Văn bản của nhà trường về sử dụng phòng tin học

Văn bản của nhà trường về sử dụng phòng tin học

Thứ bảy, 27/01/2018 10:38:07 CH

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  Số 16/QĐ-THPTĐM                                                                                        Hà Nội, ngày 26  tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy sử dụng Phòng bộ môn Tin học

---------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

Căn cứ Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7 2018 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về phòng học bộ môn;

Căn cứ thực tiễn hoạt động của trường THPT Đông Mỹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Nội quy sử dụng Phòng bộ môn Tin học của trường THPT Đông Mỹ.

Điều 2. Ban Giám hiệu, cán bộ thiết bị, giáo viên tin học, nhân viên và học sinh Trường THPT Đông Mỹ có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng;                                                                                            

- Các đ/c Phó hiệu trưởng;

- Nhân viên Thiết bị;

- Giáo viên Tin học;

- Bảng tin HĐSP;

- Bảng tin học sinh;

- Website trường;

- Lưu VT.

                                                                                                                                                         

NỘI QUY SỬ DỤNG PHÒNG BỘ MÔN TIN HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-THPTĐM ngày 26/01/2018

của Hiệu trưởng Trường THPT Đông Mỹ)

------------------

I.         ĐỐI VỚI HỌC SINH

1.         Chỉ được mang sách, vở, tài liệu tham khảo và đồ dung học tập môn Tin học vào phòng máy; Không mang vật dễ cháy, dễ nổ vào phòng máy;

2.         Di chuyển có trật tự trong phòng, không làm xê dịch bàn và máy tính trong phòng. Không tự tiện sử dụng, di chuyển thiết bị, máy tính;

3.         Chú ý dây dẫn điện, ổ điện và thiết bị điện trong phòng máy để đảm bảo an toàn về điện;

4.         Giữ gìn vệ sinh chung. Không mang đồ ăn, thức uống vào phòng máy; không xả rác ra phòng máy;

5.         Không tự ý sao chép, thay đổi, sửa đổi, cài đặt thêm các chương trình phần mềm; không tự ý can thiệp, phá hoại các tập tin và dữ liệu trong máy tính. Không sử dụng USB, đĩa CD trong phòng máy khi chưa được sự cho phép của giáo viên;

6.         Không chơi game, chat, nghe nhạc, xem phim và các hoạt động mang tính giải trí trong phòng máy; Không truy cập vào các trang Web mà pháp luật Việt Nam cấm như các trang phản động, khiêu dâm, kích động bạo lực, …;

7.         Nếu học sinh làm hỏng thiết bị trong phòng máy thì phải bồi thường cho nhà trường;

8.         Trước khi ra về phải tắt máy, xếp chuột, bàn phím,  xếp ghế ngăn nắp và dọn vệ sinh chỗ ngồi, vệ sinh lớp sạch sẽ.

II.     ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN BỘ MÔN

1.         Trước 17h00 thứ 5 hằng tuần, giáo viên bộ môn đăng ký sử dụng phòng máy trong tuần kế tiếp với cán bộ thiết bị quản lý phòng máy;

2.         Giáo viên nhận phòng máy từ nhân viên thiết bị trước 05 phút khi bắt đầu giờ học và tổ chức cho học sinh vào phòng máy, sử dụng phòng máy đảm bảo an toàn, hiệu quả;

3.         Kết thúc giờ học, giáo viên bộ môn ghi và ký Sổ ghi đầu bài, Sổ quản lý phòng máy;

4.         Khi có sự cố trong phòng máy phải kịp thời xử lý, lập biên bản và báo cho người có trách nhiệm;

5.         Khi hết ca học, giáo viên phải yêu cầu và giám sát việc học sinh tắt máy, xếp chuột, bàn phím, xếp ghế ngăn nắp, dọn vệ sinh chỗ ngồi, vệ sinh lớp sạch sẽ;

6.         Trước khi ra về, giáo viên phải ngắt toàn bộ điện trong phòng máy.

Nếu học sinh, giáo viên vi phạm một trong những lỗi trên thì sẽ bị xử lý theo quy định.

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        ( Đã Ký)

                                                                                                                              Hoàng Văn Phú                                                                 


go top