THÔNG BÁO: Sơ đồ điểm thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

THÔNG BÁO: Sơ đồ điểm thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Thứ ba, 29/06/2021 5:39:01 CH

DANH SÁCH SƠ ĐỒ ĐIỂM THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

1. Sơ đồ điểm thi THPT Đông Mỹ

2. Sơ đồ điểm thi THPT Ngọc Hồi

3. Sơ đồ điểm thi THPT Ngô Thì Nhậm

4. Sơ đồ điểm thi THPT Nguyễn Quốc Trinh

5. Sơ đồ điểm thi THCS Ngũ Hiệp