Quy định đối với học sinh

Quy định đối với học sinh

Thứ bảy, 04/11/2017 11:01:09 SA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số             /QĐ-THPTĐM

                   Hà Nội, ngày 01 tháng 11  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định đối với học sinh năm học 2017-2018

-----------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

 

Căn cứ Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo (sau đây gọi tắt là Điều lệ trường trung học);

Căn cứ Công văn số 2754/SGD&ĐT-GDPT ngày 22/8/2017 của Sở GDĐT Hà Nội về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với cấp THPT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định đối với học sinh năm học 2017-2018.

Điều 2. Học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên Trường THPT Đông Mỹ có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Các lớp học sinh;

- GVCN;

- HĐSP;

Lưu VT.

                                HIỆU TRƯỞNG

                         Hoàng Văn Phú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

Đối với học sinh năm học 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-THPTĐM ngày 01/11/2017

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

-----------------------------------

Điều 1. Nhiệm vụ và quyền của học sinh

1. Kính trọng cha mẹ, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi. Thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.

2. Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. Có trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh. Không gây mất đoàn kết nội bộ; không bè phái, không vận động người khác cô lập bạn trong lớp.

3. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Tập trung, chủ động, tích cực trong học tập. Cần kịp thời nắm vững kiến thức bài học, không để hổng kiến thức. Không giấu dốt; cần thường xuyên trao đổi bài với bạn; sẵn sàng hỏi thầy về những vấn đề mình chưa nắm vững.

4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

5. Đến trường, vào lớp đúng giờ quy định. Chấp hành sự quản lý của giáo viên bộ môn trong giờ học. Nghỉ học phải có đơn xin phép và được cha (mẹ) hoặc người đỡ đầu xác nhận. Từ khi đến trường đến khi tan trường, học sinh không được tự ý ra khỏi trường.

6. Trong giờ học, học sinh muốn nghỉ tiết học phải làm đơn xin phép thầy cô giáo bộ môn và được phép của Ban Giám hiệu. Học sinh muốn nghỉ cả buổi học phải viết đơn xin nghỉ học, có ý kiến xác nhận của bố (mẹ) và mang đơn đến trường gửi phòng bảo vệ vào đầu buổi học .

7. Đối với các giờ Thể dục, Giáo dục quốc phòng, học sinh không được ở lại trông lớp; học sinh ốm thì nằm nghỉ tại phòng y tế của nhà trường.

8. Học sinh phải đeo thẻ học sinh khi đến trường vào tất cả các buổi học. Học sinh đi học muộn (sau khi có trống báo) phải nộp thẻ học sinh cho giám thị và thực hiện theo hướng dẫn của giám thị.

9. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và vệ sinh công cộng. Không mang đồ ăn vào lớp học. Khi được phân công trực nhật lớp, cần vệ sinh lớp học xong trước khi có trống báo và chuyển rác về thùng rác công cộng trong trường.

10. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng (nếu cố ý làm hư hỏng thì sẽ phải bồi thường); Nếu thấy trang thiết bị của lớp bị hư hỏng phải báo ngay cho giám thị. Cuối buổi học phải đóng hết các cửa lớp học.

11. Thực hiện trật tự an toàn giao thông. Khi đến trường, không ngồi la cà ở  quán nước. Để phương tiện giao thông đúng nơi quy định và phải tự khoá xe (nếu không khóa xe dẫn tới mất xe, học sinh phải tự chịu trách nhiệm). Học sinh đi xe điện, xe đạp điện, xe gắn máy (dung tích xilanh dưới 50 cm3) bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Khi tan trường không được đỗ xe trước cổng trường gây ùn tắc giao thông.

12. Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

14. Quyền của học sinh được quy định tại Điều 39 Điều lệ trường trung học.

Điều 2. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.

2. Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường.

3. Học sinh mặc đồng phục theo quy định của nhà trường trong tất cả các buổi học. Học sinh đi giày hoặc dép có quai hậu, không đi dép lê đến trường. Học sinh nam phải bỏ áo trong quần, có thắt lưng. Học sinh không nhuộm tóc, vuốt keo; không trang điểm, sơn móng tay, móng chân đến trường. Đoàn viên phải đeo huy hiệu đoàn khi đến trường.

Điều 3. Các hành vi học sinh không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

3. Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học; hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục.

4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.

5. Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã hội.

6. Mang đồ ăn, nước ngọt lên lớp; ăn và nhả kẹo cao su trong trường.

Điều 4. Khen thưởng và kỷ luật

1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo quy định tại Điều 42 Điều lệ trường trung học.

2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

a) Phê bình trước lớp, trước trường;

b) Khiển trách và thông báo với gia đình;

c) Cảnh cáo ghi học bạ;

d) Buộc thôi học có thời hạn.

Điều 5. Điều khoản cuối cùng

Những vấn đề không được nêu trong Quy định này sẽ được thực hiện theo các văn bản hiện hành của cấp có thẩm quyền.

 

                                 HIỆU TRƯỞNG

                             Hoàng Văn Phú

 

 

 

 

 

 

 


go top