Kế hoạch triển khai cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet

Kế hoạch triển khai cuộc thi Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet

Thứ hai, 22/10/2018 6:05:32 CH

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 4550 /SGDĐT-CTTT

V/v: Triển khai cuộc thi " vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet”

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


          Hà Nội, ngày  19 tháng 10 năm 2018

 

 

 

Kính gửi:

 

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX.

 

          Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND thành phố về việc triển khai chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2018”;

          Để cuộc thi mang lại hiệu quả giáo dục cao, tuyên truyền đến đông đảo học sinh trong các nhà trường. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX  tuyên truyền và tổ chức cho học sinh tích cực tham gia cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô trên Internet”, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Đối tượng

Học sinh cấp THCS, THPT; TT GDNN-GDTX trên địa bàn Thành phố.

          2. Nội dung

- Về kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; một số hiểu biết về công trình giao thông, phương tiện tham gia giao thông.

- Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

- Về thái độ: Ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật giao thông.

          3. Hình thức thi

Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet là cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông trên internet tại địa chỉ: http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn

Nội dung các câu hỏi tập trung vào các nội dung: Kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Thí sinh đăng ký thi theo đơn vị trường. Khi thí sinh vào thi sẽ phải nhập mã số thi của trường mình. Thành tích sẽ được tính cho cá nhân và cho tập thể trường.

          II. THỜI GIAN VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA

          1. Thời gian

          - Cuộc thi bắt đầu từ 8h00 ngày 15/10/2018 đến trước 17h00 ngày 15/01/2019.

          - Thông báo kết quả cuộc thi vòng tự do: 15 ngày/vòng thi.

          - Trao giải vòng tự do: Sau khi có kết quả của 1 vòng thi.

          - Trao giải chung kết: Lễ Tổng kết cuộc thi trung tuần tháng 01/2019.

          2. Đăng ký tham gia

- Thí sinh đăng ký thành viên trên trang web http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn   (xem phần hướng dẫn đăng ký kèm theo).

- Thí sinh tham gia dự thi cần đăng ký đúng, đủ các thông tin gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh; thông tin về địa chỉ lớp, trường, quận/huyện.

- Trong trường hợp chưa có tên trường, mã trường trong hệ thống thì báo về địa chỉ: antoangiaothongthudo@gmail.com

- Khi đã đăng ký thành viên, thí sinh vào trang web và đăng nhập với tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công thí sinh chọn “Vào thi/Thi tự do” để tham gia các vòng thi tự luyện và chọn “Thi chính thức” để tham gia thi chính thức.

- Tên truy cập của thí sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của trang web http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn. Thí sinh phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình (khi bị mất hoặc quên sẽ không được hỗ trợ tìm lại).

- Khi trúng giải, thí sinh điền đúng, đủ thông tin vào mẫu tờ khai do Ban Tổ chức cung cấp có xác nhận của nhà trường để làm căn cứ trao giải.

III. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI

1.     Vòng thi tự do

- Là vòng thi tự do dành cho tất cả các thí sinh, không quy định thời gian, địa điểm. Vòng thi tự do được chia thành 5 vòng (tương đương 15 ngày/vòng). Mỗi vòng thi sẽ chọn ra 10 thí sinh gồm 5 thí sinh THCS và 5 thí sinh THPT, TTGDNN-GDTX có kết quả cao nhất xếp theo kết quả thi để trao giải (mỗi cấp học xẽ thi ở bộ đề thi khác nhau).

- Kết quả thi sẽ được xếp theo tiêu chí: Điểm thi; ngày thi; thời gian thi để trao giải và được vào tham gia vòng thi chung kết.

- Một đề thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng. Trả lời sai không bị trừ điểm.

2. Vòng thi chung kết

- Là vòng thi tập trung dành cho 40 thí sinh có thành tích tốt nhất và đã đạt giải trong qua các vòng thi (có phân biệt theo cấp học) để chọn ra các thí sinh đạt các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

- Một đề thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng trong thời gian thi tối đa 20 phút. Trả lời sai không bị trừ điểm.

- Kết quả thi sẽ được xếp theo tiêu chí: Điểm thi; thời gian thi để trao giải.

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Giải thi vòng (chỉ có giải cá nhân)

 Kết thúc mỗi vòng thi, có 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh (có phân biệt cấp học) có kết quả cao nhất.

2. Giải chính thức (giải tập thể và cá nhân)

2.1.. Giải tập thể:

- Giải phong trào: Kết thúc chương trình sẽ có 10 giải đồng hạng cho các đơn vị là các trường THCS, THPT, TTGTNN-GDTX và các đơn vị khác có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất trong năm hoặc đơn vị đạt nhiều giải nhất. Ngoài ra các đơn vị sẽ được nhận khen thưởng của Ban Tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT TP Hà Nội.

2.2. Giải cá nhân:

02 giải nhất, 06 giải nhì, 10 giải ba và 22 giải khuyến khích (cho các cấp học và đối tượng khác).

Các cá nhân đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và khen thưởng của Ban tổ chức.

2.3. Khen thưởng khác:

Căn cứ vào quá trình tham gia cuộc thi, kết thúc cuộc thi ngoài các giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao thêm các giải phụ.

Cơ cấu và giá trị giải thưởng cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” 2018 trên Internet được Ban Tổ chức trao tại Lễ tổng kết cuộc thi.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị chỉ đạo triển khai đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi thông tin xin liên hệ, Báo Kinh tế và Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-UBND Thành phố;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Báo KT&ĐT;

- Phòng PC67 CA Thành phố;

- Đ/c Giám đốc Sở;

- Phòng GDPT; GDTX-CN sở GDĐT;

- Lưu: VT, CTTT.                                                                        

  KT.GIÁM ĐỐC

   PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

   Phạm Xuân Tiến

 

 

 

 go top