THỂ LỆ Cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức dịch công trực tuyến mức độ 3,4 dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2018 cấp Cụm

THỂ LỆ Cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức dịch công trực tuyến mức độ 3,4 dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2018 cấp Cụm

Thứ tư, 10/10/2018 3:38:56 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 


THỂ LỆ

Cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức dịch công trực tuyến

mức độ 3,4 dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2018

 


Căn cứ Kế hoạch số 3959/KH-SGDĐT ngày 21/9/2018 của Sở GDĐT Hà Nội về tổ chức ngoại khóa cuộc thi tìm hiểu kiến thức dịch vụ công mức độ 3,4  cho học sinh cấp THPT năm 2018;

Ban tổ chức cuộc thi Cụm các Trường THPT……….ban hành Thể lệ cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức dịch vụ công mức độ 3,4  dành cho học sinh THPT năm 2018 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

Thể lệ này được áp dụng cho cuộc thi Tìm hiểu kiến thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 dành cho học sinh THPT năm 2018tại  các Trường THPT công lập, tư thục thuộc Cụm……

2. Thành phần dự thi

Học sinh lớp 10, 11. Mỗi Trường  chọn 01 Đội học sinh dự thi gồm 10 em. (Đội dự thi có thể là học sinh riêng lớp 10 hoặc riêng lớp 11 hoặc chung cả học sinh lớp 10, lớp 11).

3. Điều kiện tham gia dự thi

- Là học sinh đang học tại các trường THPT thuộc các trường trọng Cụm.

(Không thuê mượn người bên ngoài dự thi).

-Trong khi thể hiện các phần thi, thí sinh phải mặc trang phục học sinh có logo của trường đang học;

- Học sinh đã được dự thi qua cuộc thi cấp trường.

4. Cổ vũ hội thi

- Các học sinh các trường chứng kiến, cổ vũ cho Đội của mình, nhưng phải đảm bảo không khí văn hóa, vui vẻ, vô tư, với tinh thần đoàn kết, trao đổi học hỏi, không hò hét trong hội trường hoặc nơi tổ chức thi.

- Không ăn quà bánh nơi tổ chức cuộc thi.

II. THỂ THỨC THI

-Thí sinh từng Đội ngồi theo số thứ tự bắt thăm của Ban tổ chức.

- Các Đội có mặt tại địa điểm dự thi trước giờ 30 phút để làm công tác chuẩn bị.

- Mỗi thí sinh chuẩn bị 4 tờ Giấy màu có in sẵn các đáp án A,B,C,D. Khi thí sinh chọn đáp đúng nào, giơ đáp án đó khi có hiệu lệnh hết giờ.

- Hệ thống câu hỏi được trình chiếu qua màn hình. Sau khi học sinh trả lời, đáp án sẽ mở ở từng câu. Ban Giám sát xử lý ngay kết quả trả lời ở từng câu của các thí sinh.

1. Tiến trình thi và kết quả.

Các Đội thi ngồi theohàng dọc theo thứ tự bắt thăm, hướng lên màn hình.

Các thành viên Ban giám sát vào các vị trí để quan sát thuận lợi và chính xác.

Các Đội trải qua 03 vòng thi.Mỗi vòng thi khoảng 20-25 câu hỏi.Mỗi câu hỏi trả lời trong vòng 15 giây.

Khi hiệu lệnh hết giờ, thí sinh giơ kết quả có câu trả lời, thí sinh không được đổi phương án trả lời khi đã chọn phương án A, B, C, hoặc D.

Những học sinh trả lời sai, sẽ tạm thời rời khỏi cuộc chơi.

Khi cuộc thi bắt đầu, học sinh nhìn lên màn hình, Ban tổ chức đọc một lần câu hỏi và quy định lượng thời gian.Khi đồng hồ tính giờ bắt đầu, hết 15 giây, có hiệu lệnh, học sinh giơkết quả. Ban Giám sát quan sát và mời các em có đáp án sai tạm thời rời khỏi vị trí cuộc chơi.

Thi vòng 1.Mỗi Đội có 10 học sinh.

Kết thúc vòng 1, khi còn lại nhiều nhất là 1/2 số Đội trên sân, sẽ dừng thi vòng 1. Mỗi Đội được cộng bổ sung thêm 6 bạn, không kể số bạn còn lại trên sân. Số thí sinh được bổ sung cộng với số thí sinh hiện có không vượt quá 10 người.

Ví dụ: Đội trên sân không còn bạn nào, Đội có 0 + 6 = 6 bạn;

Đội trên sân còn 3 bạn, Đội chơi sẽ là 3+6=9

Nếu Đội còn 9 bạn , Đội chơi sẽ là 9+1 = 10 vì  không được quá 10 bạn.

Thi vòng 2.

Kết thúc vòng 2, khi còn lại 1/2 số Đội trên sân.Sẽ dừng thi vòng 2. Mỗi Đội được cộng bổ sung thêm 3 bạn, không kể số bạn còn lại trên sân. Số thí sinh được bổ sung cộng với số thí sinh hiện có không vượt quá 10 người.

Ví dụ: Đội trên sân không còn bạn nào, Đội có 0 + 3 = 3 bạn;

Đội trên sân còn 3 bạn, Đội chơi sẽ là 3+3 = 6

Nếu Đội còn 9 bạn, Đội chơi sẽ là 9+1 = 10 vì  không được quá 10 bạn.

Thi vòng 3.

Khi số còn lại nhiều nhất 2/3 số Đội trên sàn đấu, sẽ dừng thi vòng 3 và chuyển sang phần thi thực hành.

*Thi thực hành: Mỗi Đội sẽ cử 01 bạn lên thực hành nhập trường thông tin một DVC theo đề bài do Ban tổ chức quy định. Thời gian cho mỗi Đội là 02 phút.Đội nào thực hành nhanh nhất và kết quả đúng, được cộng thêm 3 bạn; Đội hoàn thành đúng nhưng qúa thời, được cộng 02 bạn; (quá thời gian tối đa là 01 phút mới được cộng thêm số bạn).Đội không hoàn thành, không được cộng bạn nào.

Kết thúc cuộc thi: Tổng số bạn của vòng 3 cộng với số bạn phần thực hành sẽ là số để tính giải. Đội của trường nào còn nhiều bạn nhất, Đội đó giành giải nhất.Nếu nhiều hơn 01 Đội có số thí sinh nhiều nhất bằng nhau, các Đội sẽ thi câu hỏi phụ để tìm ra 01 Đội Nhất. BTC xác định 02 Đội Nhì.Nếu nhiều hơn 02 Đội có số thí sinh bằng nhau, các Đội tiếp tục thi câu hỏi phụ để xác định 02 giải Nhì.Và tương tự, để xác định số lượng các Đội đạt giải Ba.

Các trường hợp xử lý tình huống:

1.Khi đã xác định Đội nhất, nhưng có 3 Đội nhì bằng số người chơi thì BTC cho thi câu hỏi phụ để lấy 02 giải nhì.

2. Tương tự, đã xác định 02 Đội nhì, có từ 3 Đội có số người chơi bằng nhau, thì BTC cho thi câu hỏi phụ để xác định 02 đội giải Ba…..

III.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cấp Cụm quy định:01 Giải nhất, 02 giải nhì; 02- 03 giải ba; các Đội còn lại đạt giải khuyến khích.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Các thí sinh tham gia dự thi có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dungtrên.

- Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản cho Ban Tổ chức Hội thi để kịp thời giải quyết.

 

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

Hiệu trưởng trường THPT…..

Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 go top