Văn bản của nhà trường

Văn bản của nhà trường

Quyết định về việc công nhận cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

30/05/2023

Quyết định về việc công nhận cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Kế hoạch ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2023

21/04/2023

Giúp học sinh hệ thống hóa toàn bộ kiến thức của chương trình 10, 11, 12 (trọng tâm là chương trình lớp 12) để các em có đủ khả năng tự tin khi tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023

go top