Thông báo Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2018 trên Internet

Thông báo Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2018 trên Internet

Thứ bảy, 03/02/2018 12:53:51 CH

Nhà trường đề nghị: Những học sinh nào chưa tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” thì tham gia Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô”. Kết quả tham gia Cuộc thi này cũng sẽ được lấy làm một căn cứ đánh giá học sinh về việc học tập môn GDCD.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Số: 21/TB-THPTĐM                                                                                   Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018


THÔNG BÁO

Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2018 trên Internet

-----------------

Ngày 25/12/2017, nhà trường đã phát động Cuộc thi “Giao thông học đường” năm 2017 tới 100% học sinh. Đến nay đã có nhiều học sinh tham gia Cuộc thi này, và kết quả tham gia Cuộc thi sẽ được lấy làm một căn cứ đánh giá học sinh về việc học tập môn GDCD.

Nay nhà trường phát động Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên Internet.

Nhà trường đề nghị: Những học sinh nào chưa tham gia Cuộc thi “Giao thông học đường” thì tham gia Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô”. Kết quả tham gia Cuộc thi này cũng sẽ được lấy làm một căn cứ đánh giá học sinh về việc học tập môn GDCD.

I. Đối tượng dự thi

Học sinh cấp THCS, THPT ; Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố (sau đây gọi chung là thí sinh).

II. Nội dung, hình thức cuộc thi

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; một số hiểu biết về công trình giao thông, phương tiện tham gia giao thông.

- Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

- Về thái độ: Ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật giao thông.

  2. Hình thức thi:

Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet là một cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông trên internet tại địa chỉ: http://giaothonghanoi.ktdt.com.vn

Nội dung các câu hỏi tập trung vào các nội dung: Kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Thí sinh đăng ký thi theo đơn vị trường. Khi thí sinh vào thi sẽ phải nhập mã số thi của trường mình. Thành tích sẽ được tính cho cá nhân và cho tập thể trường.

III. Thời gian và đăng ký tham gia

1. Thời gian:

- Cuộc thi bắt đầu từ 11h00 ngày 22/01/2018 đến trước 17h00 ngày 28/02/2018.

- Thông báo kết quả cuộc thi vòng tự do: Hàng tuần.

- Trao giải vòng tự do: Ngày thứ Hai hàng tuần.

- Trao giải chung kết: tại Lễ Tổng kết cuộc thi tháng 3/2018

2. Đăng ký tham gia:

- Thí sinh đăng ký thành viên trên trang web http://giaothonghanoi.ktdt.com.vn   (xem phần hướng dẫn đăng ký kèm theo).

- Thí sinh tham gia dự thi cần đăng ký đúng, đủ các thông tin gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh; thông tin về địa chỉ lớp, trường, quận/huyện.

- Trong trường hợp chưa có tên trường, mã trường trong hệ thống thì báo về địa chỉ  ktdtonline@gmail.com

- Khi đã đăng ký thành viên, thí sinh vào trang web và đăng nhập với tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công thí sinh chọn “Vào thi/Thi tự do” để tham gia các vòng thi tự luyện và chọn “Thi chính thức” để tham gia thi chính thức.

- Tên truy cập của thí sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của trang web http://giaothonghanoi.ktdt.com.vn. Thí sinh phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình (khi bị mất hoặc quên sẽ không được hỗ trợ tìm lại).

- Khi trúng giải, thí sinh điền đúng, đủ thông tin vào mẫu tờ khai do Ban Tổ chức cung cấp có xác nhận của nhà trường để làm căn cứ trao giải.

IV. Cách thức chấm điểm và xếp giải

Thi tự do

- Là vòng thi tự do dành cho tất cả các thí sinh, không quy định thời gian, địa điểm. Vòng thi tự do được chia thành 5 vòng (tương đương 01 tuần/vòng). Mỗi vòng thi sẽ chọn ra 10 thí sinh có kết quả cao nhất xếp theo kết quả thi  (tiêu chí phụ là thời gian dự thi) để trao giải và được vào tham gia vòng thi chung kết.

- Một đề thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng trong thời gian thi tối đa 20 phút. Trả lời sai không bị trừ điểm.

Thi chung kết

- Là vòng thi tập trung dành cho 50 thí sinh đạt giải trong qua các vòng thi để chọn ra các thí sinh đạt các giải đặc biệt, nhất, nhì, ba và khuyến khích.

- Một đề thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng trong thời gian thi tối đa 20 phút. Trả lời sai không bị trừ điểm.

V. Giải thưởng

1. Giải thi vòng (chỉ có giải cá nhân)

a. Kết thúc mỗi vòng thi, có 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh (không phân biệt cấp học) có kết quả cao nhất.

b. Kết thúc các vòng thi (5 vòng) chọn 4 thí sinh trong số 10 thí sinh đạt giải có điểm cao nhất sẽ tham gia vòng thi chung kết tổ chức tập trung để chọn ra các giải thưởng chính thức của cuộc thi.

2. Giải chính thức (giải tập thể và cá nhân)

a. Giải tập thể:

Giải phong trào: Kết thúc chương trình sẽ có 10 giải đồng hạng cho các đơn vị là các trường THCS, THPT có số lượng học sinh tham gia thi nhiều nhất hoặc đơn vị đạt nhiều giải nhất.

b. Giải cá nhân:

01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 11 giải khuyến khích.

Các cá nhân đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và khen thưởng của Ban tổ chức.

c. Giải thưởng phụ:

Căn cứ vào quá trình tham gia cuộc thi, kết thúc cuộc thi ngoài các giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao thêm các giải phụ khác.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi thông tin xin liên hệ, Báo Kinh tế và Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

VI. Tổ chức thực hiện

- Giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên GDCD có trách nhiệm động viên, đôn đốc học sinh tham gia Cuộc thi; theo dõi tình hình dự thi của học sinh.

- Giáo viên GDCD có trách nhiệm đề xuất phương án sử dụng kết quả Cuộc thi để tham gia đánh giá học sinh trong việc học môn GDCD.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các lớp học sinh;

- GVCN lớp;

- GV môn GDCD;

- Website trường;

- Lưu VT. 

                                                         

 

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  ( Đã Ký)

                                                                                                                          Hoàng Văn Phú     go top