Lịch thi bù HK1 - năm học 2019-2020

Lịch thi bù HK1 - năm học 2019-2020

Thứ ba, 17/12/2019 5:07:52 CH

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

 

LỊCH THI BÙ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

(Kèm theo Kế hoạch số 221/KH-THPTĐM ngày 26 tháng 11 năm 2019)

--------------------

 

1. Các môn Nhóm 1

Thi tập trung chia phòng; Giáo viên coi thi theo sự phân công của Ban giám hiệu.

a) Buổi sáng, khối 11:

Thứ/ngày

Ca

Môn thi

Thời gian

Làm bài

Thời gian

HS vào phòng thi

Thời gian

phát đề

Thời gian

tính giờ

làm bài

Thời gian

Thu bài

Thứ Năm

19/12/2019

Ca 1

Văn

90 phút

08h30

08h40

08h45

10h15

Ca 2

GDCD / Sinh

45 phút

10h30

10h40

10h45

11h30

Thứ Sáu

20/12/2019

Ca 1

Toán

90 phút

08h30

08h40

08h45

10h15

Ca 2

Địa / Hóa

45 phút

10h30

10h40

10h45

11h30

Thứ Bảy

21/12/2019

Ca 1

Anh

60 phút

08h30

08h40

08h45

09h45

Ca 2

Sử / Lý

45 phút

10h00

10h10

10h15

11h00

b) Buổi chiều, khối 10 và khối 12:

Thứ/ngày

Ca

Môn thi

Thời gian

Làm bài

Thời gian

HS vào phòng thi

Thời gian

phát đề

Thời gian

tính giờ

làm bài

Thời gian

Thu bài

Thứ Năm

19/12/2019

Ca 1

Văn

90 phút

14h00

14h10

14h15

15h45

Ca 2

GDCD / Sinh

45 phút

16h00

16h10

16h15

17h00

Thứ Sáu

20/12/2019

Ca 1

Toán

90 phút

14h00

14h10

14h15

15h45

Ca 2

Địa / Hóa

45 phút

16h00

16h10

16h15

17h00

Thứ Bảy

21/12/2019

Ca 1

Anh

60 phút

14h00

14h10

14h15

15h15

Ca 2

Sử / Lý

45 phút

15h30

15h40

15h45

16h30

2. Các môn Nhóm 2

- Tổ chức thi xong trước ngày 24/12/2019.

- Giáo viên bộ môn chủ động tổ chức cho học sinh thi học kỳ trong các tiết dạy theo Thời khóa biểu.

Chú ý:

- Trong mỗi buổi, học sinh không thi quá 3 môn.

- Ngoài giờ thi, học sinh vẫn học bình thường theo Thời khóa biểu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Phúgo top