LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/05/2018 ĐẾN 27/05/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/05/2018 ĐẾN 27/05/2018

Chủ nhật, 20/05/2018 8:42:42 CH

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/8/2018 ĐẾN 12/8/2018

 

 

CA SÁNG

CA CHIỀU

 

THỨ

NGÀY

Giám hiệu

 trực

Nội dung công việc

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

HAI

06/8

Thầy Dần

- 8h00: Họp bàn về công tác Đoàn TNCS HCM. Thành phần: BGH, Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang, Đ/c Nguyễn Mạnh Duy. Chủ trì: Đ/C Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng. Địa điểm: Phòng họp số 1.

- 08h00-17h00: Cô giáo Trần Thị Phương Thúy và cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết dự lớp Bồi dưỡng GV tiếng Anh. Địa điểm: Trung tâm Anh ngữ Atlantic - Tầng 4, số 125 Hoàng Ngân, Hà Nội.

Thầy Dần

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

BA

07/8

Thầy Phú

- 8h00: Tập huấn phần mềm quản lý trường học. Thành phần: BGH, Kế toán, Thiết bị. Địa điểm: Phòng họp số 1.

- 8h00: Các cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Thị Hồng Lý; Lương Thị Toàn và thầy giáo Trần Anh Minh dự lớp Tập huấn bộ tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh THPT Hà Nội. Địa điểm: Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, số 560 Quang Trung, quận Hà Đông.

Thầy Phú

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

08/8

Thầy Dần

- 08h00: Họp xét hạnh kiểm học sinh rèn luyện trong hè. Địa điểm: Phòng họp số 1. Thành phần: BGH, GVCN 11D1, 11D3, 11D5, cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang.

Thầy Dần

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

NĂM

09/8

Thầy Phú

- 08h00-09h00: Họp Liên tịch mở rộng (Bí thư Chi bộ; BGH, Chủ tịch CĐ; Bí thư Đoàn TNCS HCM; Các Tổ trưởng). Địa điểm: Phòng họp số 1.

- 09h00-11h30: Các tổ chuyên môn họp (100% giáo viên trong tổ).

- 11h30: Hạn cuối GVCN khối 10, 11 nộp giáo án dạy Nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội. Địa điểm: Văn phòng trường (phòng A1.03).

Thầy Phú

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB.

- 14h00: Cán bộ, giáo viên và học sinh khối 11 nộp bài dự thi Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015 về Văn phòng trường (phòng A1.03).

SÁU

10/8

Thầy Dần

- 07h30: Đ/C Hiệu trưởng dự Hội nghị Tổng kết năm học. Địa điểm: Hội trường 500 THPT Chuyên HN-Amsterdam.

- 08h00: Đ/c Lương Thị Toàn, Đoàn thanh niên và Đ/C Lương Thị Toàn chấm bài dự thi Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015. Địa điểm: Văn phòng Đoàn (phòng A1.07).

Thầy Dần

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

BẢY

11/8

Thầy Dần

 

Thầy Dần

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

C. NHẬT

12/8

 

- 08h30: Các Đ/C đảng viên Học tập các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường tầng 1 Nhà truyền thống Huyện ủy Thanh Trì. Nhóm trưởng: Đ/C Phùng Xuân Dần.

 

 

Ghi chú: Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

                                                                                                                                                VĂN PHÒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/8/2018 ĐẾN 12/8/2018

 

 

CA SÁNG

CA CHIỀU

 

THỨ

NGÀY

Giám hiệu

 trực

Nội dung công việc

Giám hiệu trực

Nội dung công việc

HAI

06/8

Thầy Dần

- 8h00: Họp bàn về công tác Đoàn TNCS HCM. Thành phần: BGH, Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang, Đ/c Nguyễn Mạnh Duy. Chủ trì: Đ/C Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng. Địa điểm: Phòng họp số 1.

- 08h00-17h00: Cô giáo Trần Thị Phương Thúy và cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết dự lớp Bồi dưỡng GV tiếng Anh. Địa điểm: Trung tâm Anh ngữ Atlantic - Tầng 4, số 125 Hoàng Ngân, Hà Nội.

Thầy Dần

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

BA

07/8

Thầy Phú

- 8h00: Tập huấn phần mềm quản lý trường học. Thành phần: BGH, Kế toán, Thiết bị. Địa điểm: Phòng họp số 1.

- 8h00: Các cô giáo Vũ Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Thị Hồng Lý; Lương Thị Toàn và thầy giáo Trần Anh Minh dự lớp Tập huấn bộ tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh THPT Hà Nội. Địa điểm: Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, số 560 Quang Trung, quận Hà Đông.

Thầy Phú

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

08/8

Thầy Dần

- 08h00: Họp xét hạnh kiểm học sinh rèn luyện trong hè. Địa điểm: Phòng họp số 1. Thành phần: BGH, GVCN 11D1, 11D3, 11D5, cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang.

Thầy Dần

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

NĂM

09/8

Thầy Phú

- 08h00-09h00: Họp Liên tịch mở rộng (Bí thư Chi bộ; BGH, Chủ tịch CĐ; Bí thư Đoàn TNCS HCM; Các Tổ trưởng). Địa điểm: Phòng họp số 1.

- 09h00-11h30: Các tổ chuyên môn họp (100% giáo viên trong tổ).

- 11h30: Hạn cuối GVCN khối 10, 11 nộp giáo án dạy Nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội. Địa điểm: Văn phòng trường (phòng A1.03).

Thầy Phú

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB.

- 14h00: Cán bộ, giáo viên và học sinh khối 11 nộp bài dự thi Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015 về Văn phòng trường (phòng A1.03).

SÁU

10/8

Thầy Dần

- 07h30: Đ/C Hiệu trưởng dự Hội nghị Tổng kết năm học. Địa điểm: Hội trường 500 THPT Chuyên HN-Amsterdam.

- 08h00: Đ/c Lương Thị Toàn, Đoàn thanh niên và Đ/C Lương Thị Toàn chấm bài dự thi Tìm hiểu bộ luật Hình sự năm 2015. Địa điểm: Văn phòng Đoàn (phòng A1.07).

Thầy Dần

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

BẢY

11/8

Thầy Dần

 

Thầy Dần

- Từ 13h30: Học sinh các lớp 11 ôn tập kiến thức lớp 10 theo TKB

C. NHẬT

12/8

 

- 08h30: Các Đ/C đảng viên Học tập các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Địa điểm: Hội trường tầng 1 Nhà truyền thống Huyện ủy Thanh Trì. Nhóm trưởng: Đ/C Phùng Xuân Dần.

 

 

Ghi chú: Ngoài những công việc trên, các đồng chí trong Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc đột xuất của Bộ, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng.

                                                                                                                   VĂN PHÒNG TRƯỜNGgo top