Kế hoạch cuộc thi

Kế hoạch cuộc thi "Vì an toàn giao thông thủ đô trên internet" 2018 của trường THPT Đông Mỹ

Thứ hai, 22/10/2018 6:09:29 CH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐÔNG MỸ

 


Số  150 /KH-THPTĐM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày   22  tháng  10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet năm 2018”

-----------------

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 18/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2018”;

Căn cứ Kế hoạch số 4550/SGDĐT-CTTT ngày 19/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet năm 2018”;

Trường THPT Đông Mỹ xây dựng Kế hoạch cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet năm 2018”, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông;

- Rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông đúng Luật cho học sinh.

- Góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh.

2. Yêu cầu

- 100% các lớp có học sinh tham dự cuộc thi;

- Mỗi lớp có ít nhất 30% học sinh đăng ký tài khoản và tham gia thi;

- Giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến 100% học sinh, kết hợp với giáo viên môn Giáo dục công dân đôn đốc nhắc nhở và đánh giá học sinh;

- Tổ chức cuộc thi đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Đối tượng

- Học sinh hiện đang học tập tại trường THPT Đông Mỹ.

2. Nội dung

- Về kiến thức: Quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; kiến thức cơ bản về an toàn giao thông; một số hiểu biết về công trình giao thông, phương tiện tham gia giao thông.

- Về kỹ năng: Tham gia giao thông an toàn; xử lý tình huống giao thông; điều khiển phương tiện giao thông; khắc phục hậu quả và giải quyết tai nạn giao thông.

- Về thái độ: Ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; chấp hành luật và tuyên truyền về pháp luật giao thông.

3. Hình thức thi:

Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet là cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông trên internet tại địa chỉ: http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn

Thí sinh đăng kí thi theo đơn vị trường. Thành tích sẽ được tính cho cá nhân và cho tập thể trường.

III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Thời gian

 - Cuộc thi bắt đầu từ 8h00 ngày 15/10/2018 kết thúc trước 17h00 ngày 15/01/2019.

 - Thông báo kết quả cuộc thi vòng tự do: 15 ngày/1 vòng thi.

 - Trao giải vòng tự do: Sau khi có kết quả của 1 vòng thi.

 - Trao giải chung kết: Lễ Tổng kết cuộc thi vào trung tuần tháng 01/2019.

2. Đăng ký tham gia

- Các bước đăng ký dự thi:

+ Bước 1: Truy cập vào trang web http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn đăng ký thành viên;

+ Bước 2: Trên giao diện chính của trang web, tìm cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô”. Sau đó click vào “Vào thi”.

+ Bước 3: Chọn “Đăng ký”.

+ Bước 4: Thí sinh tham gia dự thi cần đăng ký đúng, đủ các thông tin gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh; thông tin về địa chỉ lớp, trường, quận/huyện.

Lưu ý: Tên truy cập của thí sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của trang web http://giaothonghanoi.kinhtedothi.vn (viết liền không cách).

- Thí sinh phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình (khi bị mất hoặc quên sẽ không được hỗ trợ tìm lại).

- Khi đã đăng ký thành viên, thí sinh vào trang web và đăng nhập với tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí.

- Sau khi đăng nhập thành công thí sinh chọn “Vào thi/Thi tự do” để tham gia các vòng thi tự luyện và chọn “Thi chính thức” để tham gia thi chính thức.

- Khi đạt giải, thí sinh điền đúng, đủ thông tin vào mẫu tờ khai do Ban Tổ chức cung cấp có xác nhận của nhà trường để làm căn cứ trao giải; các thí sinh khác phải có xác nhận của địa phương cư trú hoặc cơ quan, đơn vị công tác.

IV. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP GIẢI

1. Vòng thi tự do

- Là vòng thi tự do dành cho tất cả các thí sinh, không quy định thời gian, địa điểm. Vòng thi tự do được chia thành 5 vòng (tương đương 15 ngày/vòng). Mỗi vòng thi sẽ chọn ra 10 thí sinh gồm: 5 thí sinh THCS, 5 thí sinh THPT và các đối tượng khác có kết quả cao nhất xếp theo kết quả thi (lưu ý mỗi cấp học sẽ thi ở bộ đề khác nhau) để trao giải.

- Kết quả thi sẽ được xếp theo tiêu chí: Điểm thi; ngày thi; thời gian thi để trao giải và được vào tham gia vòng thi chung kết.

- Một đề thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng. Trả lời sai không bị trừ điểm.

2. Vòng thi chung kết

- Là vòng thi tập trung dành cho 40 thí sinh có thành tích tốt nhất và đã đạt giải trong qua các vòng thi (có phân biệt theo cấp học) để chọn ra các thí sinh đạt các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

- Một đề thi gồm 20 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, số điểm của thí sinh bằng tổng số điểm của mỗi câu trả lời đúng trong thời gian thi tối đa 20 phút. Trả lời sai không bị trừ điểm.

- Kết quả thi sẽ được xếp theo tiêu chí: Điểm thi; thời gian thi để trao giải.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Giải thi vòng (chỉ có giải cá nhân) :

 Kết thúc mỗi vòng thi, có 10 giải đồng hạng cho 10 thí sinh (có phân biệt cấp học) có kết quả cao nhất.

2. Giải chính thức (giải tập thể và cá nhân)

a. Giải tập thể:

- Giải phong trào: Kết thúc chương trình sẽ có 10 giải đồng hạng cho các đơn vị là các trường THCS, THPT và các đơn vị khác có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất trong năm hoặc đơn vị đạt nhiều giải nhất. Ngoài ra các đơn vị sẽ được nhận khen thưởng của Ban Tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT TP Hà Nội.

b. Giải cá nhân:

- 02 giải nhất, 06 giải nhì, 10 giải ba và 22 giải khuyến khích (cho các cấp học và đối tượng khác).

- Các cá nhân đạt giải sẽ được nhận giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và khen thưởng của Ban tổ chức.

c. Khen thưởng khác:

- Căn cứ vào quá trình tham gia cuộc thi, kết thúc cuộc thi ngoài các giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao thêm các giải phụ.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Hiệu trưởng (để b/c);

- Các đ/c Phó hiệu trưởng;

- Đoàn thanh niên;

- Giáo viên chủ nhiệm;

- Học sinh toàn trường;

- Lưu VT.

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Phùng Xuân Dần

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Hương Giang

 go top