LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - TỪ 07/02/2022 ĐẾN 13/02/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - TỪ 07/02/2022 ĐẾN 13/02/2022

Thứ bảy, 12/02/2022 11:29:51 SA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - TỪ 07/02/2022 ĐẾN 13/02/2022

Hân hoan chào đón các bạn học sinh trở lại trường học trực tiếp !

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ

Ngày

GH

 trực

Nội dung công việc

GH trực

Nội dung công việc

HAI

07/02

Thầy Dần

- Tiết 1: Chào cờ; Sinh hoạt lớp

- Các lớp bắt đầu học tập theo TKB mới – TKB số 05

- Các lớp 12 học theo hình thức trực tiếp tại trường. Các lớp 10, 11 học theo hình thức trực tuyến.

Thầy Dần

- Các lớp bắt đầu học tập theo TKB mới – TKB số 05

- Các lớp 12 học theo hình thức trực tiếp tại trường. Các lớp 10, 11 học theo hình thức trực tuyến.

- Tiết 5: Chào cờ; Sinh hoạt lớp

BA

08/02

Cô Thúy

- Các lớp 10, 11 bắt đầu học theo hình thức trực tiếp tại trường.

Cô Thúy

- Các lớp 10, 11 bắt đầu học theo hình thức trực tiếp tại trường.

09/02

Cô Thúy

 

Cô Thúy

 

NĂM

10/02

Cô Thúy

 

Cô Thúy

- 16h15: Họp giao ban công tác GVCN lớp. Địa điểm: Phòng HĐSP.

SÁU

11/02

Thầy Dần

- 08h30-09h30: Họp Giao ban Giám hiệu. Địa điểm: Phòng Hội thảo

Thầy Dần

 

BẢY

12/02

Thầy Dần

- 10h00: Hạn cuối Đ/C Phùng Xuân Dần gửi Hiệu trưởng Bản tổng hợp đề xuất lịch công tác tuần tới của các Phó hiệu trưởng.

Thầy Dần

- 22h00: Hạn cuối GVCN nhập điểm danh học sinh vào Sổ điểm điện tử.

CN

13/02

 

 

 

 

Ghi chú: - Thầy Hiệu trưởng nghỉ 02 buổi/tuần; cô Giang Thị Thúy nghỉ thứ Bảy hằng tuần; thầy Phùng Xuân Dần nghỉ thứ Ba hằng tuần.

- Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

VĂN PHÒNG TRƯỜNG

 

 

 

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

QUY ĐỊNH VỀ GIỜ RA VÀO LỚP

(Áp dụng từ ngày 07/02/2022)

Buổi Sáng

Tiết

Vào học/Kết thúc

Học Trực tiếp

Học

Trực tuyến

Tiết 1

Vào học tiết 1

07h20

07h25

Kết thúc tiết 1

08h05

08h05

Tiết 2

Vào học tiết 2

08h15

08h20

Kết thúc tiết 2

09h00

09h00

Tiết 3

Vào học tiết 3

09h10

09h15

Kết thúc tiết 3

09h55

09h55

Tiết 4

Vào học tiết 4

10h05

10h10

Kết thúc tiết 4

10h50

10h50

Tiết 5

Vào học tiết 5

11h00

11h05

Kết thúc tiết 5

11h45

11h45

Buổi Chiều

Tiết

Vào học/Kết thúc

Học

Trực tiếp

Học

Trực tuyến

Tiết 1

Vào học tiết 1

13h25

13h30

Kết thúc tiết 1

14h10

14h10

Tiết 2

Vào học tiết 2

14h20

14h25

Kết thúc tiết 2

15h05

15h05

Tiết 3

Vào học tiết 3

15h15

15h20

Kết thúc tiết 3

16h00

16h00

Tiết 4

Vào học tiết 4

16h10

16h15

Kết thúc tiết 4

16h55

16h55

Tiết 5

Vào học tiết 5

17h0

17h10

Kết thúc tiết 5

17h50

17h50

Lưu ý:

-          Học sinh học trực tiếp có mặt tại trường trước giờ học 05 phút;

-          Mỗi tiết học trực tiếp có thời lượng 45 phút; Mỗi tiết học trực tuyến có thời lượng 40 phút;

-          Giờ vào lớp học trực tuyến muộn hơn so với giờ vào lớp trực tiếp 05 phút và kết thúc cùng thời điểm.

Hà Nôi, ngày 06 tháng 02 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Văn Phú


go top