Trường THPT Đông Mỹ Thông báo cần tuyển Giáo Viên, Nhân Viên

Trường THPT Đông Mỹ Thông báo cần tuyển Giáo Viên, Nhân Viên

Thứ bảy, 27/01/2018 9:35:43 CH

Để kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ cấu tổ chức trong nhà trường, Trường THPT Đông Mỹ cần tuyển các vị trí nhân viên và giáo viên.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

Trường THPT Đông Mỹ là trường THPT công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường mới được xây dựng năm 2017 và được UBND thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập ngày 12/7/2017. Về cơ sở vật chất, Trường được xây dựng theo tiêu chuẩn của trường THPT đạt chuẩn Quốc gia.

Năm học 2017-2018, Trường có 9 lớp 10 với 365 học sinh. Trong các năm học tiếp theo, mỗi năm nhà trường sẽ được tuyển trên 10 lớp 10.

Theo Kế hoạch, trong vài năm tới, huyện Thanh Trì sẽ được chuyển thành quận nội thành của Hà Nội và quy mô Trường THPT Đông Mỹ là 45 lớp.

Để kiện toàn đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ cấu tổ chức trong nhà trường, Trường THPT Đông Mỹ cần tuyển các vị trí nhân viên và giáo viên.

Vị trí cần tuyển:

- Các vị trí nhân viên;

- Giáo viên của các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Thể dục, Giáo dục quốc phòng.

Ưu tiên:

- Giáo viên khá, giỏi;

- Giáo viên có năng lực quản lý để bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn, Thư ký Hội đồng;

- Giáo viên có năng lực công tác Đoàn Thanh niên CSHCM.

- Giáo viên trong biên chế của một cơ sở giáo dục của Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Trường THPT Đông Mỹ (xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Văn Phú


go top