LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thứ sáu, 20/04/2018 2:43:06 CH

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho tất cả các môn học

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

(Trích Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018)

-----------------

1. Lịch thi đối với môn thi không tập trung:

Từ ngày 26/4/2018 đến hết ngày 10/5/2018, học sinh thi học kỳ các môn thi không tập trung (Thể dục, GDQP).

2. Lịch thi đối với môn thi tập trung:

 

Thứ, ngày

Ca

Môn thi học kỳ

Đối tượng thi

Thời gian làm bài

Giờ gọi HS vào phòng thi

Giờ GV có mặt tại phòng HĐSP

Sáng thứ Năm 26/4/2018

Tiết 1

GDCD

HS toàn trường

45 phút

07h25

07h15

Tiết 2

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 3

Sinh học

HS toàn trường

45 phút

09h15

09h05

Tiết 4

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 5

Công nghệ

HS toàn trường

45 phút

11h00

10h50

Sáng thứ Sáu 27/4/2018

Tiết 1

Lịch sử

HS toàn trường

50 phút

07h25

07h15

Tiết 2

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 3

Hóa học

HS toàn trường

45 phút

09h15

09h05

Tiết 4,5

Các lớp học, sinh hoạt theo TKB

 

 

 

 

Sáng thứ Bảy 28/4/2018

Tiết 1

Địa lý

HS toàn trường

50 phút

07h25

07h15

Tiết 2

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 3

Vật lý

HS toàn trường

45 phút

09h15

09h05

Tiết 4

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 5

Tin học

HS toàn trường

45 phút

11h00

10h50

Sáng thứ Năm 03/5/2018

Tiết 1

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 2,3

Môn Ngữ văn

HS toàn trường

90 phút

08h25

08h10

Tiết 4

Môn Tiếng Anh

HS toàn trường

60 phút

10h10

09h55

Tiết 5

Học sinh nghỉ học

 

 

 

 

Sáng thứ Sáu 04/5/2018

Tiết 1

Học sinh học bình thường theo TKB

 

 

 

 

Tiết 2,3

Toán

HS toàn trường

90 phút

08h25

08h10

Tiết 4,5

Các lớp học, sinh hoạt theo TKB

 

 

 

 

  Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

   HIỆU TRƯỞNG


go top