THỂ LỆ Cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức dịch công trực tuyến mức độ 3,4 dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2018 cấp Trường

THỂ LỆ Cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức dịch công trực tuyến mức độ 3,4 dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2018 cấp Trường

Thứ tư, 10/10/2018 3:37:29 CH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG……

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

THỂ LỆ
Cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức dịch công trực tuyến

mức độ 3,4 dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 3959/KH-SGDĐT ngày 21/9/2018 của Sở GDĐT Hà Nội về tổ chức ngoại khóa cuộc thi tìm hiểu kiến thức dịch vụ công mức độ 3,4  cho học sinh THPT năm 2018;

Ban tổ chức cuộc thi Trường THPT……….ban hành Thể lệ cuộc thi ngoại khóa tìm hiểu kiến thức dịch vụ công mức độ 3,4  dành cho học sinh THPT năm 2018 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

          1. Phạm vi áp dụng: Thể lệ này được áp dụng cho cuộc thi Tìm hiểu tìm hiểu kiến thức dịch vụ công mức độ 3,4  tại Trường THPT ……...

          2. Thành phần dự thi

          Học sinh lớp 10, 11  Trường THPT …... Mỗi lớp chọn 01 Đội gồm 10 em tham gia dự thi.

          3. Điều kiện tham gia dự thi

          - Là học sinh đang học tại nhà trường (không thuê mượn người bên ngoài dự thi).

          -Trong khi thể hiện các phần thi, thí sinh phải đeo số báo danh tên lớp, (do Ban Tổ chức quy định).

          - Trang phục: Thí sinh mặc trang phục học sinh.

          4. Cổ vũ hội thi: Học sinh toàn trường chứng kiến, cổ vũ cho Đội lớp mình, nhưng phảiđảm bảo không khí văn hóa, vui vẻ, vô tư, với tinh thần đoàn kết, trao đổi học hỏi, không hò hét trong hội trường hoặc nơi tổ chức thi.

          Không ăn quà bánh trong hội trường hoặc nơi tổ chức cuộc thi.

          II. THỂ THỨC THI

          -Thí sinh từng Đội (01 hàng dọc), ngồi theo số thứ tự bắt thăm của Ban tổ chức.

          - Các Đội có mặt tại địa điểm dự thi trước 20 phút để làm công tác chuẩn bị.

          - Mỗi thí sinh chuẩn bị 4 tờ Giấy màu có in sẵn các đáp án A,B,C,D. Khi thí sinh chọn đáp đúng nào, giơ đáp án đó khi có hiệu lệnh hết giờ.

          - Hệ thống câu hỏi được trình chiếu qua màn hình. Sau khi học sinh trả lời, đáp án sẽ mở ở từng câu. Ban Giám khảo xử lý ngay kết quả ở từng câu cho thí sinh.

          1. Tiến trình thi và kết quả.

          - Các Đội thi ngồi theo thứ tự bắt thăm. Hướng lên màn hình.

          - Các thành viên Ban giám sát vào các vị trí để quan sát thuận lợi và chính xác.

          - Các Đội trải qua 03 vòng thi. Mỗi vòng thi khoảng 20 câu hỏi. Mỗi câu hỏi trả lời trong vòng 15 giây.

          - Khi hiệu lệnh hết giờ, thí sinh giơ kết quả có câu trả lời, thí sinh không được đổi phương án trả lời khi đã có hiệu lệnh hết thời gian.

          - Những học sinh trả lời sai, sẽ tạm thời rời khỏi cuộc chơi.

          - Khi cuộc thi bắt đầu, học sinh nhìn lên màn hình. Câu hỏi xuất hiện, người dẫn chương trình đọc 01 lần câu hỏi và các phương án trả lời. đọc xong câu hỏi đồng thời công bố 15 giây cho các Đội bắt đầu. Hết 15 giây, theo chuông báo hoặc hiệu lệnh, các Đội giơ kết quả. Ban Giám sát quan sát và mời các em có đáp án sai ra ngoài cuộc chơi.

          - Qua 3 vòng thi trắc nghiệm lý thuyết và thi thực hành trên máy, Đội nào có số bạn nhiều nhất, Đội đó dành giải nhất.

          2. Các Vòng thi

          Thi vòng 1. Mỗi Đội có 10 học sinh.

          Kết thúc vòng 1, khi còn lại ít hơn hoặc bằng 1/2 số Đội trên sân, sẽ dừng thi vòng 1. Mỗi Đội được cộng bổ sung thêm 6 bạn, không kể số bạn còn lại trên sân. Số thí sinh được bổ sung cộng với số thí sinh hiện có không vượt quá 10 người.

          Ví dụ: Đội trên sân không còn bạn nào, Đội có 0 + 6 = 6 bạn;

                   Đội trên sân còn 3 bạn, Đội chơi sẽ là 3+6=9

                   Nếu Đội còn 9 bạn, Đội chơi sẽ là 9+1 = 10 vì  không được quá 10 bạn.

          Thi vòng 2.

          Kết thúc vòng 2, khi còn lại ít nhất 1/2 số Đội trên sân. Sẽ dừng thi vòng 2. Mỗi Đội được cộng bổ sung thêm 3 bạn, không kể số bạn còn lại trên sân. Số thí sinh được bổ sung cộng với số thí sinh hiện có không vượt quá 10 người.

          Ví dụ: Đội trên sân không còn bạn nào, Đội có 0 + 3 = 3 bạn;

                   Đội trên sân còn 3 bạn, Đội chơi sẽ là 3+3 = 6

                   Nếu Đội còn 9 bạn, Đội chơi sẽ là 9+1 = 10 vì  không được quá 10 bạn.

          Thi vòng 3.

          Khi số còn lại nhiều nhất 2/3 số Đội trên sàn đấu, sẽ dừng cuộc chơi. Đội của trường nào còn nhiều bạn nhất, Đội đó giành giải nhất. Nếu nhiều hơn 01 Đội có số thí sinh nhiều nhất bằng nhau, các Đội sẽ thi câu hỏi phụ để tìm ra 01 Đội Nhất. BTC xác định 02 Đội Nhì. Nếu nhiều hơn 02 Đội có số thí sinh bằng nhau, các Đội tiếp tục thi câu hỏi phụ để xác định 02 giải Nhì. Các Đội giải Ba là số Đội còn lại ít thí sinh nhất trên sàn đấu.

          Thi thực hành trên máy.

          -Thời gian cho thi 01 câu thực hành do các trường quyết định.

          -Kết thúc vòng 3. Mỗi Đội cử 01 bạn đại diện thi thực hành đối với 01 DVC mức độ 3 do trường quy định trên Cổng thông tin của Sở.

          * Yêu cầu: Các Đội vào đúng các bước, điền các thông tin đầy đủ, hệ thống chấp nhận, thời gian nhanh nhất.

          - Các Đội được hệ thống chấp nhận và thời gian nhanh nhất, được cộng thêm 3 bạn. Các Đội thứ hai được cộng thêm 02 bạn. Các Đội thứ ba được cộng thêm 01 bạn. Đội không được hệ thống chấp nhận, không được cộng thêm các bạn.

          Số bạn có được tại vòng thi thực hành, cộng với số bạn vòng thi thứ 3 thành tổng số bạn của mỗi Đội. Đội có nhiều bạn nhất, Đội dành giải nhất. các Đội ít hơn sẽ dành các giải nhì, giải ba và khuyến khích.

          3. Lưu ý: Khi cộng số bạn thực hành vào số bạn hiện có để xác định giải, có thể có Đội vượt quá 10 bạn. Kết quả xếp giải được xác định từ Đội còn nhiều bạn nhất trở xuống.

Các trường hợp xử lý tình huống:

1. Khi đã xác định Đội nhất, nhưng có 3 Đội nhì bằng số người chơi thì BTC cho thi câu hỏi phụ để lấy 02 giải nhì.

          2. Tương tự, đã xác định 02 Đội nhì, có từ 3 Đội có số người chơi bằng nhau, thì BTC cho thi câu hỏi phụ để xác định 02 đội giải Ba.

          III.CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

          Tùy theo điều kiện của Trường để thưởng cho các Đội Nhất, Nhì, Ba.

          IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          - Các thí sinh tham gia dự thi có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dungtrên.

          - Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản cho Ban Tổ chức Hội thi để kịp thời giải quyết.

 

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNGBAN

Hiệu trưởng trường THPT….

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ago top