GVCN tổ chức cho học sinh tự kiểm điểm và bình xét hạnh kiểm học kỳ 1.

- 11h30: Công bố TKB số 1, học kỳ 2

 

Thầy Dần

KẾT THÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

- 16h00: Hạn cuối GVCN báo cáo Hiệu trưởng kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh học kỳ 1 năm học 2021-2022 (theo mẫu)

- 16h30: Hạn cuối Trường nộp BC Sơ kết HK1 công tác CTTT, HSSV, GDNGLL năm học 2021-2022 về Sở GDĐT. Thực hiện: Cô Giang Thị Thúy, cô Trần Linh Phụng.

- 16h30: Hạn cuối Trường nộp BC Sơ kết HKI 2021-2022 công tác GDTC, TDTT, Y tế học đường về Sở GDĐT. Thực hiện: Thầy Phùng Xuân Dần, cô Nguyễn Ngọc Linh.

BẢY

15/01

Thầy Dần

- NGHỈ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

- 09h00: Hạn cuối các thầy cô giáo hoàn hành việc nhập điểm, hạnh kiểm học kỳ 1 của học sinh vào phần mềm CSDL.

- 11h30: Nhà trường hoàn thành Báo cáo sơ kết học kỳ 1 và gửi về Sở GDĐT. Chủ trì: Thầy hiệu trưởng.

- 10h00: Hạn cuối Đ/C Phùng Xuân Dần gửi Hiệu trưởng Bản tổng hợp đề xuất lịch công tác tuần tới của các Phó hiệu trưởng.

Thầy Dần

- NGHỈ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

- 22h00: Hạn cuối GVCN nhập điểm danh học sinh vào Sổ điểm điện tử.

CN

16/01

 

Chú ý: Thứ hai ngày 17/01/2022, Ban Đức dục tổ chức cho học sinh ký cam kết không sản xuất, sử dụng, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo nổ, chất nổ với GVCN lớp.

 

 

Ghi chú: - Thầy Hiệu trưởng nghỉ 02 buổi/tuần; cô Giang Thị Thúy nghỉ thứ Bảy hằng tuần; thầy Phùng Xuân Dần nghỉ thứ Ba hằng tuần.

- Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

 

 

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ GIỜ RA VÀO LỚP

(Áp dụng từ ngày 06/12/2021)

Buổi Sáng

Tiết

Bắt đầu/Kết thúc

Học Trực tiếp

Học Trực tuyến

Tiết 1

Bắt đầu học tiết 1

07h20

07h25

Kết thúc tiết 1

08h05

08h05

Tiết 2

Bắt đầu học tiết 2

08h15

08h20

Kết thúc tiết 2

09h00

09h00

Tiết 3

Bắt đầu học tiết 3

09h10

09h15

Kết thúc tiết 3

09h55

09h55

Tiết 4

Bắt đầu học tiết 4

10h05

10h10

Kết thúc tiết 4

10h50

10h50

Tiết 5

Bắt đầu học tiết 5

11h00

11h05

Kết thúc tiết 5

11h45

11h45

Buổi Chiều

Tiết

Bắt đầu/Kết thúc

Học Trực tuyến

Tiết 1

Bắt đầu học tiết 1

13h30

Kết thúc tiết 1

14h10

Tiết 2

Bắt đầu học tiết 2

14h25

Kết thúc tiết 2

15h05

Tiết 3

Bắt đầu học tiết 3

15h20

Kết thúc tiết 3

16h00

Tiết 4

Bắt đầu học tiết 4

16h15

Kết thúc tiết 4

16h55

Tiết 5

Bắt đầu học tiết 5

17h10

Kết thúc tiết 5

17h50

Lưu ý:

-          Học sinh học trực tiếp có mặt tại trường lúc 07h10;

-          Mỗi tiết học trực tiếp có thời lượng 45 phút; Mỗi tiết học trực tuyến có thời lượng 40 phút;

-          Giờ vào lớp học trực tuyến muộn hơn so với giờ vào lớp trực tiếp 05 phút và kết thúc cùng thời điểm.

Hà Nôi, ngày 05 tháng 12 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Văn Phú


go top